Felgyorsult a folyamat

Két januári levelemben [1] leírtam, hogy a 2008-as válsággal indult folyamat 2017-ben végéhez ér.

Szombaton Dobogókőn előadást tartottam „Veled Európa, de nélküled EU” címmel [2] , amely után több együttműködési lehetőséget ajánlottak fel. Ezeket énemmel el kellett volna fogadnom, de személyem a kísértéseknek ellenállt, így tegnap azokat visszautasítottam.

Ma kaptam egy levelet, amelyben Tar Terézia Elina asztrológusként támasztotta alá januári írásaimat. Levelében [3] a következőket írja:

Nem élhetünk úgy, hogy megszegjük a Teremtő által nekünk adott törvényeket, ártva ezzel magunknak és másnak. Lelki vakságban szenvedők már nem látják, hogy mikor követnek el bűnt, annyira természetessé vált. Végtelen az Isteni Kegyelem, de vannak határok! Változtatnunk kell viselkedésünkön!

Szellemi Harc folyik emberek, népek, országok, földrészek között. Az Égi Nagy Jel ennek a véget érését jelzi. Természetesen nem egyik pillanatról a másikra, ez egy folyamat.

 

Az Apostol 6000 évvel ezelőtt Úr városában kőbe véste az Úr szavát [4] , amely az alábbi iránymutatást tartalmazza: „A Teremtő a Szent Koronát az ember fejére tette, hogy ezen keresztül a Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot.”

Ez egyértelműen az anyagtalan és anyagi világ egységére mutat, és arra, hogy a Szent Korona értékendként a visszateremtők egységének szegletköve.

 

A „Lelki vakságban szenvedők” nem tudják a Lélek Fénye szerint uralni és alakítani az anyagot, tehát nélkülük kell visszateremteni önmagunkon keresztül a Világot.

A „Lelki vakságban szenvedők” kirekesztették magukat az újjáteremtésből azzal, hogy tisztátalanná alázódtak, mert szándékosan, vagy vétkes mulasztással megszegték a Teremtő törvényeit.

Ők azok, akik képviselték az embertelen koreszmét a magyar és az európai parlamentben, és azok, akik anyagi érdekeik érvényesítését föléemelték a Teremtő törvényeinek.

 

Tehát azok gyakorolhatják a Teremtő kegyelmeként az újjáteremtés Küldetését, akik

- az ősi civilizáció értékrendjét követik a nyugati civilizáció értékrendje helyett,

- az ősi Istenhit Szent Korona Értékrendjét tekintik az eszmei alapnak a zsidókeresztény Szent Korona Tan helyett,

- az Isteni Iránymutatás történelmi alkotmányát tekintik a jogrendszer iránymutatás-meghatározójának az emberi iránymutatáson alapuló történeti alkotmányosság helyett,

- az emberközpontúság (igény és lehetőség összhangját jelentő) szemléletét fogadja el az életfeltételek biztosítása alaptételének a gazdaságközpontúsággal (a kínálat által manipulált kereslet elvével) szemben.

 

Hagyományaink szerint a Teremtő iránymutatását közvetítő kündü és az anyag uralására és alakítására vonatkozó iránymutatást megvalósító gyula kettős egységben végzi az irányító-vezető feladatot.

Azt a kegyelmet kaptam, hogy a „Teremtő által nekünk adott törvényeket” közvetíthettem. Ezt bizonyítja 15 könyvem, amit szombaton bemutattam.

Ez a kündü-feladat. Ezért nem kaptam olyan tulajdonságokat, amelyek a vezetéshez szükségesek.

Van néhány, gyula-feladat végzésére alkalmas ember a tisztátalanná nem váltak közül, de ők még nem tudják szétválasztani és kettős egységként érteni-érezni az irányítási és a vezetési feladatokat, ezért addig, amíg közülük egy nem válik feladatára megébredtté (beavatottá), addig azoknak az összefogását vállalnom kell, akik az újjáteremtés kegyelmét kapták.

 

Kérlek hát, ha magadban érzed az újjáteremtés kegyelmét, jelezd ezt, hogy egységben végezhessük feladatunkat a Szent Korona egyesítő erejével.

 

Kelt Szegeden, 2017. Szelek havának 12. napján.

Halász József[1] „Készüljünk 2017. Új Kenyér (augusztus) havára (2017.01.11.)” - http://szkertekrend.hu/indexi149.html és „Rendhagyó és különleges levél (2017.01.15.)” - http://szkertekrend.hu/indexi150.html

 

[3] Az utolsó idők jele az égen - http://tarterezelina.hu/Egijel0923.html

 

[4] ld. Wass Albert: A hagyaték és Magyar Biblia – http://nemzetiegyseg.com/MAGYARBIBLIA.pdf