Tovább vagy vége?

Közleményem alábbi mondatát sokan nyilvános szereplésem végleges és feltétel nélküli befejezésének bejelentéseként értelmezték:

 

„Amennyiben a közvetített Isteni Iránymutatás szerint nem kezdjük el a paradigmaváltást, akkor küldetésem a Földanya Világkorszakának nem erre az időszakára szólt, ezért be kell fejeznem nyilvános szereplésemet.”

 

Egyrészt egyre többen jelzik, hogy részt akarnak venni a munkában, ami azt mutatja, hogy a következő két napon még sok minden történhet, másrészt egy éjszakai telefon arra késztetett, hogy gondoljam át, mit jelent a „paradigmaváltás kezdete”.

 

A telefonhívás az USA-ból érkezett Botos Lászlótól, a Magyarságtudományi Intézet alapítójától, aki arra kért – Tomory Zsuzsa magyar őstörténet-kutatóval és több Amerikában élő magyarral egyeztetve -, hogy „tanítva irányító” munkámat folytassam, hiszen – ahogyan azt elemzéseik bizonyítják – a Szent Korona Értékrend Isteni Iránymutatása és a történelmi alkotmányra épülő társadalomszervezés a Magyar Küldetés megvalósításának egyetlen lehetősége. Rövidesen nyilvánosságra kerülő felhívásuk erre fog hivatkozni.  

 

Nem érzem, hogy ezzel felelősségem kisebbedett volna, sőt nagyobb lett.

 

Egyrészt ki vagyok szolgáltatva a magyar emberek akaratnyilvánítási készségének, másrészt viszont akkor is folytatnom kell munkámat a paradigmaváltás eszmei és jogi részének mind teljesebb kifejtésével, illetve a gazdasági rész természetellenes közgazdaságtanra alapuló mátrix-felépítésének lebontásával és újjáépítésével, ha nem indulhat most még el a tényleges rendszerváltás.

 

Változatlanul meggyőződésem, hogy a Földanya Világkorszakának jelenlegi időszakában október 23-a az utolsó lehetőség az Önfelszabadító Mozgalom indítására, ezért mindaddig, amíg esélyt látok arra, hogy 1956 valódi szellemében elkezdődjék a teljes paradigmaváltás az ötvenkilencedik évfordulón, folytatom jelenlétemet a nyilvánosság előtt.

Hogy mindenki számára egyértelmű legyen: 1956 (Pongrácz Gergely szegedi beszédében megfogalmazott) célja „a sajátos magyar út követése, ami nem szocializmus és nem kapitalizmus”.

 

 

Kelt Szegeden, 2015. Új Kenyér havának 31. napján

Halász József