Levélváltás Lehner Ellával

Egy olyan üzenetet kaptam a FB-on Lehner Ellától, aminek nagyon örülök, mert azt mutatja, hogy a „lelki munkások” is foglalkoznak a Szent Korona Értékrenddel.

Az üzenetet és a választ ide másolom:

_______________________________________

 

Lehner Ella üzenete:

 

Kedves Halász József!

Mivel a honlapján nem működik az e-mail, ide írom, mert fontosnak tartom, amit válaszolnék körlevelére, amit én Takács Zoltántól kaptam e-mailben.

Íme a válaszom:

Én azt kapom Istentől, hogy ne csak hitünk és tudásunk legyen, hanem bízzunk is benne, tiszta szívünkből, hogy Ő mindig a megfelelő időben megmutatja az utat nekünk. Én így élek 2 évtizede és megtapasztaltam már, hogy így van.

A másik dolog, hogy régi módszerekkel új világot nem lehet építeni, s ahogy Jézus Urunk és Királyunk megérkezik és átveszi az irányítást, ő majd tudja, hogy kell megvalósítani magas fokon a felemelkedést. Ahogy a Bibliából is meg lehet érteni: egy szempillantás alatt átváltozunk anélkül, hogy a testünk megtapasztalta volna a halált. Ma már a tudomány felfedezései bizonyítják, hogy ez lehetséges, hiszen abban különbözik az anyagi megnyilvánulás, hogy milyen frekvencián rezeg. Jézus képes emelni (én hiszek ebben) annyit az emberi test frekvenciáján, hogy az megváltozik egy szempillantás alatt. Annyi a teendőnk, hogy amennyire csak tudjuk, a szeretni tudásunkkal emeljük meg saját testünk rezgésének frekvenciáját, s teljes szívünkből bízzunk meg Isten tervében, mert az már meg VAN, csak hagynunk kell kibontakozni! Közreműködjünk ebben, ne mást tervezzünk. Áldás, áldás, áldás minden létezőre! Szerető szívvel,

 

Lehner Ella

_______________________________________

 

Válaszom:

 

Kedves Lehner Ella!

 

Egy technikai megjegyzéssel kezdem: a honlapon és a körlevélben szereplő e-mail cím működik. Valószínűleg az Ön gépén nincs automatikus levelezőrendszer beállítva.

 

A tartalomról:

 

Az anyagtalan és az anyagi világ egysége nyilvánvaló, ahogyan az is, hogy az Istenszülő feladatának egy részét kegyelmezte ránk, saját életünk alakítása érdekében.

A Teremtő a rezgésszám változtatásával tesz bennünket nyitottá feladatunk végzéséhez.

Aquinói Szent Tamás mondta: Isten bennünket fiainak és nem hülyéknek teremtett. Ez a gnoszticizmus (tomizmus) alaptétele.

Ebből ered, hogy Isten tervei nem megismerhetetlenek, hanem azokat – ahogyan Ön is írta - a megfelelő időben tudomásunkra hozza, pontosan azért, hogy azok megvalósításában fiaiként vegyünk részt. Ez a „megfelelő idő” most érkezett el.

 

Ami pedig a „régi módszerekkel új világot nem lehet építeni” véleményét illeti:

Az emberiség életfeltétel-rendszere és életminősége egy folyamat szakaszai szerint változik. A folyamat egy iránymutatás szerint működik. Isten ezt az iránymutatást adta az emberiségnek (ismereteink szerint máig hatóan Kr. e. 4000-ben) a Paralel (Magyar) Bibliával, ami lényegében tér el a zsidókeresztény Bibliától.

Amennyiben az iránymutatást erőszakkal megváltoztatják, akkor „kizökken az idő”, és az emberiség érdeke, hogy ezt „visszatolja” – a hamleti hasonlattal élve.

Az idő a magyarság számára a 973-as Quedlinburgi Szerződéssel zökkent ki, ezzel vette kezdetét az ezeregyszáz éves rezgés-lassulás, amely kritikus szintre fokozta erkölcsi, szellemi és fizikai leépülésünket.  

Amit Ön „régi módszernek” nevez, az nem más, mint az Isteni Iránymutatás hatályának visszaállítása. Ehhez az újjáteremtéshez kaptuk meg a rezgésszám-emelkedést, ami nem izolált, hanem része a Világegyetem újjáteremtésének.

 

Üzenetében néhány kifejezést használ (hit, bizalom, tudás, szeretet), aminek az értelmezését feltétlenül szükségesnek tartom, Aquinói Szent Tamás meghatározásai és a szkíta-hun hagyomány szerint.

 

A fogalmak önállóan nem értelmezhetőek, de egy kettős egység részeként értelmet nyernek:

Nézzük először A.Szt.T. meghatározásait:

- A hit: meggyőződés és – ennek következményeként – bizalom valakiben vagy valamiben.

- A bölcsesség (Teljes Tudás): a hit és a tudás kettős egysége.

- A tudás: az ismeret és a tapasztalat kettős egysége.

 

A szkíta-hun hagyomány a szeretetet így határozza meg:

Minden élő és élettelen teremtmény számára a szabadság feltételeit a szeretet adja, hagyományainkon keresztül.

 

Kedves Lehner Ella!

 

Írásának utolsó gondolata:

„… teljes szívünkből bízzunk meg Isten tervében, mert az már meg VAN, csak hagynunk kell kibontakozni!”

Teljesen egyetértek ezzel a megállapítással.

Úgy gondolom, Ön nem fogadja el, hogy az Isteni Iránymutatás - az Ön szavaival: Isten Terve -, („ami már meg VAN”), közvetítésére egy Halász József nevű ember kapta meg a kegyelmet.

 

Tevékenységem ezt a kegyelmet bizonyítja, de ha Ön ezt nem fogadja el, kérem, ismertesse bizonyítékokkal alátámasztva (empirikus és nem hipotetikus vagy szillogisztikus módon), hogy Ön szerint mi az az Isteni Terv - részekre bontva, de rendszerként -, amit „hagynunk kell kibontakozni”.

 

Kelt Szegeden, 2017. Fergeteg havának 29. napján.

Szeretettel, Halász József

Ui.: Írása általános és nem személyi jellegű, így azt, valamint válaszomat nyilvánosságra hozom. HJ