Tisztaforrás Mozgalom

Tisztelettel bejelentem, hogy a mai napon, azaz 2017. Szelek havának (április) 25. napján, elindítom a

 

Tisztaforrás Mozgalom

 

megalakulását, amely 2017. Ígéret havának (május) 3. napján, a Szent Korona Értékrend Akadémia videokonferencia-sorozatának megkezdésével történik meg.

 

A Tisztaforrás azt jelképezi, hogy a Szent Korona búvópatak állapotából Tisztaforrássá emelkedett és azok, akik benne megmártóznak, tesznek azért, hogy az Isteni Iránymutatás érvényesüljön.

A Mozgalom szó magyar értelmének megfelelően - mozog (tesz) egy embertömeg - a Tisztaforrásban megmártózottak újjáteremtik az ősi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített társadalomszervezése szerint a Szent Korona Országát, a Gondoskodó Magyarországot.

 

A Mozgalom zászlóbontását 2017. Új kenyér havának (augusztus) 20. napján tartjuk, amikorra Budapesten és minden megyében legalább egy településen el kell kezdődnie a társadalomszervezésnek.

__________________________

 

A 2008-as erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság óta a politikai elit bizalom-hiánya egyre növekszik világszerte, és mindenki számára érezhetően kritikus mélységet ért el napjainkra.

Már Trump elnökké választása sokakban elindította a megébredést, de a vasárnapi franciaországi elnökválasztás ezt az állítást mindenkivel szembesítette. Egyetlen föderációt támogató hagyományos párt jelöltje sem szerepel a második fordulóban.

Marie Le Pen lemondott pártelnöki tisztségéről azért, hogy a pártrendszerben csalódott emberek mellé álljanak.

 

Mindez azt mutatja, hogy a nyugati civilizáció társadalomszervezési módszere megbukott.

 

Itt az ideje, hogy azok az emberek, akik az országot válságba sodró, a választók jelentős részének bizalmát elvesztett politikai elit pártokráciájának egyetlen választható lehetőségét (alternatíváját) jelentő gyökeres (radikális) változást akarnak, és ezért tenni is képesek, a Szent Korona Tagjaiként rájuk kegyelmezett kötelességüket teljesítsék.

 

A Szent Korona Értékend olyan eszmei tőke-nagyságot jelent, amely az összes párt együttes eszmei tőkéjét meghaladja.

A Tisztaforrás Mozgalomnak kell azt a társadalmi tőkét elérnie, amely a gyökeres változtatáshoz szükséges politikai tőkeként végre tudja hajtani a tényleges rendszerváltást.

 

Kelt Szegeden, 2017. Szelek havának 25. napján.

Halász József 

 

 

 

Video: http://youtu.be/A4TOpWX1exM