Érzed, amit a szél fúj? Látod, amit nézel?

„Na és hány évig bírják még az emberek,
Hogy szabadnak lenni nem szabad?”

 

Bob Dylan dala, a „Blowin' in the Wind” a hatvanas évek forradalmi indulója volt. A hatalmasságok itthon tiltották, odakinn tűrték, az emberek lelkük mélyén mindenhol támogatták. A három „T” ilyen módon érvényesült.

 

A dal mindaddig időszerű, amíg diktatúra nyomorítja az embereket. Tehát most is él minden kérdése, hiszen végtelen úton járunk, keresve, hogy hol és mikor lesz belőlünk Ember, de a bombák légnyomásától nem érezzük a megbékélés szellőjének fuvallatát, és gyáván vaknak tetetjük magunkat, hogy ne kelljen látni, amit nézünk, és nem tudjuk, meddig bámulunk még felfelé, remélve, hogy valaki más majd felderíti számunkra az eget.

 

Sokan reméltük, hogy megérezzük azt a szelet, amely elűzi „a bilincs-unalom feszült nyugalmát” (Illyés Gyula: Egy mondat…), és azt a szabadságot adja, amit nyugaton és keleten egyaránt a rabság fedőneveként használnak a hatalmasok.

 

Sokan nem tudtak mit kezdeni itthon Dylan lázadásával, hiszen abban a tévhitben éltek, hogy a zsarnokság csak a diktatúra szocialista-kommunista változatának eszköze, a liberális-kapitalista változattal szemben, amely a „szabadság és demokrácia hazája”.

Akik így gondolták, azok számára fájdalmas volt felismerni Bibó igazát: a diktatúra mindkét változata egygyökerű, mert mindkettő alapja a kirekesztők-kirekesztettek társadalmi megosztottsága. Bibó tanulmányát nem közölte a Népszabadság, a rádióban és a televízióban sem olvasták fel, mert az írott és elektronikus sajtó akkor is alázatos szolgája volt a hatalomnak: „eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe” (Illyés Gyula: Egy mondat…).

Most, 2016-ban sem olvashatjuk, hallhatjuk, láthatjuk nemcsak a közmédiában, de a „független” írott és elektronikus sajtóban sem, hiszen a zsarnokság egygyökerű, csak formája változik. A nyugati civilizáció szocialista és kapitalista válfajának azonos gyökerű eszméjét bemosta lelkünkbe, agyunkba az elmúlt ezeregyszáz év, ezért a Dylant nem értőknek csak ez az eszme jutott eszükbe.

 

Dylan Nobel-díja jel, éppúgy, mint Amartya Sené volt 1998-ban. Annak a jele, hogy koreszme (paradigma) váltás előtt állunk.

 

A koreszme váltás olyan területek megértését és elfogadását is jelenti, amelyek általános értése és megérzése a diktatúra érdekeivel ellentétes, ugyanakkor tabuk ledöntését is szükségessé teszi. Ezért rendhagyó és szokatlan formát választottam a Szent Korona Értékrend Kormányos Rendszerének bemutatására. Végigvezetem lakásomon a nézőt, megmutatva, hogy a Teremtőtől kapott Tudás hogyan válik - a jelképpé magasztosuló egyszerű tárgyakon keresztül - hagyomány-teremtővé, és a személyeket, tárgyakat, eseményeket, jellemzőket kifejező és összefüggéseiket láttatni engedő számok (termővé váló szemek) hogyan válnak az anyagtalan és anyagi világ szerves egysége újjáteremtésének eszközévé.

 

Néhány nap múlva közzéteszem ezt a videót, ami a Hármas Szer befejező részének előkészítését is szolgálja, bemutatva a Kormányos Rendszer társadalomszervezési eszközét, a Játékelmélet és a nyugati civilizáció anyag-központú közgazdaságtana helyébe lépő, emberközpontú Helyzetmegoldó módszert. A bemutatott anyag azért is rendhagyó, mert a magyar szavakat rovással is megjelenítem a latin-abc használata mellett, érzékeltetve, hogy nyelvünk kifejező ereje szerves része a koreszme-váltásnak.  

__________________________________________________________________

Felhívom szíves figyelmedet arra, hogy az Aranyvasárnapi Szer folytatása az előző kettőnek. Számos kérdést azokon megbeszéltünk. Emlékeztetőül az ezekkel kapcsolatos anyagok:

 

A Pozsonyi Csata oka és következményei 2016. Áldás havának 3. napja

https://www.youtube.com/watch?v=Wzq1Ui9i3Sk&list=PLlv0TAbB67SDhio-JZLdTXnkxqMPfLeVL

Írásos anyag: http://szkertekrend.hu/Pozsonyics_szoro.pdf

 

A Magyar Torony ledöntésének szere 2016. Új Kenyér havának 20. napja

https://www.youtube.com/watch?v=z7iW_04dDBE&list=PLlv0TAbB67SDcyXGNax0dmKBaMyOOHJPr

Írásos anyag: A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere (Összefoglaló)

 

Szeretettel: Halász József