Egy új, szent és örök Magyarországot teremtünk

Kilenc évvel ezelőtt, 2008. Nagyboldogasszony napján Pilisszántón Szerét ejtettük az ősi civilizáció koreszméjét közvetítő Szent Korona Értékrend zászlaja szentelésének. A szentelést a Pálos rend üzenetének továbbéltetője, néhai Árva Vince atya végezte, az ősistenhitet képviselő Tatus közreműködésével.

 

A „Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése” Szer kezdő eseménye a kilenc évvel ezelőttinek természetes folytatása. Csak Tatus és én képviseljük a folyamatosságot, mivel Vince atya földi léte néhány éve véget ért.  

A hely a két Szertartásnál a Pilis két szakrális területe.

 

A zászló könyveim címlapján és a Szabadság Alkotmánya rövid változatán, mint védjegy szerepel:

 

szkszzaszlok.jpg

 

A Szertartásról video készült, amelynek első részét megtaláltam elmentett anyagaim között. A – szokás szerinti – gyenge hangminőség ellenére érdemes megnézni-meghallgatni: https://youtu.be/320B2IMo4Jk.

 

Vince atya néhány gondolatát ide idézem:

A zászló kifejezi azt, hogy hova tartozunk.

Ebben az országban legyünk orvoslói a rossznak, a meg-nem-értésnek, a széthúzásnak! Különösen napjainkban fontos – ha a világ eseményeit figyelembe vesszük -, hogy Magyarországon mindenkinek össze kell tartani! Mert ha nem, jön a pusztulás. S az ellen nincs orvosság.

Én úgy értesültem (nem a földiektől), hogy a Szent Korona belátható időn belül ismét a fölszínre kerül, és be fogja tölteni Magyarországon azt a szent feladatot, hogy a különböző népeket egymásba kovácsolja, hogy egy nagy, közös békességben élhessünk egymással.”  

 

Ezzel a Pálos-rend jellemzőit határozta meg Vince Atya: a megosztottság helyetti egységet, mint alapelvet, és a konföderatív társadalomszervezést, mint az alapelv irányításának vezetési módszerét. (Boldog Özséb Esztergom központtal a Pilisben egy tökéletesen működő összehangolt önellátási rendszert hozott létre, amelynek legismertebb része a tökéletes védelmi hálózat.)

 

Ez alapján megállapítható: A kilenc év előtti és az ezévi Nagyboldogasszony napi két Szer folyamatosságát tartalmilag a Pálos-rend és a Szent Korona Értékrend eszmeiségének azonossága jelenti.

 

A pálos-rend alapítója, Boldog Özséb a Pilisben hozta létre azt a közösséget, amely az ősi magyar egyistenhit (amelyet lelki alapként határoz meg a „Pusztaszeri Szerződés”) és a – Bálint Sándor meghatározásával – „népi katolicizmus” azonosságára épült. Ezért nevezik a Pálosokat „Fehér Táltosoknak”.

A Pilisen belüli pontos helye a Pálos-rend megalakulásának a Holdvilág árok, ahol Sashegyi Sándor feltárta Árpád sírját. „A magyar Pálos-rend gyökerei igazán ősi humuszba nyúlnak: Boldog Özséb Árpád fejedelem sírjánál imádkozik és dolgozik egy új, szent és örök Magyarországért!” – írja Sashegyi Sándor.

 

(A feltárt sír fejedelmi jellegét a sírkamrában lévő rovásírás és a benne lévő két lelet: egy – a magyarság antropológiai jegyeit hordozó - 60 éves férfi csontváza, valamint egy szarvas – mint áldozati állat – csontváza bizonyítja. A leleteket a Tudományos Akadémia „vizsgálatra” elszállította, majd eltüntette. Így közvetlen bizonyíték nincs, csak közvetett: a feltárás helye Anonimus leírásával azonos, valamint a sírkamra keletkezési ideje és a talált leletek.)   

 

A „Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése” Szer 34 napja megalapozza azt a munkát, amely Árpád fejedelem hagyatékának újjáélesztésével egy új, szent és örök Magyarországot teremtünk.  

 

Kelt Szegeden, 2017. Új Kenyér havának 12. napján.

Halász József

az Isteni Iránymutatás közvetítője