Rendkívüli helyzet

Mindennek van jó oldala.

Számítógépem a petíció (http://www.peticiok.com/enszbt_usa_terrorizmus) nyilvánosságra hozása óta levéltovábbításra és –fogadásra alkalmatlan. Amikor ez a levél eljut a címzettekhez, ez az állapot (lehet, hogy csak rövid ideig) megszűnik.

Ebben az a jó, hogy a 9-i SZER-rel (video balra) kapcsolatos értékelésemet nem tudtam elküldeni, ugyanis súlypontváltozást hoztak az elmúlt napok. Ma már nem az a lényeg, hogy mi történt 9-én, hanem az, hogy mikor és kik fogják az ottani megállapodást végrehajtani.

 

Magyarország és a magyar emberek biztonsága, élettere végveszélybe került.

Egyetlen megoldás az önvédelem, amit nem központi intézkedés fog összefogni diktatúra-erősítő törvénymódosításokkal (hiszen látjuk, hogy a „rendkívüli helyzet” kihirdetésével a mi szabadságjogaink további korlátozása a cél), hanem a települések összehangolt önellátásra felkészülése, amiben most a védelmi feladatok megszervezése vezeti a fontossági sorrendet.

 

A jelenlegi helyzet megoldhatatlansága érdekében a nyugati civilizációt uraló tikos szuperszervezet minden olyan – megosztottság fenntartó és növelő - eszközt bevetett, ami csökkenti, sőt megszűnteti az önvédelmi ösztön kialakulását.

A nemzetiségi-, vallási-, nemi identitással kapcsolatos-, életkori-, szakmák és hivatások közötti különbségeket gyűlöletkeltés forrásává alázta, a hamisított nemzeti történelemszemléletet támogatta, ezzel lehetetlenné téve a tényleges történelmi gyökerek megismerését és azok követését.

 

A Magyarság sajátos helyzetben van. A hagyományával örökölt ősi civilizáció társadalomszervezési rendszerének feltárása, rendszerezése megtörtént. Ez - a Szent Korona Értékenddel közvetített (http://szkertekrend.hu/) – Iránymutatás visszavezet a Teremtő akaratához, megszűntetve azokat a korlátokat, amelyeket a nyugati civilizáció a megosztottsággal az emberi szabadság útjába állított.

         

A szeptember 9-i SzER gondolatainak megismerése, és az alapján a „Mit” és a „Hogyan” kérdésre adott válasza jelenti az alapot ahhoz, hogy az Összehangolt Önellátással az egyetemes magyarság végrehajtsa a Teremtővel kötött Szerződésben rá kegyelmezett történelmi feladatát, a Magyar Küldetés teljesítését. 

Nincs más lehetőség.

 

Ez Isteni Akarat, ezért nem függ attól, hogy ismered, vagy nem, és attól sem, hogy akarod-e vagy nem. 

 

Akarod, hogy a kialakult válsághelyzet (rendkívüli helyzet) a teljes magyarság fennmaradásával, és ne megfeleződésével szűnjön meg? Ha igen, kezdd el az önvédelmi rendszer kialakítását saját környezetedben!

 

Kezdd el saját családodban, településeden, kerületedben kiépíteni az önvédelmi Összehangolt Önellátást!

 

Kelt Szegeden, 2015. Földanya havának 11. napján.

Szeretettel, Halász József