Rendhagyó és különleges levél

Nemcsak érzem, de tudom is, hogy nagyon rövid időn belül jövőnket meghatározó változást élünk meg.

Azt már közvetítettem, ami ahhoz kell, hogy a változás minél kisebb veszteséggel járjon. Vagyis a kündü feladatnak ezt a részét elvégeztem. A megvalósítás gyula-feladat, aminek végzésére nem vagyok sem felkészítve, sem feljogosítva.

 

Érzem, hogy a már megvilágosodottak között egyre többen vannak azok, akik erőt és kitartást is kaptak.

Azt is érzem, hogy a nyugati civilizáció támogatói között elkezdődött a megvilágosodás.

Közülük az, vagy azok, akik vezetői tulajdonsággal rendelkeznek, az eszmei tőke társadalmi tőkévé váltását kell, hogy előkészítsék.

Aki a Szent Korona Értékrend iránti alázat kegyelmét megkapta, elkezdi a képviselet- és ismeretátadás szervezést.

Tudnom kell, hogy ki, vagy kik azok, akik ebben a munkában mellettem állnak.

 

Ennek a félévnek a végére már mindenki számára érezhető és érthető lesz a közeli változás.

Ekkor várható egy lényeges „megmozdulás”. Az is elképzelhető, hogy azok, akik mellém fognak állni a vezetői feladat végzésével, csak ekkor kezdik el a Magyar Küldetés rájuk eső részének teljesítését.

Az nyilvánvaló, hogy a nyugati civilizáció „nemzeti” köntösbe bújtatott szószólói közül azok, akik nem kapják meg a megvilágosodás kegyelmét, ebben az időszakban fokozzák megosztó tevékenységüket.

 

A katarzis (a III. világháború sem kizárt) súlyos veszteségeket okozhat. Ez a célja a nyugati civilizáció haláltusájának. Mindannyiunk érdeke, hogy az elkerülhetetlen veszteség ne gyöngítse le annyira a magyarságot, hogy Küldetését képtelen legyen teljesíteni. Erre felelősség-tudatunkkal kell választ adnunk.

 

Nagyboldogasszony napján erőfelmérést kell végeznünk, amely szervezése gyula-feladat. Ekkor több lehetőségünk lesz a továbblépésre. A megszerzett társadalmi tőke minőségétől függően fogunk választani.  

 

A most előttem álló kündü-feladat annak a biztosítása, hogy az év végére visszaállhasson az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének feltétele, az igények és lehetőségek összehangolását végző Kormányos Rendszerrel. 

Ezért csak a szükséges és elégséges mértékig van lehetőségem együttműködésre a gyula-feladatok végzésében.

Szükséges megjegyeznem, hogy a feltétel megteremtése csak a döntés-előkészítést jelenti. A döntést azoknak - a gyula-feladat teljesítésével megválasztott személyeknek - kell meghozni, akik a településeket és a társadalmi csoportokat képviselik településenként, járásonként, megyénként és országos szinten.  

 

Szeretettel, Halász József

 

________________________________

A Szent Korona Értékrend Társadalomszervezési Rendszerének bemutatása honlap-csoportokon keresztül

 

SzKEKR_bemutato.jpg

 

A Szent Korona Értékrend Társadalomszervezési Rendszerének jellemzői:

1. emberközpontúság a gazdaságközpontúság helyett,

2. konföderatív (emberek és települések érdekérvényesítésének összehangolása) és nem föderatív (emberek és települések fölötti érdekérvényesítés)

3. alulról épülő szabályozási (jogi) és közigazgatási rendszer a felülről lebontás helyett.

 

Idézetek a videóból:

 

Mi sem tudjuk a Szent Korona Értékrendjének Társadalomszervezési rendszerét úgy felépíteni, hogy nem takarítunk önmagunkban, hogy ne takarítsunk, ne győzzük le önmagunkban a tabukat, amelyek bennünk vannak, elsősorban a zsidókeresztény egyház erőszakos ráhatásaként.

Ne higgyük el, hogy Jézus zsidó!

Miért ne?

Azért, mert ha elfogadjuk ezt, akkor elfogadjuk azt, hogy isteni akarat a megosztás.

Mert akkor valóban érvényesülnie kell az Ószövetségnek, Mózes I. könyvének, amikor Noé három gyermeke közt alapvető, minőségi különbséget tesz.

__________________________________

 

Nagyon sokan azt mondják, hogy „minek bonyolódok én bele misztikus dolgokba?”.

Kérem szépen: az vezetett bennünket ebbe a válságba, hogy elszakítottunk az anyagtalan világ és az anyagi világ kettős egységét. Nem akartuk tudomásul venni, hogy van egy fölöttünk álló erő, ami meghatározza a mi sorsunkat.

Mi önállóak akartunk lenni úgy, hogy eltérünk ettől az iránymutatástól.

Nahát, ezért vállalom én föl, és ezért bizonyítom, hogy a föntről kapott iránymutatás tökéletesen megvalósítható a földi életben.

__________________________________

 

Maga a jogszabályalkotás egy döntési folyamat. A döntési folyamatnak az a lényege, hogy ez mindig egy döntési helyzettel indul el. Döntési helyzet pedig ott tapasztalható, ott keletkezik, ahol az emberek élnek. Nem Budapest valamelyik minisztériumának a harmadik vagy ötödik emeletén, földszintjén vagy pincéjében, vagy akárhol. Nem! Nem ott keletkeznek, hanem lenn, Bakson, Zalaszántón, Pitvaroson, Miskolcon. Ott keletkeznek azok a döntési helyzetek, amelyeket meg kell oldani!

És hogy hogyan oldjuk meg, melyek azok az iránymutatások és irányelvek, azok megvannak már, hiszen ennek az egésznek rendszerben kell működnie, tehát az összefüggéseknek meg kell lennie!

__________________________________

 

A vezetés a gyula méltóság. Az itt a probléma, hogy úgy akarnak gyulák lenni pártvezetők, vagy olyan csoportok vezetői, amelyek itt most a közéletben vannak, hogy közben nem fogadnak el és nem ismernek iránymutatást, nem ismernek irányelveket, nem ismerik el a kündü feladatainak a fontosságát, az irányítás fontosságát.

Az egyik ilyen ember azt mondta, hogy ő „nem akar kis-kündü lenni”. Nem kell neki kis-kündünek lenni, nagy-gyulának kell lenni. Meg kell lenni annak az alázatnak benne, hogy ő aláveti magát az Isteni Iránymutatásnak, és az ebből keletkezett és következő, történelmi időszakunkat meghatározó irányelveknek. Ez a nagyság, hogy önmagával küzdjön meg, váljon Porszemmé!

Nagyon fontos, hogy tudja azt, hogy neki a Porszemek tengerében hol a helye, mi a feladata. És, ha ez megvan, akkor nincs tovább probléma!

__________________________________

 

Tizenhárom féle különböző tábla van, ami bemutatja a családok jelenlegi helyzetét. Ebből látjuk azt, hogy megfelelő átcsoportosítással, funkció-áthelyezéssel az igények és lehetőségek összhangját tökéletesen lehet biztosítani.

Tehát nem vagyunk egy elveszett helyzetben, nem kell azt hinnünk, hogy Magyarország – és egyáltalán bármelyik ország Világon – működésképtelen, ha ez a diktatúra, amelyben jelenleg vagyunk, megszűnik.

__________________________________

 

A Kormányos rendszernek az a lényege, hogy egy kétdimenziós táblázatot hozunk létre (egy mátrixot), amelyben a Szent Korona Testének részei közötti összefüggések mutatkoznak meg, részleteire bontva. Az a lényege a mátrixnak, hogy egy-egy mátrix-pont (ami lehet átfedés is) egy mélységgel (harmadik dimenzióval) rendelkezik, és ez a mélység pedig a kivétel elvén történő beavatkozást határozza meg, a működés elemzése alapján, illetve, az itt mutatkozó eltérések indítják el a társadalmi együttélés szabályozásának módosítását, amit úgy is lehet mondani, hogy a jogalkotást.

A Kormányos Rendszer működése úgy fog történni, hogy bármelyik adat változása (amely lehet személyre, tárgyra, jelenségre, eseményre vonatkozó) az egész rendszer állapotára rögtön kihat. Ez alapján megjelennek a mátrixnak azokon a pontjain a beavatkozási igény-jelzések, amelyeknél az igény és a lehetőség összhangja eltér a változás hatására.

Azt úgy-e Kalmár Laci bácsitól tudjuk (és azt hiszem, mindenkinek tudomásul kell venni), hogy - miután ez egy mesterséges rendszer - soha nem szabad döntésre használni, csak döntés-előkészítésre, viszont arra, hogy jelezze a beavatkozás szükségességét, tökéletesen alkalmas.  

__________________________________

 

Nagyon szeretném, ha mindenki figyelne arra, hogy itt nem drukkerek vagyunk, kérem, itt nem nézni kell, várni kell, hogy valaki majd csinál valamit. Nem! Itt most már mindenkinek dolga van, mindenkinek tenni kell! Tehát az, hogy azt mondja valaki, hogy „őneki ez tetszik”, kevés! Mondhatom, semmi! Semmi!

Ha azt mondja, hogy én ebben részt akarok venni és mondd meg, Halász Jóska, hogy mit csináljak, akkor tett valamit.

Egyébként núdli, nokedli, semmi!

__________________________________

 

A 2008-tól jegyzett erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság még ebben az évben végkifejletét éri el, a május 28-tól november 12-ig tartó időszakban úgy, hogy Jézus Urunk (pártus mágusok által bizonyított) tényleges születésnapján, augusztus 11-én a Fény Fiának csillaga visszafordíthatatlanul győzedelmeskedik a Halál csillaga felett.

Ez akkor is bekövetkezik, ha akarjuk, akkor is, ha nem, viszont az, hogy ennek a harcnak, ami két csillag – ezt mondhatom erőnek, mondhatom pozitív és negatív erőnek is – között zajlott és zajlik, mi lesz a hozadéka (egyesek azt mondják, hogy az Egyesült Államokban 27 millió ember fog meghalni), az rajtunk is múlik, hogy időben lépünk-e.

 

Ennek a fölismeréséhez kérem a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét mindannyiunk számára!  

 

Úgy legyen!