Kinek vagy minek a szócsöve a "nemzeti" média?

Juhász Zoltán elindította a Mátyás Király Köztévé létrehozását. Kérlek, látogasd meg a honlapot (http://matyaskiralytv.hu/), és ha jónak látod, csatlakozz az alapításhoz! Zoltán engem megkeresett és levelet váltottunk. Legutóbbi levelére válaszolok az alábbiakban, ebben a szűk közben, mert általános elveket kell kifejtenem.

 

Minden média (legyen az tv, rádió, internetes vagy nyomtatott sajtó) jelenleg a nyugati civilizáció szócsöve, akkor is, ha magát „nemzetinek” nevezi. Tehát – Karen Hudges meghatározása szerint – mindegyik a „fősodratú” média családjába tartozik. Különbség csak az egységesen támogatott ok következményeinek súlyozásában van.

Vannak olyan „köztiszteletben álló személyek” (ez Vona Gábor meghatározása), akik leleplezik az okot, de megoldásként annak változtatását javasolják, nem pedig felváltását egy másik okkal (paradigma-reformot és nem paradigma-váltást).

 

Azért új médiát indítani felesleges, hogy közülük azoknak fórumuk legyen, akik nem, vagy csak ritkán jutnak szóhoz a fősodratú médiában.

Azért viszont nemcsak érdemes, hanem kell médiát létrehozni, hogy az anyagtalan és az anyagi világ egységének érzésével és értésével ismét a Tudás népe legyünk.

 

Lehet azt mondani, hogy én magára hagyom a Nemzetet és ellen fordulok, de ennek a kijelentésnek az értékeléséhez válaszolni kell arra a kérdésre, hogy mi képviseli a Nemzet érdekét:

-   a zsidókereszténység, a Szent Korona Tan, a gazdaságközpontú társadalmi rendszer, ami a jelenlegi válsághelyzethez vezette a Magyarságot és az Emberiséget, vagy

-   az ősi magyar kereszténység eszméje, a Szent Korona Értékenddel közvetített társadalomszervezés (jog) és az emberközpontú közgazdaságtan, amely biztosítja a kötelezettség és jog teljesítésének összhangjában érvényesülő egy és ugyanazon szabadság feltételeit?   

Így hát visszakérdezek: ki hagyja magára a Nemzetet, ki fordul el tőle?

 

Nagyon fontos a Tudás népévé váláshoz az, hogy aki ismeretet ad át, az az igazat mondja, ne csak a valódit. (József Attila) Ehhez az kell, hogy érezzük-értsük a népdal üzenetét: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni!”

Aki megspórolja a pokoljárást, az nem érzi, és nem érti a Menny magasságát.

 

És még egy fontos dolog: eszméről, jogról csak az beszéljen, aki ismeri a rendszer harmadik elemét: azok hatását a mindennapi élet minden egyes területére. Vagyis megéli a Magyar Biblia értékrend-alapját: „A Lélek irányít, a szellem közvetít, a test végrehajt!”  

 

Végül is: nem Halász József személye áll szemben Bene Gábor, Drábik János, Csath Magda, Bogár László, Molnár V. József (és az alapítótag-jelöltek közül jónéhányak) személyével, hanem a nyugati civilizáció az ősi civilizációval.  

 

Nem fordulok el a Nemzettől, és nem is hagyom magára, amikor azt mondom: az egyetemes Magyarságot a Tudás népévé emelő médiában részt kívánok venni, de a nyugati civilizáció egy újabb szócsövének nem leszek része.

 

Kelt Szegeden, 2016. Kikelet havának 30. napján.

Szeretettel, Halász József