Készüljünk 2017. Új Kenyér (augusztus) havára

Két – egymástól független – forráscsoportból kapott adatok összefésülése egyértelmű bizonyítékot szolgáltat arra, hogy felelősséggel kijelentsem:

 

a 2008-tól jegyzett erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság még ebben az évben végkifejletét éri el, a május 28-tól november 12-ig tartó időszakban úgy, hogy Jézus Urunk (pártus mágusok által bizonyított) tényleges születésnapján, augusztus 11-én a Fény Fiának csillaga visszafordíthatatlanul győzedelmeskedik a Halál csillaga felett.

 

I.

 

A most folyó kutatásaim egy olyan képletet nyitottak meg, amellyel egyértelművé vált: a „kiszivárogtatott”gazdasági és politikai titkok jelentősek, de nem alapvető fontosságúak. A nagyságrendileg jelentéktelen titkok felfedésével a titkos szuperhatalom azokat a politikai és gazdasági összefüggéseket tartja homályban, amelyek az emberiség jövőjét alapvetően meghatározzák.

A „kiszivárogtatott” titkok egy rendszernek az elemei. A rendszerben elfoglalt helyük kijelölik a „fekete lyukak” (ismeretlen elemek) bejövő- és kimenő kapcsolatait.

Ez alapján állapítható meg:

A gazdaságközpontúság önmagában hordozza saját végzetét. Kína belső feszültsége törvényszerűen olyan hatalom-átrendeződéshez vezet, amely kihat Kínán keresztül a teljes nyugati civilizációra.

 

II.

 

A mai napon olyan bizonyítékokat kaptam, melyek a „migráns-válsággal” tetőzött társadalmi válság eddigi következményeiből vezeti le a várható folytatás „ütemezését”.

A kritikus időpontok azonosak a gazdaságközpontúság öngyilkosságának szakaszaival.

_______________________________

 

Ma fejeztem be az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének ismeretátadó- és közigazgatási honlap-csoportjait (http://szkertekrend.hu/ és http://nemzetiegyseg.com/).

 

A továbblépésre kérem szíves javaslatodat.    

 

Szeretettel, Halász József