A Szent Korona Értékrend Akadémiáról

Szeretettel kérek mindenkit, gondolja át: tud-e és akar-e időt és fáradtságot szánni arra, hogy egy ismeretátadási sorozaton megismerje a Szent Korona Értékendet.

Ha igen, akkor kérem, jelezze, hogy az alábbiakban ismertetett rendezvénysorozatot május első hetében elindíthassuk. A részvétel élő- vagy az internetes helyszínen lehetséges. (Az élő helyszín Szegeden lesz.)

A részvétel nem kötött sem iskolai végzettséghez, sem korhoz.

_______________________________________________

 

2010-ben állt össze az az ismeret-anyag, amely megérett a szervezett továbbadásra.

2011-ben már volt egy akadémiai-sorozat Parádfürdőn, tizenkét ember részvételével. Többségük most is kapcsolatban van egymással.

Azóta kiegészült az ismerettár a közgazdasági koreszme-váltáshoz kapcsolódó anyagokkal, amelyeket a kormányos (kibernetikai) névvel lehet összefoglalni, és ez egy negyedik fokozatot jelent.

 

Szép számú magyar ember használja a Szent Korona Értékrend kifejezést, de közülük sokan az alapokat sem ismerik.

Úgy gondolom, el kell indítani egy ismeret-átadási sorozatot. Ezt nekem kell vezetnem, egyszerű okból: rajtam kívül még nincs olyan személy, aki – annak elismerése mellett, hogy érzi a lényeget - átfogóan érti is a Szent Korona Értékrend összefüggéseit. Természetesen azt is kell eredményeznie ennek a sorozatnak, hogy néhány ember alkalmassá váljék arra, hogy a ismeretterjesztést átvegye.

 

Szeretném, ha minél többen lennének, akik részt vesznek az ismeret-átadási sorozaton, úgy, hogy önképzéssel felkészülnek egy szervezett ismeret-átadásra. Ehhez lehetőséget ad a Szent Korona Értékrend honlap középső hasábja, ahol fokozatonként elérhető az ismeret-anyag írásban vagy hangos-képes könyv formában, illetve „video-akadémia”-felvételeken keresztül (a tejes anyag több mint 20 óra terjedelmű).

 

A nyomtatható könyvek címei:

Első fokozat: http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf

Második fokozat: http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf

Harmadik fokozat: http://nemzetiegyseg.com/Alulrol%20fel%20es%20felulrol%20le.pdf

Összefoglaló anyag: http://nemzetiegyseg.com/Utmutato.pdf

 

A negyedik fokozat ismeretanyagát tartalmazó könyvek:

Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás

http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf

Emberközpontú közgazdaságtan - http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf

 

A teljes ismeretanyag összefoglalása: http://nemzetiegyseg.com/SzKE_tarsszerv.pdf

 

(A könyvek tartalomjegyzékét és néhány kiemelt részletét megismerheted a http://nemzetiegyseg.com/Eletmu_resz/index_ER.html honlapon.)

 

Természetesen az ismeretátadáson való részvétel sem iskolai végzettséghez, sem az önképzéssel történő felkészüléshez nem kötött.

 

Az ismeretanyag-átadást videokonferencia formában rendezzük. Tekintettel arra, hogy a Szent Korona Értékrend a Harmadik Szegedi Gondolatot jelenti (az első kettő: 1920 és 1956), a videokonferencia élő helyszíne Szeged lesz, ezért a szegediek személyesen vehetnek részt a konferencián. Kérem, hogy senki ne vegye úgy, hogy a Szent Korona Értékendet ki akarom sajátítani Szegednek, de fogadja el, hogy nem hátrány, ha az élő helyszín jelzi a gondolat keletkezésének helyét és folyamatosságát.

___________________________________

 

2010-ben a Szent Korona Értékrend Akadémia célját így fogalmaztam meg:

 

„Létre kell hozni a Szent Korona Értékrend Akadémiát, hiszen a Szent Korona Értékrend egy olyan gondolkodási módot jelent, amely alapjaiban tér el mindattól, ami az elmúlt ezeregyszáz évben ismert és alkalmazott volt, eszmei, jogi és gazdasági vonatkozásban egyaránt.

 

Szükséges az Akadémiával elérhető ismeretterjesztés azért, mert

-    a Szent Korona Értékrend a Teremtő iránymutatásaira épül, és bizonyítja a teljes tudás és a teljes tudás, valamint a szabadság elválaszthatatlan egységét,

-    a Szent Korona Értékrend a magyarság több ezer éves történelme során az állam és az ember szabadsága megőrzésének biztosítéka volt, és a jövő csak ennek a gyakorlattá vált elvnek az ismételt alkalmazásával lehetséges,

-    a Szent Korona Értékrend nem elvont tudomány, hanem a mindennapokat rendszerben szabályozó, gyakorlati ismeretanyag,

-    a Szent Korona Értékrend Szegletkövet jelent, amelyre épülve kinevelődik egy olyan MAG, amely biztos alapot jelent a magyarságnak történelmi küldetése teljesítéséhez.

 

A Szent Korona Értékrend Akadémiájának szükségessége akkor fogalmazódott meg, amikor a Teremtő kegyelméből már rendelkezünk azokkal az alapokkal, amelyek az ismeretátadás gyakorlati megvalósítását lehetővé teszik.

 

Az Akadémia gondolata előre vetíti annak három fokozatát:

1. fokozat  Széleskörű, szabadegyetem jellegű előadássorozattal kell az általános ismeretanyagot átadni, majd

2. fokozat  az egyes szakterületek szabályozásának a szabályozás helyéről induló és összehangolt egyedi kimunkálásával történik meg,

3. fokozat  egy olyan, gyakorlatot támogató tudományos intézmény létrehozása, amely az ország irányításának és vezetésének szerves részeként az ország legnagyobb tekintélyű szellemi műhelyévé válik.

 

Ezzel méltóak leszünk Széchenyi Istvánhoz, aki 1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen így fogalmazta meg az Akadémia célját: „ha feláll egy intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését.” Ezért – bár nem magyar szó – indokolt az „Akadémia” elevezés használata.”

___________________________________

 

Szeretettel kérlek, gondold át, hogy szükséged van-e erre az ismeretre, és ha igen, vegyél részt az ismeretátadási sorozaton.

 

Kelt Szegeden, 2017. Szelek havának 19. napján

Szeretettel, Halász József