A Szövetség megerősítése elé

A múlt heti G20-csúcs egyértelműen mutatja, hogy az erkölcsi, társadalmi és gazdasági világválság nem enyhül, hanem hatására a gazdasági érdekkörök átrendeződnek:

-    az USA egyre inkább elszigetelődik, új szövetségesekre van szüksége, felül kell vizsgálnia Izraelhez fűződő kapcsolatát,

-    Oroszország kezd „szalonképes” hatalom lenni,

-    Németország új kapcsolataival erősödik,

-    a szabadpiac és a protekcionizmus értelmezése változás előtt áll,

-    azzal, hogy a zárónyilatkozat elismeri a "legitim védőeszközök szerepét a kereskedelemben", lehetőséget nyit a Lisszaboni Szerződés egyes tiltó rendelkezéseinek módosítására, ezzel a konföderatív koreszme felé elmozdulásra.

Következetes a pápa a G20-csúcs értékelésében: a migráció okát figyelmen kívül hagyva ismét hangot ad a szabadkőműves eszmének: „a nemzeti ego” levetkőzésére szólít fel.

(A fentieket bizonyító anyagokat a függelékbe helyeztem, egy-egy jellemző mondat kiemelésével.)

 

Az így kialakult helyzetben felerősödik a koreszmeváltás (paradigmaváltás) szükségszerűsége. Alapjaiban kell változást elérni, a gazdaságközpontú társadalomszervezés helyébe léptetve az emberközpontú társadalomszervezést. Ez azonban csak teljes gondolkodási mód minta (paradigma) váltással lehetséges, vagyis az eszmei, a szabályozási (jogi), valamint a feltétel-meghatározási és -biztosítási (benne a gazdasági) részterületek egyidejű kicserélésével.

  

A koreszmeváltásnak először az emberekben kell megtörténnie, a nyugati civilizáció által ezer éve elvett gondolkodási jog visszaszerzésével.

A június 21-i jogrendszerről folytatott beszélgetés az első lépés volt ennek elérésére.

 

A július 26-i, „Gazdaságközpontú vagy emberközpontú társadalomszervezés” című vita is sokakat fog elindítani a gondolkodás jogának visszavétele felé, és az ott elhangzottak azokban, akik már megébredtek a MAGgá válásra, megérlelik a szándékot arra, hogy a Teremtő és az Ember közötti, hatezer évvel ezelőtt kőbe vésett Szövetséget velük együtt megerősítsük Boldogasszony anyánk oltalmát kérve, az Ő emléknapján.

 

Ezt a vitát is közismert személyek részvételével szeretném megrendezni, abban reménykedve, hogy a nyugati civilizáció és az ősi civilizáció gazdasággal kapcsolatos érveit ütköztetve mindenki előtt világossá válik, hogy az ősi civilizáció teljes értékű alternatívája a nyugati civilizációnak, és nem igaz, hogy a paradigmaváltás akadálya a gazdasági rendszer helyettesíthetetlensége, ahogyan az a 21-i, jogrendszerrel kapcsolatos vitán felmerült.   

 

Az alábbi témakörökben kifejtett érvek ütköztetésével jutunk el annak felismeréséig, hogy mi a valós megoldás gazdasági téren az erkölcsi, társadalmi és gazdasági válság megszüntetésére és újraéledésének megakadályozására.  

 

1.  A nyugati civilizáció Samuelsoni mátrix-elméletén alapuló játékelméleti tanokra épülő „gazdaságközpontú” társadalomszervezés összevetése az ősi civilizáció mátrix-felépítésén alapuló „emberközpontú” társadalomszervezéssel.

 

2.  Az egyenelvű szabadság Amartya Kumar Sen értelmezésének megvalósulása a két paradigmában.

 

3.  A nyugati civilizáció „kínálat által manipulált kereslet” és az ősi civilizáció „igény és lehetőség összhang” elvének hatása a társadalom életére.

 

4.  A nyugati civilizáció föderatív- és az ősi civilizáció konföderatív társadalomszervezésének összevetése.

 

Az ősi civilizáció gazdasággal kapcsolatos paradigma-részét az alábbi két tanulmány tartalmazza:

-    Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás

http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf

-    Emberközpontú közgazdaságtan

http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf

 

Szeretettel, Halász József

_________________________________________________________

 

Függelék

 

Egyetértésre jutottak a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót, mint intézményt tömörítő G20-csoport hamburgi csúcsértekezletének résztvevői szombaton egy kompromisszumos zárónyilatkozat elfogadásában, amelyben kinyilvánítják, hogy folytatják a küzdelmet a protekcionizmus és a tisztességtelen kereskedelmi üzelmek ellen, visszafordíthatatlannak tekintik és támogatják a párizsi klímaegyezmény zökkenőmentes megvalósítását, miközben tudomásul veszik, hogy az Egyesült Államok kimarad belőle.

A szabadkereskedelem ügyében Trump ellenállása miatt a zárónyilatkozat visszalépést jelent a korábbiakhoz képest. A G20 ebben elismeri a "legitim védőeszközök szerepét a kereskedelemben", engedményt téve ezzel Trump bezárkózó politikájának. Viszonzásul bekerült a dokumentumba a protekcionizmus elutasítása. Csakhogy ezt a fogalmat különbözőképpen értelmezik: Donald Trump a maga "Amerika az első" politikáját nem tartja protekcionizmusnak, míg az európaiak igen.

G20 - A csoport vezetőinek sikerült egy kompromisszumos zárónyilatkozatban megegyezniük

 

A hamburgi találkozó fordulópont a G20-csoport éves csúcstalálkozóinak 2008 óta tartó történetében, mert most először nem sikerült olyan zárónyilatkozatot elfogadni, amely kifejezi a világ népességének kétharmadát kitevő és gazdasági teljesítményének mintegy 80 százalékát biztosító csoport teljes egyetértését a soros elnökség által napirendre vett ügyekben.
A 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságot és az EU-t összefogó csoport a klímaváltozás ügyében csak azt tudta felmutatni, hogy egyetértés van a konszenzus hiányáról. Azonban érvényesült a soros elnökség törekvése, sikerült elkerülni, hogy az Egyesült Államok kilépése a klímaváltozás elleni küzdelmet összehangoló párizsi egyezményből megbontsa a többi 19 tag egységét.

A hamburgi G20-csúcs egy "kis győzelem Putyin számára", akinek döntő fontosságú, hogy egyenrangú félként tárgyalhasson Amerikával, a "szuperhatalommal".

G20 - Eltérően értékeli a német sajtó a Húszak hamburgi csúcstalálkozójának eredményeit

 

A katolikus egyházfő óva intette a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót, mint intézményt tömörítő G20-csoportot a "veszélyes és torz szövetségek" megalakításától, amelyek kárt okozhatnak a szegényeknek és a bevándorlóknak.

"Aggaszt, hogy nagyon veszélyes szövetségek alakulhatnak a torz világszemléletű hatalmak között" - mondta Ferenc pápa, az Egyesült Államok és Oroszország, Kína és Észak-Korea, az orosz és a szíriai elnök közötti szövetséget emlegetve. Ferenc pápa veszélyesnek tartja a kialakult migrációs helyzetet is, amely a mai világ "központi és növekvő problémája", a szegényeket, a gyengéket, a kirekesztetteket érinti, akikhez a kivándorlók is tartoznak. Hangsúlyozta, hogy a G20-csoport hamburgi találkozón olyan döntések születhetnek, amelyek "a fél világ migránsait sújthatják".

Ferenc pápa aggódik a nagyhatalmak közötti "veszélyes" szövetségek miatt

 

„Kína és Németország, mint a világ második és negyedik legnagyobb gazdasága, valamint nagy befolyással bíró kereskedelmi vezető országok egyrészt függetlenül fejlődnek, másrészt viszont felelősséget kell vállaljanak a világban és saját régióikban a béke, stabilitás és jólét fenntartásáért.” (Hszi Csin-ping kínai államfő)

A kínai államfő újra naggyá tenné Németországot

 

A CDU 2013-2017-es programjában még „legfontosabb Európán kívüli barátnak és szövetségesnek” nevezte az Egyesült Államokat, valamint a programban az állt, hogy az Egyesült Államokkal ápolt baráti viszony mérföldkő a párt nemzetközi politikájában. Ez a meghatározás változott meg egy olyan szövegre, ami már csak partnernek nevezi az Egyesült Államokat, és az együttműködés mérföldkőnek tekintése helyett is inkább az amerikai partner stabilitásában érdekeltséget hangsúlyozza.

A német kormánynak már nem „barát” az Egyesült Államok

 

“Határozottan feltettük a kérdést, hogy a jövőben is támaszkodhatunk-e, támaszkodjunk-e az USA támogatására a Közel-Kelet-politikában, az afrikai missziókban, és Európa biztonságának garantálása terén.”

Merkel kifejtette, hogy az amerikaiak jelenleg más elképzeléseket táplálnak a globalizációval kapcsolatban, mint az európaiak; az USA úgy gondolja, hogy a globalizáció során szükségképpen ki kell zsákmányolni más országokat.

“Mi az együttműködés olyan lehetőségeit keressük, ami mindenki számára jövedelmező. Az amerikaiak sokkal inkább úgy látják a globalizációt, mint egy olyan folyamatot, amiben nem nyerhet mindkét fél, hanem egyik fél profitál belőle, a másik pedig veszít.”

Merkel: az EU nem hagyatkozhat Washington útmutatására

 

Németország annak eredményeként vonja ki erőit Törökországból, hogy az utóbbi egy évben elmélyült a török-német diplomáciai botrány; a török kisebbség németországi jelenléte és a török állammal ápolt kapcsolatuk, az örmény népirtás körül kibontakozott ellentét, a kurd állam megalapítása körül kialakult érdekellentét, és német részről a puccsisták támogatása oda vezetett, hogy a két NATO-tagállam nem tudta rendezni a belső konfliktust.

A németek kivonulása azonban az Egyesült Államok és Németország kapcsolatának állapotáról is sokat elárul, hiszen a német védelmi minisztérium egyértelművé tette; az áthelyezés azzal jár, hogy a továbbiakban nem vesznek részt az amerikai koalíció tevékenységében.

Németország kilép az USAközel-keleti koalíciójából

 

A Bundeswehr - a német hadsereg - katonáit azért helyezik át, mert az ankarai vezetés megtagadta a német szövetségi parlament (Bundestag) képviselőinek, hogy meglátogassák őket Incirlikben.

Ez az első eset, hogy viták miatt német katonákat egy NATO-partner területéről áthelyeznek olyan országba, amely nem tagja az észak-atlanti szövetségnek.

Elkezdték a német katonák kivonását a törökországi Incirlik támaszpontról

 

Ursula von der Leyen védelmi miniszter szerint most „nagyobb szükség van a német hadseregre, mint eddig bármikor”, és ennek alátámasztásaként számos országot felsorolt, ahol a német katonák NATO-misszió részeként „stabilizáló szerepet töltenek be”. A miniszter a létszámnövelés indokaként említette a Daes terrorszervezetet és az „orosz veszélyt” is.

Németország tíz százalékkal növeli a hadsereg létszámát

 

Oroszország és Belorusszia azon munkálkodik, hogy kiépüljenek a kapcsolatok az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió közt – áll egy vasárnap kiadott külügyminisztériumi közleményben.

Intézményes kapcsolatokat kell létrehozni az EU és az Eurázsiai Unió közt

 

Tegnap az UNESCO-ban 12:3 arányban és hat tartózkodással szavaztak úgy, hogy az Izrael által megszállt Ciszjordániában fekvő Hebron város világörökség rangot kapjon. A városban 200 000 palesztin él és néhány száz zsidó telepes.

Haley kijelentette, hogy a döntés semmi jót nem okoz, de annál több rosszat. Az „a történelem inzultálása” és „még inkább diszkreditál egy amúgy is nagyon kérdéses ENSZ ügynökséget”.

A szavazás rendkívüli dühöt váltott ki Izraelben, mint a Zsidó Hírügynökség jelenti.

Izrael kedvéért az USA ismét ki akar lépni az UNESCO-ból

 

Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök meglátogatta a Haifa város közelében lehorgonyzott legnagyobb amerikai anyahajót, az USS George H.W. Bush-t.

Netanjahu ezt mondta: „Itt vagyunk az Egyesült Államok hatalmas és erős repülőgép anyahajóján és innen néhány mérföldre közös civilizációnknak van egy másik hatalmas és erős anyahajója: Izrael állam a neve.”

Netanyahu: „Izrael az USA hatalmas repülőgép anyahajója”

 

ALIJÁZTASUK MEG A TELJES MAGYAR ZSIDÓSÁGOT! Évek óta tehetetlenül nézzük, ahogy egyre nő és erősödik az antiszemitizmus és az Izrael ellenesség Magyarországon. Ma történelmi dolgot véghezvíve alijáztathatjuk a teljes magyar zsidóságot. Győztesként, emelt fővel távozhatunk. Ha ebben az ütemben nő és erősödik az antiszemitizmus, a rasszizmus Magyarországon, rövidesen megtörve, megalázva menekülni fog a magyar zsidóság.

Zsidó értelmiségiek felhívása a Facebookon: Minden magyar zsidó távozzon Izraelbe!

 

"Mindenki meglepődött, hogy milyen hosszan tárgyaltunk, de ez jó volt és nem rossz" - mondta. Putyinhoz fűződő viszonyáról pedig hangsúlyozta: "igen, nagyon jól kijövünk egymással, és ez jó dolog". Nevek említése nélkül, általánosságban bírálta azokat, akik szkeptikusak Oroszországgal és Putyinnal szemben, és leszögezte: "mi fantasztikusan erős atomnagyhatalom vagyunk és ők is azok. Értelmetlen azt várni, hogy ne legyen köztünk semmilyen kapcsolat".

Donald Trump: Putyin inkább Hillary Clintont szerette volna az Egyesült Államok elnökének