A pusztítás lélektanáról

Többen felvetették a nyugati civilizáció továbbélését támogatók részéről, hogy az ősi civilizáció szerinti társadalomszervezéssel elvesznének azok az értékek, amelyek az elmúlt ezerkétszáz évben jöttek létre.

Szükségesnek tartom ennek tisztázását azok számra, akik nem értik a Szent Korona Értékrend koreszméjét.

 

973 húsvétján a Quedlinburgi Szerződéssel a szabad magyarokra rákényszerítették a fél-rabszolgaságot. Ennek következményeként Géza és István erőszakkal felfüggesztette „Történelmi” alkotmányosságunkat, helyébe léptetve a „Történeti” alkotmányosságot, ami azt jelentette, hogy az emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolásán (konföderatív szemlélet) álló Isteni Iránymutatást felváltotta az emberi iránymutatás, amely a kirekesztők érdekeit érvényesítette a kirekesztettek felett (föderatív szemlélet).

Mivel az irányelv-váltás erőszakos volt, tűzzel-vassal irtották azokat az értékeket, amelyek a szabad magyarok életét atyai eleink hagyományai szerint meghatározták. A bizonyítékok megsemmisítése (rovásfák, ősi jelképek, imahelyek elpusztítása) és tartalmának meghamisítása (Boldogasszonyból Mária) mellett azoknak a személyeknek a meggyilkolása is szükséges volt, akik közvetítették a Szabadság Értékrendjét (táltosok, sámánok, Aranyasszonyok).

 

A vallási kolonctól mentes Jézusi Istenhit (kereszténység = „a normális emberi életről szóló tanítás” – Hamvas Béla) jelentette a szabadság biztosítékát. Ezt is el kellett venni a magyaroktól, ránk erőltetve a hamis eredetre épülő, és a Jézusi Tanítást meghamisító zsidókeresztény vallást.

Ma már cáfolhatatlan bizonyítékok tömkelege tanúsítja, hogy a Jézusi Tanítás nem az ószövetségen (Tórán) alapuló újszövetségi hamisításban fogalmazódik meg, hanem azok az „örömhírek” (evangéliumok) jelentik az alapot, amelyek – különösen 1947 óta - folyamatosan napvilágra kerülnek. Fontos észrevenni, hogy ezek nem görög, latin, vagy héber nyelvvel közvetítik az Úr szavát, hanem Jézus anyanyelvén, arámiul (ami - nem mellesleg - a ma beszélt magyar nyelv szógyökeinek többségén keresztül bizonyítja nyelvünk ősiségét).

Különösen fontos a Kr. e. 4000-ből származó, arámi nyelven kőbe vésett „Mennyei bölcsesség szava” (biblia), amely XXIII. János szerint is a Jézusi Tanítás alapja. (Nem mellékesen Wass Albert „A hagyaték” c. kisregényében erre - mint mindent meghatározó hagyatékra - utal Apó, a Nemzet Táltosa.)    

 

A „Történeti” alkotmányosság pusztítása kiterjedt arra a közlési formára, amely az Isteni Iránymutatás örökkévalóságát az ember érzelmi és értelmi fejlődésén keresztül kifejezi (a boszniai piramisok bizonysága szerint több tízezer éves rovásírás). Ezt váltotta fel a fél-rabszolgaság tőlünk genetikailag is idegen „latin” írása.

 

Ezt az áttekintést azért kellett leírnom, hogy egyértelművé váljon: az ősi civilizáció újjáteremtésével megszűntetjük az Isteni Iránymutatás „Történelmi” alkotmányosság erőszakos hatályon kívül helyezését, vagyis az emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása válik Iránymutatássá, és ezzel hatálytalanítjuk a fél-rabszolgaságot megalapozó „Történeti” alkotmányosságot, amely a kirekesztők érdekeinek érvényesítését helyezi a kirekesztettek érdekei fölé.

 

A társadalmi együttélés természetes formája kerül egy természetellenes forma helyére, ezért nincs szükség arra az erőszakra, amellyel Géza 973-as hazaárulása következtében rákényszerítettek a szabad magyarokra.

Természetesen takarításra szükség van, hiszen az építés előtt meg kell tisztítani a szegletkövet az ezerkétszáz év alatt rárakodott szennytől.

De, hogy mindenki lássa: a takarítás nem az ószövetségi „gyűlölt istennek”, hanem a Jézusi Tanítás „szeretet istenének” az iránymutatása szerint történik, ide másolom a Szent Korona Értékrend leírásának (http://nemzetiegyseg.com/GM1.pdf) „takarításra” vonatkozó részét:

 

  1.  A külföldi adósságok felhasználását felülvizsgáljuk és a kamatfizetést azonnal megszüntetjük (a felülvizsgálat során fennmaradó tőketartozás kiegyenlítésére minimum 5 éves moratóriumot határozunk meg).

  2.  Az ország „privatizáció” megnevezés alatt folyt kirablásának következményeit felszámoljuk.

  3.  A „tőkebehozatalt” felülvizsgáljuk, az ebből adódó egyenleg több százmilliárd forintnyi eredményt hoz.

  4.  A szocialista és a kapitalista diktatúra áldozatait erkölcsileg, egzisztenciálisan és anyagilag rehabilitálni és kártalanítani kell.

  5.  A szocialista és a kapitalista diktatúra kiszolgálóit, valamint kedvezményezettjeit büntetőjogi felelősségre kell vonni és az általuk a magyar nemzet érdekeivel ellentétesen szerzett

        - médiahatalmat fel kell számolni,

        - gazdasági és politikai hatalmi összefonódásokat meg kell szüntetni,

        - anyagi vagyont el kell számoltatni.

  6.  A vagyonelszámoltatást kiterjesztjük azoknak az embereknek a magyarországi ténykedésére, akik kettős (vagy többes) állampolgárként „kimentették” a diktatúra kiszolgálóiként összeharácsolt pénzüket.

  7.  A vagyonelszámolás kiterjed a magyar állampolgárok külföldi bankszámláira és külföldi tulajdonukra is.

 

Szeretettel, Halász József