Mennyi a kettő?

Jézus mondta: „a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.” (Lk. 16:8)

 

A világ fiainak okossága a mammont szolgálja, a világosság fiaié Istent.

A mammon múlandó, Isten örök.

 

Hogy ezek a megállapítások ne legyenek üres frázisok, ne legyen elszakított a valódi az igaztól, tudnunk kell, amit a világ fiai tudnak: az ő okosságuk hazugság. Tudják, és félnek attól, hogy tudni fogják ezt a világosság fiai közül azok is, akiket most még sötétségben tudnak tartani. A világosság fiainak okossága felszabadítja az a gátat, amit a világ fiainak ezeréves lelki és szellemi agymosása épített azért, hogy – tőrt döfve Boldogasszony Anyánk lelkébe - ne nyilatkoztassanak ki sok szívből a gondolatok.

 

A Teremtő tiszta forrássá emelte a történelmünket eddig búvópatakként követő Szent Koronát. Azt a kegyelmet adta, hogy megbizonyosodhattunk a világosság fiainak okosságáról, az ősi civilizáció Szent Korona Értékrendjének közvetítésével.

 

A világ fiainak és a világosság fiainak okosságát összevető ismeretközvetítéseken megbizonyosodhattunk arról, hogy

 

-    gyökereink Isteni eredetűek, amelyeket az egység, és nem a megosztottság táplál,

 

-    a szabadság alapja a kötelezettségek és jogok egysége, és nem a világ fiainak szabadossággal gyakorolt hatalma a világosság fiai felett,

 

-    mindennapjainkat az Isteni Iránymutatás határozza meg, és nem a világ fiai érdekeit védő önkényuralmi szabályrendszer,

 

-    igényeinket értékek teremtésével elégítjük ki, és nem a világ fiai által manipulált kínálattal.

___________________________

 

A Teremtő Szövetséget kötött az Emberrel arra, hogy az ember fejére tett Szent Koronán keresztül a Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot. Ezzel az iránymutatással a Teremtő a világosság fiainak adta a hatalmat Alkotása, a teremtett Világ és ezen belül a Föld fenntartására és fejlesztésére.

 

Az elmúlt ezer évben az Ember megtagadta a Szövetséget.

Az Isteni Iránymutatás és az abból jelenkorunkra alkalmazott Irányelvek közvetítésére azért kaptunk kegyelmet, hogy annak újjáteremtésével visszaállítsuk a Szövetséget.

 

Utoljára ezt a kegyelmet 894-ben kapta meg a magyarság, akkor, amikor a Szent Korona testének két része közötti természetes kapcsolat kezdett megbomlani.

A Pusztaszeri Szerződésben elég volt tíz pontban összefoglalni azokat az irányelveket, amelyekkel a Szövetség megtagadásának elejét lehetett venni.

Csupán az eredet egyértelművé tételét, a hatalomgyakorlás kizárólagosságát és annak jogosultjait, a világ fiainak kiszolgáltatottjaivá vált emberek büntetését, valamint három társadalmi csoport (tárkányok, böszörmények és parasztok) érdekérvényesítése összehangolásának elveit kellett szabályozni. A többi társadalmi csoport érdek-összehangolása nem kívánta meg a kivétel elvén történő beavatkozást.

 

Most a társadalomszervezési rendszer minden szegletköve beavatkozást kíván:

 

-    az Isteni Eredet egységteremtésének meghatározásával el kell szakadni a zsidókeresztény értelmezéstől,

 

-    a hatalomgyakorlást a közszabadság elve szerint, kizárólagos jogként vissza kell adni a Szent Korona Tagjainak, a világ fiainak jogát pedig vendégjogként kell meghatározni,

 

-    a világosság fiai közül azokat, akiket a világ fiai megtévesztettek, vissza kell vezetni a világosság fiainak okosságához,

 

-    A Szent Korona teste két részének szerves egységként működését vissza kell állítani, a természetes terület-egységek és az ember jellemzői által meghatározott érdekeinek összehangolásával.

 

Ezek a feladatok csak gyakorlati alkalmazással érik el céljukat.

 

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített társadalomszervezési rendszere tapasztalati adatokkal bizonyította, hogy vele a Teremtő és az Ember Szövetsége megerősíthető.

A megerősítéssel a világosság fiainak okosságának mélymagyarsága felülemelkedik a világ fiai által ránk kényszerített hígmagyarságon.

A megerősítéssel ismét kinyilatkoztatnak sok szívből a gondolatok, Boldogasszony Anyánk akarata szerint.

___________________________

 

Jézus mondta: „ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám”.

 

A világosság fiai tudják, hogy a Szent Koronával a Teremtő az Istenszülő feladatának azt a részét kegyelmezte ránk Magyar Küldetésként, amely a Szövetség fenntartását jelenti, tehát ebben kell egyetértenünk.

 

Mennyien vesznek részt a Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése Szerének kezdetén, Nagyboldogasszony napján, kinyilatkozva, hogy elfogadják a meghívást a Szövetség szerint életre?

Mennyien lesznek, akik a Szer harmincnégy napja alatt fogadják el a meghívást?

És mennyien lesznek azok, akik a Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése Szerének fogadalomtételétől, Hétfájdalmú Boldogasszony napjától, a világosság fiainak okosságával teremtik újjá Magyarországot?

 

Nem lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy „Mennyi a kettő?”, mert a „mennyi” a világosság fiainak akarat-egysége, ezért bármilyen szám jelenik is meg, az az Isten előtt a jézusi kettő lesz. 

 

Szegeden, 2017. Új Kenyér havának 9. napján

Halász József

az Isteni Iránymutatás közvetítője