Kérdések a magyarsághoz Március 15-én

Miért a Magyarok Istenére esküszünk és nem Jahvéra?

Ki a Magyarok Istene? Milyen iránymutatást kapunk tőle a Szent Koronával?

Miért Jahvének és nem a Magyarok Istenének napvilága ragyog be minden ház ablakán?

 

Ki a Szent Korona Tagja? Aki önérdekből annak tartja magát, vagy az, aki a Magyarok Istenének iránymutatásában egy apától és egy anyától származónak vallja magát?  

Miért azok a nemzetek vallják magukat az államalapító magyar nemzet mellett államalkotónak, akik a Pusztaszeri Szerződésben vérszerződéssel fogadták el egymást testvérnek?

A Magyarok Istene vagy Jahve osztja meg a minden Szent Korona Tagot jelentő egyetemes magyarságot emberidegen uralma megtartásáért. 

 

Miért fontos, hogy a jognak asztalánál a Szent Korona Tagjai mind egyaránt foglaljanak helyet?

Miért fontos, hogy a bőség kosarából, amit a Szent Korona Tagjai töltöttek meg, csak a Szent Korona Tagok vehessenek?

 

Miért az önkényuralom királyi trónjába és nem a sólyomba, a közszabadsággal választott kettős fejedelemség jelképébe kell nyilunkat lőni, fényes kardunkkal azt támadni?

 

Kik a hamis próféták ma Magyarországon? Akik arra szólítanak fel, hogy esküdj a Magyarok Istenére, vagy azok, akik azt mossák lelkedbe, agyadba, hogy Jahve a te Istened?

 

Nem törvényerű-e, hogy a kisípolók és a kisípoltak egyaránt Jahvéra és nem a Magyarok Istenére tesznek esküt?

 

Kelt 2017. Kikelet havának 15. napján.

Halász József