Magyarország újjáteremtése

16 Szent Korona Taggal elkezdjük az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének újjáteremtését.

 

Minden jel arra mutat, hogy a „Különleges levélben” (http://szkertekrend.hu/indexi150.html) leírt változás, az ott előre jelzett időpontok szerint bekövetkezik. Így várható, hogy júniusban ugrásszerűen megnövekszik azok száma, akik felismerik az újjászületésben való részvétel szükségességét.   

 

Örülök annak, hogy a most szükséges gyula-feladatokat Jakab Judit és Juhász Zoltán végzi és a Civil MultiMédia is mellettünk áll. A szervezést a továbbiakban ők látják el. Kérlek, vedd fel velük a kapcsolatot a jakabjud@gmail.com e-mail címen.

 

Most egy hónapig a Kormányos Rendszer döntés-előkészítő eszközzé válását kell megterveznem, ami teljes figyelem-összpontosítást kíván. Azt ezt követő programozási munka már megenged némi „lazítást”.

 

Az újjászületés az azt végzőktől összehangolt, következetes munkát követel. Ezért szeretettel kérlek, tanulmányozd át a „Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyagának” http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf, különösen annak „A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona Értékrenden alapuló természetes rendszer (A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal)” fejezetét (69-187. oldal). Ebben megtalálod azt a társadalmi csoportot, amely részletes szabályozásában való részvétel hozzád közel áll. A fejezet tartalomjegyzéke:

 

Az Alkotmányról           ………………………………………………………….        78. oldal

I. rész Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei        ……….        79. oldal

          Bevezetés                                                                                                      

          I. fejezet Függetlenségvesztés - örök szabadság    …………………………        82. oldal

                   1. szakasz Függetlenségvesztés                                                           

                   2. szakasz Örök szabadság    …………………………………………        85. oldal

          II. fejezet A tőke szabad áramlása - a nemzeti vagyon önérték-növelése          86. oldal

                   1. szakasz A tőke szabad áramlása                                                      

                   2. szakasz A nemzeti vagyon önérték-növelése    ……………………        88. oldal

III. fejezet  Az árú és a szolgáltatások szabad áramlása

                   - az önellátás alapja a nemzeti termék      ………………………        90. oldal

                   1. szakasz Az árú és a szolgáltatások szabad áramlása                        

2. szakasz Az önellátás alapja a nemzeti termék     …………………..        92. oldal

IV. fejezet A szabad letelepedés

                  - a nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége      ……………..        93. oldal

I. szakasz A szabad letelepedés                                                           

2. szakasz A nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége      ………..        95. oldal

V. fejezet Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmányosság     ……….        96. oldal

 

II. rész Miért, mit és hogyan      …………………………………………………        97. oldal

I. fejezet Család                                                                                            

1. szakasz Az EU családpolitikája                                                       

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló

                   Gondoskodó Magyarország családpolitikája     …………        98. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   családpolitikájának összefoglalása       …………………..        99. oldal

II. fejezet Korosztályok   …………………………………………………..      100. oldal

IIa. fejezet Ifjúságpolitika                                                                             

                   1. szakasz Az EU ifjúságpolitikája                                                      

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló

                   Gondoskodó Magyarország ifjúságpolitikája   ………….      102. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   ifjúságpolitikájának összefoglalása       ………………….      103. oldal

IIb. fejezet Aktív korúakkal kapcsolatos politika     ……………………….      104. oldal

1. szakasz Az EU aktív korúakkal összefüggő politikája                    

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország aktív korúakkal összefüggő politikája   ….      106. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország aktív

                   korúakkal kapcsolatos politikájának összefoglalása      ….      107. oldal

IIc. fejezet Idős korúakkal kapcsolatos politika     …………………………      108. oldal

1. szakasz Az EU idős korúakkal összefüggő politikája                      

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország idős korúakkal összefüggő politikája     ….      109. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország idős korúakkal

                   kapcsolatos politikájának összefoglalása       …………….      110. oldal

III. fejezet Területi politika   ……………………………………………….      111. oldal

1. szakasz Az EU területi politikája                                                     

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország területi politikája    ……………………….      114. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország területi

                   politikájának összefoglalása      ………………………….      120. oldal

IIIa. fejezet Egészségvédelem     …………………………………………..      121. oldal

1. szakasz Az EU egészségvédelmi politikája                                     

2. szakasz A Gondoskodó Magyarország egészségügyi politikája         122. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország egészségügyi

                   politikájának összefoglalása     …………………………..      123. oldal

IIIb. fejezet Oktatás-nevelés     …………………………………………….      124. oldal

1. szakasz Az EU oktatás-nevelési politikája                                       

2. szakasz A Gondoskodó Magyarország oktatás-nevelési politikája         125. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   oktatás-nevelési politikájának összefoglalása     …………      126. oldal

IV. fejezet Nem anyagi érték (Kultúra, tudomány)   ………………………      127. oldal

1. szakasz Az EU kultúrpolitikája                                                        

2. szakasz A Gondoskodó Magyarország kultúrpolitikája      ……….      129. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   kultúrpolitikájának összefoglalása      ……………………      130. oldal

V. fejezet Nemzetiség    ……………………………………………………      131. oldal

1. szakasz Az EU nemzetiségi politikája                                             

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország nemzetiségi politikája     …………………      133. oldal

 

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   nemzetiségi politikájának összefoglalása      …………….      136. oldal

VI. fejezet Vallás   …………………………………………………………      137. oldal

1. szakasz Az EU valláspolitikája                                                        

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország valláspolitikája      ………………………..      139. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   valláspolitikájának összefoglalása      ……………………      140. oldal

VII. fejezet Védelem    …………………………………………………….      141. oldal

1. szakasz Az EU védelmi politikája                                                   

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország védelmi politikája      …………………….      143. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   védelmi politikájának összefoglalása     …………………      145. oldal

VIII. fejezet Gazdaságpolitika      ………………………………………….      146. oldal

1. szakasz Az EU gazdaságpolitikája                                                  

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország gazdaságpolitikája     …………………….      150. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   gazdaságpolitikájának összefoglalása        ………………      153. oldal

IX. fejezet Költségvetés     …………………………………………………      154. oldal

1. szakasz Az EU és az EU tagállamok költségvetése                         

1. alszakasz Az EU költségvetése                                                   

2. alszakasz A tagállamok költségvetése     ……………………….      156. oldal

                   2. szakasz A Gondoskodó Magyarország költségvetése    …………..      157. oldal

                   3. szakasz Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                                    államháztartási politikájának összefoglalása     …………...      159. oldal

X. fejezet Mezőgazdaság és élelmiszeripar      ……………………………..      160. oldal

1. szakasz Az EU mezőgazdasági politikája                                        

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország mezőgazdasági politikája      ……………..      164. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   mezőgazdasági politikájának összefoglalása      …………      165. oldal

XI. fejezet Ipar     …………………………………………………………..      167. oldal

1. szakasz Az EU iparpolitikája                                                           

2. szakasz   A Szent Korona eszmén alapuló Gondoskodó

                   Magyarország iparpolitikája      ………………………….      169. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   iparpolitikájának összefoglalása       ……………………..      170. oldal

XII. fejezet Szolgáltatás    ………………………………………………….      171. oldal

1. szakasz Az EU szolgáltatáspolitikája                                                                     

2. szakasz A Gondoskodó Magyarország szolgáltatáspolitikája    …..      173. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   szolgáltatáspolitikájának összefoglalása      ……………...      175. oldal

XIII. fejezet Idegenforgalom    …………………………………………….      176. oldal

1. szakasz Az EU idegenforgalmi politikája                                        

2. szakasz A Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikája  ..      178. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   idegenforgalmi politikájának összefoglalása      …………      179. oldal

XIV. fejezet Kereskedelem    ………………………………………………      180. oldal

1. szakasz Az EU kereskedelempolitikája                                           

2. szakasz A Gondoskodó Magyarország kereskedelempolitikája         182. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   kereskedelempolitikájának összefoglalása     ……………      183. oldal

XV. fejezet Szállítás és közlekedés      ……………………………………..      184. oldal

1. szakasz Az EU szállítás- és közlekedéspolitikája                            

2. szakasz A Gondoskodó Magyarországon közlekedéspolitikája         186. oldal

3. szakasz   Az EU és a Gondoskodó Magyarország

                   közlekedés- és szállításpolitikájának összefoglalása            187. oldal

Azért, hogy a kiválasztott szakterület szabályozása összhangban legyen a tényekkel, rendelkezésedre állnak a szakterület tapasztalati adatai megyénkénti (budapesti), járási és települési bontásban a „Szent Korona Értékrend Kormányos Rendszer” c. honlap-csoporton (http://nemzetiegyseg.com/).

 

Kelt Szegeden, 2017. Jégbontó havának 4. napján.

Szeretettel, Halász József

_________________________

 

Ui.: A HUN Tv-ben, január 31-én felvett „Párbaj” linkje:

PárbalHUNTv.jpg