Ezt kapd el, ne a náthát!

Ezt üzenem az összes

-    szájtépőnek,

-    megmondó-embernek,

-    az elmúlt ezer év bármelyik időszakát visszasíró romantikus álmodozónak,

-    öncélú Lélek-munkásnak,

-    liberálisnak,

-    Soros Györgynek és hazai helytartóinak,

-    a nyugati civilizációt

=   eszmeileg támogató zsidókereszténynek, Szent Korona Tan-hívőnek,

=   történeti alkotmányra jogot alapító kollégámnak és

=   a gazdaságközpontú koreszmét továbbéltetőnek!

 

Olvasd el a „Századvég” - amerikai kutatók munkájára hivatkozó – tegnap (2017. március 9-én) nyilvánosságra hozott tanulmányát („Trump átgondolt stratégia mentén cselekszik” - http://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/otletmuhely/trump-atgondolt-strategia-menten-cselekszik) és kapkodd a fejed!

 

Azt látod, hogy Trump

 

-    az arisztotelészi „Hármas kérdésre” adott válaszokkal alakítja ki stratégiáját („A nagy stratégia egyrészt diagnosztizál (a „miért”-re ad választ – HJ), másrészt előír. Értelmezi az ország helyzetét, s meghatározza a célok elérésének irányát és módját is. Minden ilyen nagy stratégia rendelkezik tehát egy „mit” és egy „hogyan” dimenzióval, amely a célokat és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket azonosítja.”) és ezzel

 

-    tényleges paradigmaváltást készül megvalósítani („Trump szakít a korábbi gyakorlattal, amely a demokrácia és a szabad piac terjedése mentén kívánta előmozdítani az USA érdekeinek érvényesülését. Az új stratégia kiindulópontja sokkal inkább úgy foglalható össze, hogy mára nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államok rossz üzletet kötött azzal a liberális világrenddel, amelynek létrehozásánál bábáskodott, s fenntartásában mind a mai napig kulcsszerepe van.”)

 

Ha még nem értenéd, miről van szó, akkor olvasd el az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének erre a helyzetre vonatkozó tanulmányát („A Szent Korona Értékrend ’miért’, ’mit’ és ’hogyan’ kérdésre adott válasza a Világtörténelmi Korszakváltáshoz” http://nemzetiegyseg.com/Valasz.pdf), amit egy „nem híres” és „nem köztiszteletben álló” ember ismertet veled és mindenkivel, akkor is, ha ezek a gondolatok tényszerűen (de nem jogilag) tiltottak.

 

Beigazolódni látszik, amit az események rendszerszemléletű elemzésével januárban leírtam:   

 

1.  2017. január 11.

„Két – egymástól független – forráscsoportból kapott adatok összefésülése egyértelmű bizonyítékot szolgáltat arra, hogy felelősséggel kijelentsem:

 

a 2008-tól jegyzett erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság még ebben az évben végkifejletét éri el, a május 28-tól november 12-ig tartó időszakban úgy, hogy Jézus Urunk (pártus mágusok által bizonyított) tényleges születésnapján, augusztus 11-én a Fény Fiának csillaga visszafordíthatatlanul győzedelmeskedik a Halál csillaga felett.”

 

[Készüljünk 2017. Új Kenyér (augusztus) havára - http://szkertekrend.hu/indexi149.html]

 

2.  2017. 01. 15.

„Érzem, hogy a már megvilágosodottak között egyre többen vannak azok, akik erőt és kitartást is kaptak.

Azt is érzem, hogy a nyugati civilizáció támogatói között elkezdődött a megvilágosodás.

Közülük az, vagy azok, akik vezetői tulajdonsággal rendelkeznek, az eszmei tőke társadalmi tőkévé váltását kell, hogy előkészítsék.

Aki a Szent Korona Értékrend iránti alázat kegyelmét megkapta, elkezdi a képviselet- és ismeretátadás szervezést.

    

Ennek a félévnek a végére már mindenki számára érezhető és érthető lesz a közeli változás.

Ekkor várható egy lényeges „megmozdulás”. Az is elképzelhető, hogy azok, akik mellém fognak állni a vezetői feladat végzésével, csak ekkor kezdik el a Magyar Küldetés rájuk eső részének teljesítését.

Az nyilvánvaló, hogy a nyugati civilizáció „nemzeti” köntösbe bújtatott szószólói közül azok, akik nem kapják meg a megvilágosodás kegyelmét, ebben az időszakban fokozzák megosztó tevékenységüket.”

 

(Rendhagyó és különleges levél - http://szkertekrend.hu/indexi150.html)

 

Durva, provokatív, sőt arrogáns dolog felszólítani a címzetteket arra, hogy „Ezt kapd el, ne a náthát!”?

 

Igen! És szándékosan tettem ezt!

 

De érezd a különbséget! Én a személyeken keresztül az általuk képviselt eszmét támadom, de úgy, hogy az annak ellentétével állítom szembe gondolatiságukat; az „Ezt kapd el, ne a náthát!” cimzettjei viszont kinyilatkozva (tényeken alapuló érvek nélkül) neveznek őskövületnek, hazaárulónak, istentagadónak, összeférhetetlennek és még jó néhány „nem úriember” kategóriába tartozónak, valamint rágalmaikkal megbélyegeznek, megtagadnak és rekesztenek ki.

 

És végül azoknak, akik a címzettekhez nem tartoznak:

 

Tegyétek dolgotokat úgy, ahogyan a Tudás Népe tagjainak kötelessége!

 

Kelt Szegeden, 2017. Kikelet havának 10. napján

Halász József