Soros és társai elkerülhetetlenné teszik az önvédelmet

A nyugati civilizáció diktatórikus rendszerének fenntartó ereje a megosztottság növelése, a megosztott társadalom tagjai közötti természetes különbségeket gyűlöletforrássá alázva. Így lehet hazugul azt állítani, hogy a társadalom érdeke az emberek, nemzetek feletti érdekérvényesítés, a föderáció, hiszen a gyűlöletkeltő különbségek miatt lehetetlen az érdekérvényesítés összehangolása (konföderáció).

 

Téved, aki azt hiszi, hogy a megosztás eszközével, a pártrendszerrel, meg lehet akadályozni a kirekesztők – kirekesztettek eredendő érdekellentétének feloldását.

 

Új utat kell követni.

 

Ez az út ahhoz a helyzethez vezet, amiben az emberek kiszerveződnek a diktatórikus hatalom alól.

Ez jelenti a tényeges rendszerváltást.

A kiszerveződés eszköze az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere.  

 

Ezt az új utat ismerteti a május 3-án kezdődő és négy héten át tartó Szent Korona Értékend Akadémia, amin mindenki részt vehet.

Az új úton nincsenek párttagságok, hiszen mindenki, aki az államalapító és az államalkotó nemzetek valamelyikéhez tartozik, a Szent Korona Tagja. Ennél nincs nagyobb érdekérvényesítő erő.

Az új út az önvédelmi egységbe szerveződést jelenti, amelyben mindenkinek egy és ugyanazon szabadsága van, a kötelezettségek és jogok egységében.

 

Tehát ez a jelmondatunk:

egység a megosztottság helyett!

 

Kelt Szegeden, 2017. Szelek havának 23. napján.

Halász József