Harmincnégy nap

A Nagyboldogasszony napja és a Hétfájdalmú Boldogasszony napja közötti harmincnégy nap a „Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése” Szerének időtartama.

Utoljára Szövetség-megerősítő Szert 894-ben tartottak őseink Pusztaszeren, ugyanígy harmincnégy nap időtartamban, a két Boldogasszony nap között. Akkor is és most is a nemzetegyesítő erőre a Nyugat Atilla-szellemétől való félelme – és ennek következtében fenyegetése - miatt volt szükség.

Akkor szabadságunk megvédése, most szabadságunk visszaszerzésének önvédelmi kötelessége az ok.

 

A Szer-tartás kezdése 2017. Új Kenyér havának 15. napja, 13 és 17 óra között, Dobogókő, Zsindelyes Vendégház.

A Szer-tartás befejezése 2017. Földanya havának 16. napja 10 és 17 óra között, Pusztaszer, Árpád emlékmű vagy Dobogókő, Zsindelyes Vendégház.

A Szer-tartás szakrális vezetője: Nagy László (Tatus).

A kezdés és a befejezés közötti időben a Szer-tartás az Isteni Iránymutatás településenkénti és társadalmi csoportonkénti érvényesülésére történő felkészülést foglalja magában.  

___________________________

 

Időszerű, hogy pontosítsuk a sokak által, sokszor használt „Szer” fogalmát, amely szógyöke – szemben a hivatalos tanítással, mi szerint „finnugor eredetű” – a magyar nyelv gyökerére, a ragozós arámi nyelvre vezethető vissza, amely Jézus anyanyelve is. Jelentése: sor, rend, rész.   

 

Őstörténetünk értelmezése szerint a Szer a Teremtő és az Ember szövetségének megerősítése - „rend-tétel” -, amely során valamilyen fontos döntés előtt az Ember megbizonyosodik arról, hogy a lehetséges döntések közül helyes-e a tervezett változat választása.

A Szer-tartás szakrális része a kapcsolatot teremti meg az Anyagtalan Világ és az Anyagi Világ között ahhoz, hogy a döntésre vonatkozó rész helyességéről vagy helytelenségéről megkapjuk az „Isteni beavatkozást”.

 

A Szer-tartás az arisztotelészi szillogizmus Aquinói Szent Tamás szerinti kiegészítését jelenti, amennyiben a lehetséges döntések közül a „transzcendentális premissza” (Isteni előjel) határozza meg azt, ami helyesen választható.  

 

A döntésre vonatkozó rész is egy arisztotelészi filozófiai kategóriát, a „hármas kérdésre adott választ” idézi („A három kérdés mindegyikére adott válasz vezet el az igazsághoz.”).

A MIÉRT-re adott válasz maga a Szer-tartás kezdeményezése, a MIT-re a miért-ben megfogalmazott ok megszüntetésének módszerével válaszolunk.

Amikor a „MIT” kérdésre adott válasz rajtunk kívül álló módszert határoz meg, a Szer nem teljesíti célját, tehát nem is Szer!

Ez történik akkor, amikor a Szer üzenete mindössze annyi, hogy „Most segíts meg, Mária!”, vagy „Ments meg Uram, Teremtőm!”, „Istenem, szabadíts meg a gonosztól!”, és sorolhatnám a példákat.

 

Most nem lehet megengedni, hogy a Szer-tartás félmegoldást adjon!

 

A „MIÉRT”-re adott válasz egyértelműen a nyugati civilizáció koreszméje.

A „MIT”-re csak azt válaszolhatjuk, hogy lehetővé kell tennünk, hogy kinyilatkoztassanak sok szívből a gondolatok, amelyek az Isteni Iránymutatás szerinti életet adják, vagyis újjá kell teremtenünk az ősi civilizáció értékrendjét.

A „HOGYAN”-ra a választ a közvetített Szent Korona Értékrend szerinti társadalomszervezési rendszer adja meg, amely alkalmazása teszi teljessé a Szert.

 

Kelt Szegeden, 2017. Új Kenyér havának 3. napja

Halász József

az Isteni Iránymutatás közvetítője

__________________________

 

Hivatkozások:

Könyörgés a „Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése” Szer megkezdésekor – http://szkertekrend.hu/Konyorges_170815.pdf  

Isteni Iránymutatás - http://szkertekrend.hu/Isteni_Iranymutatas_170815.pdf

Irányelvek - http://szkertekrend.hu/Iranyelvek_170815.pdf