Visszafordíthatatlanul elkezdődött

Egyre több jel mutatja, hogy világszerte, így Magyarországon is visszafordíthatatlanul elkezdődött a nyugati civilizáció koreszméjének a felváltása az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerével.

 

Jakab Károly – szkepticizmusom miatti szemrehányást is tartalmazó - levelében összefoglalja ezt a hatást, ami nem személyem, hanem az általam közvetített értékrend váltott ki az elmúlt néhány hétben:

_________________________

 

Drága Jóska bátyám.

Szeretettel köszöntlek.

Figyelve az eseményeket Földbolygó méretben, arra a megállapításra jutottam, hogy az általad közzétett Szent Korona Értékrend társadalomszervezési elemeket hangoztatja egyre több józan, nemzeti-érzelmű politikus.

Hogy mennyire mélyen és elkötelezetten, abba ne menjünk bele. Még túl az elején vagyunk a "fordulópontnak".

Putyin vagy olvasta a lapodat, vagy egybeesésről van szó, de teljesen nemzeti szemmel elfogadhatóan kezeli a népével kapcsolatos hatásokat.

Orbán, Brüsszelben (ma) szintén, az Általad közvetített tanulmányt vette alapul.

Meg is tapsolták. Az ellenzők, köpni-nyelni nem tudtak.

Trump szintén. Leveledben, be is tudtad helyettesíteni a SZKÉ tételei közé.

Megismétlem, amit írtam.


Ha nem csupán egy politikai színjátékról van szó, akkor valóban elértünk egy fordulópontig. Meg vagyok győződve, hogy ebben a folyamatban, a munkásságod meghatározó.


Ugyanis, mindenki hozzáférhetett és most is hozzáfér a Szent Korona Értékrend társadalomszervezési anyaghoz. Az összehasonlító anyaghoz. A Miért-Mit-Hogyan tanulmányhoz. Az Európai Konföderáció Jogszabály-tervezethez. Csak a vak nem látja, hogy "bemozdult a józan ész" az eszement mindent pusztító spekulációval szemben.

Óhatatlanul eszembe jut Julius Andan kijelentése. Mi az igazság?

Miért jó az igazság? Mit tudsz kezdeni egy birtokodba került igazsággal? 

Tovább fejtegeti.

Ha a CIA igazgatója vagy, és nem rángatnak dróton, akkor sokat tudsz tenni.

Ha elnök vagy, sokat tudsz kezdeni vele.

Ha lángossütő vagy, akkor semmire nem mész a birtokodba került igazsággal.

Egyszerűen - Nem tudod érvényre juttatni. 


Tehát csak az a tény, hogy a Magyar Nép egységes rendszerbe szedett, Földbolygó méretű  társadalomszervezési jogszabály-tervezete és kidolgozott formája létezik, ilyen hatással van a Földbolygó emberiségére.

Ez nem véletlen. Angol. Német. Magyar nyelven biztos közkézen forog. 

Egyszer az Andrettiben azt a kijelentést tetted, nem a személyem a fontos, hanem a közvetítés maga. A következő mondat tőlem. A Teremtő üzenete mindannyiunkhoz. Megint Te jössz. Mindegy, hogy ki, csak valaki juttassa érvényre. Cca. 2011-2012 közötti időszakban történt.

Tessék.

Az USA elnöke mondja be a Szent Korona Értékrend egyik szegletkövét, a Szabadság Alkotmányát, nem szó szerint, de Te be tudtad helyettesíteni.

Mikor? Az első nyilvános beszédében.

Drága Jóska bátyám. Ezeket az eseményeket semminek tartod?

Mit takar az a kijelentésed, hogy akinek ez tetszik, az semmi.

Nekem tetszik, és a lehetőségeimhez mérten, ma, holnap, meg is teszek mindent ennek érdekében.

Úgy látszik, Putyinnak is tetszik, Orbánnak is tetszik, Trumpnak is tetszik.

Amit megtehetnek ma, meg is teszik.

Más összefüggés, de szorosan kapcsolódik.

Az 1934-es Dragon Family - Földbolygó méretű közigazgatási vezérkar között létrejött szerződés, majd az 1953-as Csillagtestvéreink és Földbolygó méretű közigazgatási vezérkar között létrejött szerződés. Erről, senki nem tud. Miért? Mert a média nem mondta.

De attól még létezik. Aki hitetlenebb, annak létezhet. Ha mondták volna, tudnánk. Ha másképpen mondták volna, akkor másképpen tudnánk. De nem tudunk róla. Pedig nem kis hatású szerződések ezek. Van több is, de e kettő a meghatározó a mai folyamatokban.

Ez két alapvető, Földbolygó emberiségének sorsát befolyásoló szerződés.

A "Földi" vezérkar, mindkét szerződésben, szerződésszegést követett el.

Ma, ami fejünk felett, zajlik, nem más, mint számonkérési folyamat.

Idáig, jutottunk.

Magam részéről, a Teremtő keze-munkáját látom ebben a folyamatban is.

Izlandon ez a folyamat már lezajlott. Aki Izlandot a tönk szélére juttatta, és hagyta idegenek által kirabolni, már csücsül. Senkit nem húztak lámpavasra, csak adtak neki zártkörü közmunkát sok sok évre, hogy legyen ideje gondolkodni a hazaárulásról.

Miért nem hallunk Izlandról? Mert ebben az országban, nem jött be a "devizahitel"?

Aztán azért sem hallunk, mert akkor minden ország kedvet kapna utánozni. Hiszen nagyon egyszerű a képlet. Szent Korona Értékrend gyakorlati megvalósítása.

Hát, drága Jóska bátyám, a Teremtő, általad az emberiség kezébe adta a kulcsot meg a gyufát, és már a "sötét hang" hiába duruzsol és ordít, a Fény már itt van. Egyre tágabbra nyílik a sötétszoba ajtaja.

Mindez a Legmagasabb Törvény léptéke szerint.

Ezért nem vagyok ideges sem, és türelmetlen sem.

Szeretettel

Karcsi

_________________________

 

Napról napra jelentősen növekszik azoknak a száma, akik jelzik részvételi szándékukat a koreszmeváltásban.

Két nemzeti internetes tv-be (Huntv, CMM) kaptam meghívást a jövő hétre.

Ezeket azért fogadtam el, hogy minél több ember előtt érzékeltessem azokat az összefüggéseket, amelyeket Jakab Karcsi leírt, vagyis a változást elindító politikusok koreszméjének (paradigmájának) lényegi azonosságát az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerével.

 

Biztos vagyok abban, hogy Putyin visszakanyarodik a BRICS alapító-gondolatához, és feladja az Eurázsiai Gazdasági Unió négy liberális alapelvű fundamentumát, amin keresztül azonossá vált az EU-val.

Orbán látszat-konföderalizmusa lehet egy közbülső lépés, de csak akkor, ha a szabadkőművesség hatását lenullázzuk. Az egyértelmű, hogy a legtöbb parlamenti párt (ha nem mindegyik) országgyűlési képviselői között van néhány „liberális vakoló-szakmunkás”.

 

A vezetés nem az én feladatom. Ezért azoknak az elérhetőségét, akik addig jelzik együttműködési szándékukat február 4-én átadom annak (vagy azoknak), aki (vagy akik) a szervezés és vezetés feladatát ellátják.

 

A Szent Korona Értékrend tisztaságának őrzését természetesen nem adhatom át senkinek - ahogyan arra Deák Feri a FB-on felhívta a figyelmemet.

E mellett az ismeretátadást is folytatnom kell, éppúgy, mint a Kormányos Rendszer döntés-előkészítő eszközzé fejlesztését.

 

Idézek a „Rendhagyó és különleges levélől” (http://szkertekrend.hu/indexi150.html):

„Nagyboldogasszony napján erőfelmérést kell végeznünk, amely szervezése vezetői (gyula) feladat. Ekkor több lehetőségünk lesz a továbblépésre. A megszerzett társadalmi tőke minőségétől függően fogunk választani.”

 

Kelt Szegeden, 2017. Fergeteg havának 27. napján.

Halász József