Nyílt levél Erdős László honvéd ezredes úrnak

v.l. Erdős László honvéd ezredes úr, a Nemzeti Társas Kör elnöke

és felhívásának [1] címzettjei:

Csizmadia László úr, a Civil Összefogás Mozgalom elnöke

Bayer Zsolt úr, újságíró, a 2012-es Békemenet szervezője

 

Tisztelt Ezredes úr!

 

Magyarország szabadságának visszaszerzéséért elkötelezett emberként és – ennek érvényesítési akaratával - a 2006-os Kossuth téri Nemzeti Forradalmi Bizottmány társelnökeként írok Önnek.

 

A CEU-val és a Soros-birodalom nemzetrombolásával kapcsolatos állításaival egyetértek, valamint az alábbi megállapításával is:

„Európaiságot követelnek, pedig az ő magatartásuk minden erkölcsiséget nélkülöznek a többségi NEMZETTEL szemben.”

„Azt a NYUGATOT óhajtják és reklámozzák, amely HONFOGLALÁSUNK óta meg akar bennünket semmisíteni és a mai világválságot is, mint a két világháborút, az USA és pénzügyi világhatalma hozta a nyakunkba.”

Meg kell fontolni, hogy a NATO tagságunk helyett a HONVÉDSÉG nagyobb mértékű fejlesztését és a Közép-európai Haderő létrehozását kell célul kitűzni.”

 

Ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmét Önnek és felhívása címzettjeinek, valamint minden magyar embernek néhány tényre, és ezek alapján levont következtetésre:

 

1.  Honfoglalásunk óta meg akar a NYUGAT semmisíteni bennünket, de 907-ben még meg tudtuk védeni szabadságunkat, mert azt – a Teremtőtől kapott iránymutatás mellett – legnagyobb értékünknek éreztük és tudtuk. Viszont 907 és 973 között idegen befolyás alá kerültünk, amely a szabadságunkat erőszakkal elrabló Quedlinburgi Szerződéshez (a Lisszaboni Szerződés logikai elődjéhez) vezetett.

     A múlt felidézése azonban „valódi”, de nem „igaz” az ok ismerete nélkül. Az ok az attól való félelem volt, hogy megismétlődik Európa felszabadítása, amit hatszáz évvel azelőtt Atilla megtett. Európa ugyanis a háromszázas években a rabszolgatartó Római birodalom bukásával fél-rabszolgaságba „emelkedett”. A nyugat a keresztény eszmeiség eltorzításával „isteni akaratnak” hazudta a szabad magyarok fél-rabszolgaságba süllyesztését, azért, hogy veszélyt nem jelentő, önazonosság-tudatukat vesztett  tömeggé degradálódjanak.

     Az Ön állításának az előzőek értelmében akkor van a „valóságon” túli, „igazság” tartalma, ha megállapítja: szabadságunk visszaszerzését kell kitűzni, nem szabadságunk megvédését, mert megvédeni csak azt lehet, ami megvan, de szabadságunk nincs.

 

2.  Az ok és az általa kiváltott okozat közötti összefüggés vizsgálatával kell értelmezni az Ön javaslatát: „Meg kell fontolni, hogy a NATO tagságunk helyett a HONVÉDSÉG nagyobb mértékű fejlesztését és a Közép-európai Haderő létrehozását kell célul kitűzni.”

     Ki kell mondani: a NATO terrorszervezet, az Alapító Okiratában szereplő céllal szemben, hiszen politikai, illetve gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében alkalmaz erőszakot, folyamatosan szembesülve azzal, hogy beavatkozásuk oka hazugság (ld. Irak, most Szíria). Ez a tevékenység részben önvédelemre, részben hazájuk elhagyására kényszeríti az életterüket vesztett embereket.

Nemcsak a nemzetközi jogi alapelvek, de a józan paraszti ész is azt diktálja, hogy a károkozó szüntesse meg a kár következményeit, állítsa helyre az eredeti állapotot.

Ezért azt is ki kell mondani, hogy Magyarország, mint a terrorcselekmények társ-tettese erkölcsi, politikai és gazdasági felelősséggel tartozik azért, mert NATO-tagként „kengyeltartója” az USA-nak.

Így aztán az Ön kijelentése az értelmezés nélkül nem értékelhető. Amennyiben ugyanis az Ön által tervezett Közép-európai Haderő látszólagos önállósággal állapít meg – a NATO-hoz hasonlóan – „megelőző csapást igénylő” helyzetet, támadásainak áldozatait „járulékos veszteségnek” nevezi, és mindezt megtetézi azzal, hogy a „demokrácia védelmében” teszi, vagy – mint Bush hazugságának lelepleződése után -, „keresztes háborúnak” nevezi a terrortámadást, a NYUGAT erőszakszervezetévé alázódik.

 

3.  Azzal, hogy a FIDESZ-KDNP kormány – az 1989-es diktatúra-mód változás (ld. Bibo [2] ) óta hatalmat gyakorló kormányokkal együtt – a nemzetek fölötti érdekérvényesítés (föderáció) alapján álló nyugati civilizáció paradigmájának követője, egygyökerű az összes többi parlamenti párttal – hiszen mindegyik ugyanezt a gondolkodási mód mintát követi. Ezt az állítást bizonyítja, hogy gazdasági és katonai integráció mellett akar nemzeti érdekeket érvényesíteni, ami nemcsak a történelmi tapasztalatok szerint lehetetlen, hanem logikailag is kizárt (irányított káosz), így a nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása (konföderáció) nem más, mint demagóg ígéret.   

 

Tisztelt Ezredes úr!

 

Összegzésül: a CEU-val és a Soros-birodalom nemzetrombolásával kapcsolatos kormány-ellenzék sárdobálás folytatása csupán egy jól megtermett gumicsont, amely eltereli a figyelmet a lényegről, a 2008 óta tartó – a nyugati civilizáció paradigmájából eredő gazdasági túlkínálat által kiváltott – erkölcsi-, társadalomi-, politikai- és gazdasági válság okáról, amely már minden nemzet számára végveszélyt jelent.

 

Magyarán: Önök is a pártok közötti hatalmi harcba akarják bevonni az embereket, fokozva a társadalmi megosztottságot. Ez pedig a jelenlegi helyzetben felülmúlhatatlanul és megbocsáthatatlanul nemzetellenes magatartás.

 

Kelt Szegeden, 2017. április 27-én.

dr. Halász József[1] vitéz, lovag Erdős László nyugállományú honvéd ezredes úr felhívása – http://nemzetiegyseg.com/CÖF.odt

[2] Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte - http://szkszhu.szksz.com/BiboAkaplib.pdf