Nyílt levél Bene Gábornak

Kedves Gábor, kedves Címzettek!

 

Természetesen elolvastam írásodat és a hozzámásolt, Benis-írásokat is, ahogyan könyveidet, írásaidat, és általában minden anyagot, ami eljut hozzám.

 

Te és a Magyarok Szövetségének „elöljárói” a nyugati civilizáció paradigmájának módosításában keresitek a megoldást (kérlek, most szokásodtól térj el, és ne helyesítsd az esetleg idejétmúlt „elöljáró” titulust, mert ezzel az egészből egy részt ragadsz ki, és eltereled a figyelmet a lényegtől – úgy-e köztudott, hogy ez a demagógia lényege?).

A nyugati civilizáció eszmei alapja a „történeti alkotmányosság” és az annak ideológiai alapot adó Szent Korona Tan.

Ez a rendszer gazdaság-centrikus, alapját a kirekesztők és kirekesztettek érdekkülönbsége adja (vagyis diktatúra – tehát föderatív szemléletű, más szóval az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítő, szemben az ősi civilizáció konföderatív szemléletével, amely az emberek, nemzetek érdekérvényesítését összehangolja), függetlenül attól, hogy ez milyen formában gyakorolta a hatalmat (az utóbbi száz évben szocialista-kommunista vagy liberális kapitalista változatként).

Ebből az alapból ered az értékelosztás (nemcsak anyagi) igazságtalan formája, a kínálat által manipulált kereslet, amelyet a közgazdaságtan (és annak matematikai mutánsa, a játékelmélet) „kiváló” művelői - Adam Smith-től Jean Tirole-ig – igyekeznek újabb és újabb ötletekkel (Parento-javításokkal) módosítani. Ha eléggé eltereli az emberek figyelmét a lényegről egy Parento-javítás, akkor közgazdasági Nobel-emlékdíjjal jutalmazzák.

 

A Magyarok Szövetsége Alkotmány (majd Alaptörvény) tervezete ezen az alapon áll. Ezt annak idején bizonyítottam [A Magyarok Szövetsége szerinti „Magyarország Alaptörvényéről” (http://nemzetiegyseg.com/091027.pdf), A Magyarok Szövetsége Alaptörvénye eredeti és 3. változatának összehasonlítása – (http://nemzetiegyseg.com/09112601.pdf)].

Állításomat Balogh Sándor professzor megerősítette [Balogh Sándor véleménye a MSZ Alaptörvényéről (http://szkszhu.szksz.com/09102701.doc)].

 

A Magyarok Szövetsége nem változtatott a követett paradigmán, annak ellenére, hogy az emberközpontú ősi civilizációt (történelmi alkotmányosság) közvetítő Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszerének elemeit (kündü-gyula, tizedes rendszer, kötött mandátum) folyamatosan igyekszik átültetni a nyugati civilizáció gondolkodási mód mintájába.

Hogy az időrendiséggel ne legyen gond: a 2008-ban, a Püski kiadó gondozásában, megjelent „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei) (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf) c. jogszabály-tervezet gyűjteményben ezek is szerepelnek (a részletes összevetést leírtam „Nagyboldogasszony napja elé” c. esszémben - http://szkertekrend.hu/indexi043.html).

 

Benis Miklós felvetette a MSz nevének módosítását, amiben a tényleges feladat, a „szervező” kifejezés szerepelne.

 

Ez a gyula-feladat, kedves Gábor! A kündü-feladat pedig az Isteni Iránymutatás közvetítése.

 

Kezdetektől fogva az volt a javaslatom, hogy a Magyarok Szövetsége vállalja fel a Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszerének alkalmazását. Ezt folyamatosan elvetettétek.

Most megismétlek egy „vörös posztót” (lehet, hogy tömjénfüstöt?): A kündü-feladatot elvégeztem 2008-al bezárólag.

A szervezés helyzetfelméréssel kezdődik. Magyarország minden településére vonatkozó helyzetfelmérési adatok megtalálhatóak két kézikönyvben (részletezett adatok a Szent Korona Értékrend honlapon). [„Útmutató az Összehangolt Önellátó rendszer felépítéséhez” (http://nemzetiegyseg.com/Utmutato.pdf) és „Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás” (http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf)].

„Csak” el kell kezdeni a szervező munkát!

 

Az említett ruhaanyag (vagy légnemű szinonimája) abban rejlik, hogy a kündü-feladat végzésének kegyelmét én kaptam Küldetésként.

Ha megszabadultok az ezzel kapcsolatos korláttól, akkor akár ma elkezdhetjük az együttműködést, feltéve, hogy Szent Anna réten tett fogadalomban szereplő „történelmi alkotmányosság” alatt nem a „történeti alkotmányosság” lényegétől megfosztott, néhány hangzatos kifejezéssel (pl. lelki, szellemi, testi önellátás – ld. „Összehangolt Önellátás - http://szkertekrend.hu/ jobb hasáb, alulról építkezés, kündü-gyula, tizedes rendszer, kötött mandátum) akarjátok érteni.

 

Ha egótok nem engedi a tény (a végrehajtott kündü-feladatat elvégzésének) elfogadását, akkor sincs baj: amikor a törvényszerű további bukás után tényleg szembe akartok nézni addigi ténykedésetekkel, akkor majd megkerestek. 

 

Kelt Szegeden, 2015. Új Kenyér havának 17. napján.

Szeretettel, Halász József