A szabadkőműves-elmélet elveszítette elmélet jellegét

Az összeesküvés-elméletek akkor válnak veszélyessé, ha túllépnek "elmélet" jellegükön. A szabadkőműves-elmélet most veszítette el "elmélet" jellegét.

 

 

(http://www.hidfo.ru/2017/05/nemet-kulugyminiszter-meg-kell-kezdeni-az-europai-egyesult-allamok-letrehozasat/)

 

A mai Akadémia Bevezetőjében ezt az anyagot is fel fogom használni. Előzetesben egy rövid idézet a cikkből: "A külügyminiszter által kommentált tervezet egy korábban kezdeményezett program megvalósításának első lépése, miszerint Franciaország és Németország egyetlen államszervezetben egyesülne, és szuverén államként mindkét ország megszűnne létezni, ezzel kész tény elé állítva az Európai Unió többi tagállamát.

A TVP info szerint a dokumentum egy ultimátum, amit Párizs és Berlin együtt adott az Európai Unió valamennyi országának: idővel az EU minden tagállamának csatlakoznia kell ehhez az új föderációhoz, ami a jelenlegi európai államok teljes felszámolását jelenti. Ebbe az irányba tett lépést jelent az Elysée-szerződés 2.0, amit a németek nemsokára aláíratnak az újonnan megválasztott francia elnökkel.

A tavaly júniusban nyilvánosságra jutott dokumentum szerint a résztvevő országok nem rendelkezhetnének saját hadsereggel, különálló büntetőjoggal vagy különböző adórendszerrel, emellett nem lehetne saját fizetőeszközük sem. Magyarországra vonatkozóan ez a honvédség és a katonai titkosszolgálatok feloszlatását, a magyar törvények felszámolását, és a forint eltörlését jelentené. Amennyiben a német-francia integráció ilyen fokú mélyítése megvalósul, Magyarországnak két választása marad; részévé válik az Európai Egyesült Államoknak – és ezzel a magyar államiság megszűnik létezni – vagy kilépünk az Európai Unióból."

 

Az összeesküvés-elméletek akkor válnak veszélyessé, ha túllépnek "elmélet" jellegükön. A szabadkőműves-elmélet most veszítette el "elmélet" jellegét.

 

Kelt Szegeden, 2017. Ígéret havának 17. napján

Szeretettel, Haász József