84. Nyílt levél dr. Kövér Lászlónak
2015. 12. 29.

Az Önnel készült, és december 28-án honlapján, valamint a Magyar Hírlapban megjelent beszélgetés történelmi jelentőségű.
Nyíltan beszél az elmúlt huszonöt évben elkövetett politikai hibákról, kiemelve EU- és NATO-tagságunkat, és felfedve, megnevezve a társadalmi-, politikai- és gazdasági válság ránk nehezedő következményeit.
Megnevezi az ok megjelenési formáját is – bár (szavai szerint) találgatás szinten -, amely a válságot kiváltotta. Külön kiemelem az USA és a Bielderberg-csoport megnevezését.
Az Amerikai Egyesül Államok politikájával kapcsolatos véleménye egy természetszerű továbbgondolás alapja, amelyet remélem, rövidesen megtesz:
Megvizsgálva az USA és a NATO „demokrácia védelme” és „keresztes hadjárat” néven nevezett politikai és gazdasági hatalom megszerzéséért folytatott (vagyis terrorista) katonai támadásainak okát és következményeit, egyértelmű, hogy a „tömeges bevándorlásnak” nem az ISIS az oka (csak következménye), hanem az USA és a NATO terrorista magatartása.

83. Meghívás a Földanya Világkorszakának Képviseletére
2015. 12. 24.

A Világkorszak-váltás gyakorlati megvalósításához érkeztünk.
Szükséges azoknak közösséget alkotni, akik a Földanya Világkorszakának Értékrendjét (az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerét) elfogadják és képviselik.
A Képviselet alapja annak felismerése, hogy a két, lelkünket megbéklyózó, szellemünket gúzsba kötő, alapvető szabadság-korlát feloldása szükségszerű.

82. Közérdekű adat - Kövér László
2015. 12. 02.

Hazánk jelenlegi bizonytalan helyzete az EU-ban, és jövőjének kiszámíthatatlansága kötelezővé teszi minden Hazájáért, Nemzetéért, családjáért felelősen viselkedő ember számára, hogy megismerje válsághelyzet okát, és a hatalmat gyakorlók által tervezett ok-megszüntetési lehetőségét.
A hatalmat gyakorló Országgyűlés
- törvényeket hozott és hoz vagy Nemzetünk érdekei szerint, vagy azzal ellentétesen, államok feletti érdekérvényesítéssel, föderalista elvet követve (ez utóbbit kényszerből, jogharmonizáció alapján – Lisszaboni Szerződés II. CIKK 288. cikke – leghúsbavágóbb példa a földtörvény),
- csatlakoztatta Hazánkat különböző nemzetközi szervezetekhez, a csatlakozás tényleges társadalmi-, gazdasági- és politikai- (kiemelten nemzetbiztonsági) hatásának eltitkolásával, és ez alapján
- kötelezettséget vállalt és vállal Magyarország nevében az alaptalan okkal indított és bizonytalan következményű katonai és gazdasági akciókban.

81. Levél döntésemről
2015. 11. 25.

Úgy érzem, hogy az elmúlt tizenöt évben nem éltem hiába. A Szent Korona Értékrend, mint az ősi civilizáció társadalomszervezési rendszerének ismerete (legalább sejtése) sokakhoz eljutott, és vannak olyanok, akik kiválasztották magukat ennek a koreszmének (paradigmának) a követésére.
Azt szeretném, hogy az önmagukat kiválasztók márciusig „elmélkedjenek” a megébredés előkészítéseként.
Ehhez a Szent Korona Értékrend honlap (http://szkertekrend.hu/) támpontot ad.
Nagyon szeretném, ha mindenki megértené: én tudomásul veszem mindenki „leleplező” és jövőképet tervező munkáját, de csak azokat fogadom el az együttműködés alapjának, akik a Szent Korona Értékrendet (nem annak nevezve a Szent Korona Tant) követik.
Ismét mondom, annak ellenére, hogy néhányan ezért gúnyolnak: a Szent Korona Értékrend tisztaságának őrzése a legfőbb feladatom.

80. 2015. 46. hét gondolatai - A négy dimenzió egysége
2015. 11. 22.

Hamvas Béla az emberiség istenhittel kapcsolatos nézeteit elemezve megállapította, hogy „a kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás”
Ez a meghatározás arra mutat, hogy minden normális létben való magatartás alapja kereszténység, ami ennél fogva nem egy embercsoport „vallása”, hanem az egész emberiség normarendszere, ahogy jelképe, a Világmindenség anyagtalan és anyagi egyetemességét mutató két irány egy eredőből kinyíló egysége kifejezi.
Az emberiség (és ezen belül az európai ember, még szűkebben: a magyar ember) vajon megkergült, hogy nem akar normális létben élni?
Erről szó sincs.

79. Petíciók
2015. 11. 19.

Ha aláírod, akkor azért tettél, hogy elegen legyünk, ha nem, akkor ahhoz járulsz hozzá, hogy valóban kevesen legyünk.

78. A bűn nem marad büntetlenül
2015. 11. 15.

Tiszta szívből sajnálom azt, ami péntek éjszaka Párizsban történt. Megrendít a 128 ember elvesztése és a 300 ember sebesülése.
Tiszta szívvel osztozom azok gyászában, akik elvesztették szeretteiket.
Ugyanakkor tiszta szívből sajnálom azt a több mint kétmillió embert, akik halála Afganisztánban, Irakban, Líbiában és a világ több másik országában közvetlenül a párizsi tragédiát okozta.
És együtt érzek azokkal, akik szívük egy részét megalázott, kifosztott, lerombolt Hazájukban hagyva mentették, mentik puszta életüket.
És tiszta szívvel osztozom azok gyászában, akik a Bilderberg-Szabadkőműves eszme féktelen őrjöngésében elvesztették szeretteinket.

77. 2015. 46. heti gondolatok elé
2015. 11. 13.

A 46. hét bennem megfogalmazódott gondolatai a zsidókereszténység bevándorlással kapcsolatos felelosségét elemzik.
Ferenc pápa – egyelore titkos céllal – bejelentett „egyház-megújítása” - a menekültüggyel kapcsolatban kinyilvánított liberális megnyilvánulása miatt - nem arra mutat, hogy fél évszázaddal késobbi befejezése lenne a II. Vatikáni zsinat kezdetén bejelentett célnak, a kereszténység judaizmustól történo megtisztulásnak.
A titkolódzás arra mutat, hogy Ferenc pápa el akarja kerülni XVI. Benedek sorsát, aki szándéka (a huszonharmadik-jánosi szándék továbbvitele) ido elott nyilvánosságra jutott, és ezért le kellett mondania.
A pápának a menekültügy kezelésével kapcsolatos liberális akarata több kritikát kapott egyházon belül is, így elképzelheto, hogy az „egyház-megújulást” elokészíteni tervezett szinódus eredménye ismét pápa-lemondás lesz, de XVI. Benedekkel ellentétes okkal.
Ez - mindenesetre - elorevinné a zsidókereszténység megtisztulását.

76. 2015. 45. heti gondolatok után - Tájékoztatás
2015. 11. 11.

Célom a benyújtással – mint az eddigi összes jogorvoslati kérelemmel - az volt, hogy bizonyítsam: Magyarországon a demokratikus alapelvek alapvetően sérülnek, így nem fedi a valóságot az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdésének állítása, mely szerint: „ Magyarország független, demokratikus jogállam.”
Szeretném, ha azok, akik szellemileg visszamaradottnak minősítenek azzal, hogy „de ezt mindenki tudja”, tudnák: én is tudom, de nem elég valamit állítani, azt bizonyítani is kell!

75. 2015. 45. heti gondolatok - Búvópatakból tiszta forrás
2015. 11. 05.

Az „Emberközpontú közgazdaságtan” jegyzeteinek összerendeződésével párhuzamosan kialakul bennem egy négydimenziós rendszer.
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a negyedik dimenziót az anyagtalan világ – Aquinói Szent Tamás szavaival – transzcendentális premisszája építi az anyagi világ három dimenziója köré.
Így már jelentőségét veszíti a földi idő, kiteljesedik a Földanya Világkorszakának időkvantuma, és jelentőségét veszíti az anyagi tér is, amely három dimenzióba kényszerített bennünket.

74. Életveszélyes bámulni a társadalmi-gazdasági cunamit!
2015. 09. 28.

A tenger-rengés okozta 2004-es indiai-óceáni óriáshullám (cunami) idején sokan kiálltak a tengerpartra és szörnyülködtek a látványon, bámulták, fotózták, videózták a feléjük közeledo veszedelmet, a helyett, hogy biztos helyet kerestek volna életük megmentésére.
A nyugati civilizáció összeomlása okoz most végzetes társadalom-rengést és ennek következtében létünket fenyegeto óriáshullámot, ami ellen védekezni kellene, nem bámulni, szörnyülködni a látványon, feltárva újra és újra annak pusztító erejét, lebénulva megállapítani annak várható iszonyatos hatását.

73. Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
2015. 10. 21.

Azért rendhagyó ez az emlékezés, mert – általában véve – Ötvenhatot a szocializmus elleni felkelésként, forradalomként szokták értékelni. Nagyon furcsa ezt látni-hallani, akkor, amikor a diktatúra egy másik változatának vagyunk jelenleg is rabjai. Annak a változatnak, ami megvalósításáért – téves következtetés szerint – 1956 fellépett.

Ez hazugság.

72. Történelem-ismétlődés
2015. 10. 20.

Amikor azt kérdezed, hogy miért nincs tömeg Bálint Sándor, Badiny Jós Ferenc, Németh László, Hamvas Béla, Kalmár László és - tanításaikat tisztító-nemzeti rendszerré formáló – Szent Korona Értékrend mögött, akkor keresd a választ annak a diktatúrának a demagógiával megosztó eszközében, amely a díszmagyar-nemzeti koreszmével ezerkétszáz éve elvette Nemzeted szabadságát, és azóta is „szenvedhetetlen iga” (Rákóczi) alatt tartja!

71. Az önfelszabadító folyamat iránymutató alapja
2015. 10. 10.

A Quedlinburgi Szerződéssel 973-ban elvesztett szabadságunk visszavételére Dózsa, Bocskai, Rákóczi és a Negyvennyolcasok után 1956-ban léptünk fel eddig.
A szabadság az állam és az ember szabadság-korlátainak eltörlését egyaránt jelenti, olyan társadalomszervezési formában, amely kizárja a diktatúra bármely részének továbbélését.
Ezért minden szabadságharc ugyanazt az iránymutatást határozta meg alapként, a szabadságot, annak feltételeit és a diktatúra kizárását foglalva magában.

70. Felülemelkedettség
2015. 10. 08.

A kialakult helyzet egyre több, konföderatív elem beiktatását eredményezte az egyaránt föderatív gondolkodási módot alkalmazó magyar-, és az európai jogrendszerbe.
Természetesen ezek nem véletlen egybeesések és „késleltetett” események, hanem annak a két, egymással kibékíthetetlen ellentétben lévo rendszernek (a nyugati- és az osi civilizációnak) az eroszakos összemosási kísérletei, amelyek célja a diktatúra liberális-kapitalista formájának továbbéltetése. Ezt az a tény bizonyítja egyértelmuen, hogy a legfontosabb ellentét, a „kínálat által manipulált kereslet” és az „igény-lehetoség összhang”, vagyis a gazdaság-központúság és az ember-központúság közül az összes parlamenti párt és a mellettük „spontán” kialakult civil szervezetek egységesen a gazdaság-központúság mellett állnak, még akkor is, ha szólamaikban az „emberbarátságot” hangoztatják.

69. Tájékoztatás beadványról
2015. 10. 05.

Az állami és helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek és a szervek vezető tisztségviselői folyamatosan megsértik az állampolgárok közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő, Alaptörvényben biztosított jogát.
A jogsértés ok-jellegű, és a jogsértő szervek és személyek kezelésében lévő és tevékenységükre vonatkozó, illetve közfeladatuk ellátásával összefüggésben keletkezett, és személyes adat fogalma alá nem eső információkra vonatkoznak, különösen az állampolgárok biztonságára és életkörülményei alakulására kihatással lévő megkötött nemzetközi szerződések vonatkozásában.

68. Második levél a polgármestereknek - A természetes alternatíva
2015. 10. 04.

Tényleges paradigmaváltásra van szükség, a parlamentben lévo összes párt paradigma-módosító akarata helyett:
- a gazdaságközpontú szemléletet fel kell váltania az emberközpontú szemléletnek,
- a kínálat által manipulált kereslet helyére az igények és lehetoségek összhangját kell helyezni,
- az Adam Smith által elindított közgazdaságtant – amely az értékek elosztásának igazságtalanságán alapul – a (teljes értelemben vett) köz(össég) gazdaságának harmóniájával kell felváltani,
- a felülrol leosztó hatalom- és társadalomszervezést alulról épülovel kell felcserélni, vagyis
az államok (nemzeten belül az emberek) feletti érdekérvényesítés (föderatív paradigma) helyett az államok (államokon belül az emberek) érdekérvényesítésének összehangolását (konföderatív gondolkodási mód mintát) kell a társadalomszervezés alapjává tenni.

67. A fejünket kezdjük kiemelni a homokból
2015. 10. 02.

A polgármestereknek írt elso levélben (http://szkertekrend.hu/indexi066.html) szereplo, „Gazdaság” c. portálról átvett idézetek egyértelmuen bizonyították, hogy a nyugati civilizáció életterünket veszélyezteto terrorizmusának következményét a magyar emberek több mint 82 %-a elutasítja, 72 %-a pedig nem lát biztosítékot ennek megszuntetésére EU tagságunkban.
Most egy másik adatsort adok közre, annak bizonyítására, hogy a szegénység növekedése hogyan hat ki a nyugati civilizáció megosztó-gépezetének - a pártrendszernek - a támogatásában.

66. Polgármesterek megkeresése
2015. 09. 24.

Ezzel a levéllel [Megyenév] megye [megyei levelek száma], Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul elküldtem a médiának, valamint a parlamenti pártoknak. A levél tárgyát képező akaratnyilvánítással kapcsolatos Facebook oldal címe: https://www.facebook.com/groups/1548575958801900/, honlap linkje: http://nemzetiegyseg.com/Akaratnyilv/index.html

65. Az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona
2015. 09. 17.

Nem vagyunk lelkileg és szellemileg annyira legyengülve, hogy Gyermek Lajos 907-es fenyegetése („a magyarokat ki kell irtani!”) beteljesüljön.
Október 23-ig – a bevándorlással kapcsolatos aláíróívvel kialakuló keresztül - képviselve lesz a Nemzet túlélését jelentó osi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített társadalomszervezési módszer minden magyar megyében és minden olyan földrészen, ahol az államalapító magyar nemzet tagjai élnek.

64. Második levélváltás Zétényi Csukás Lászlóval
2015. 09. 14.

Írása nagyszerű, megindító, felhívó.


Üzenetének értékén nem változtat az sem, hogy a Királyság és a Szent Korona fogalmát a nyugati civilizáció (Szent Korona Tan) értelmezésében használja. Ugyanis az írás egésze nem ezt sugallja, hanem erőteljes áttörést jelent az ősi civilizáció Szent Korona Értékendje felé.

63. Levélváltás Zétényi Csukás Lászlóval
2015. 09. 13.

Levele jól foglalja össze azt a helyzetet, amiben élünk.
Ami bizakodásra ad okot az az, hogy egyre többen vagyunk, akik látják a fényt az alagút végén.
Ez akkor is igaz, ha vannak közöttünk olyanok is, akikben még a mesélők és a megmondó-emberek hatása néha keveredik a tisztasággal.
És vannak olyanok is – talán közöttünk kis számban -, akik (szándékosan vagy vétlenül) mindenáron össze akarják mosni a jelenlegi nyugati civilizáció és a múltat és jövőt jelentő ősi civilizáció gondolkodási mód mintáját (paradigmáját).
És olyanok is voltak 9-én közöttünk, akik érdeke a nyugati civilizáció koreszméjének továbbéltetése és ezért akarják elfogadtatni magukat, hogy aztán az élre állva saját céljaik irányába vezessék a megtévesztetteket. (Nem dr. Fóris Eszter volt az egyetlen 9-én, aki ezt a „küldetést” igyekezett teljesíteni.)

62. Aláírásgyűjtés
2015. 09. 12.

A szeptember 8-i Önfelszabadító Mozgalom zászlóbontó rendezvényének határozata alapján elkezdődött az

„Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya Magyarország biztonsága és a magyar állampolgárok Alaptörvényben biztosított jogainak védelme érdekében minden eszközzel akadályozza meg az illegális határátlépők Hazánkba áramlását, az eddig illegálisan beáramlókat pedig azonnal toloncolja vissza abba az országba, ahonnan Magyarország területére léptek. "

kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívre az akaratnyilvánítók aláírásainak gyűjtése.

61. Rendkívüli helyzet
2015. 09. 11.

Mindennek van jó oldala.
Számítógépem a petíció (http://www.peticiok.com/enszbt_usa_terrorizmus) nyilvánosságra hozása óta levéltovábbításra és –fogadásra alkalmatlan. Amikor ez a levél eljut a címzettekhez, ez az állapot (lehet, hogy csak rövid ideig) megszűnik.
Ebben az a jó, hogy a 9-i (video) kapcsolatos értékelésemet nem tudtam elküldeni, ugyanis súlypontváltozást hoztak az elmúlt napok. Ma már nem az a lényeg, hogy mi történt 9-én, hanem az, hogy mikor és kik fogják az ottani megállapodást végrehajtani.

60. Egy példa a nyugati- és az ősi civilizáció gondolkodási módja közötti különbségre
2015. 09. 07.

A 9-i SZER a bevándorlással kapcsolatos aláírásgyűjtő-íven (http://szkertekrend.hu/Alairasgy_iv_nemhitelesitett.jpg) keresztül előkészíti a paradigmaváltást (rendszerváltást) a nyugati civilizáció társadalomszervezéséről az ősi civilizáció társadalomszervezésére. (Ezért zászlóbontó eseménye az Önfelszabadító Mozgalomnak.)
Ez módszerbeli különbséget is jelent, amit a ma elindított, és október 23-ig élő petíció (http://www.peticiok.com/enszbt_usa_terrorizmus) és a nyugati civilizáció módszerét jelentő, Citizen Go nemzetközi szervezet által indított petíció közötti különbség szemléltet leginkább.

59. Véres kard helyett tiszta forrás
2015. 09. 06.

Különös jelentosége van a 9-i eseménynek.
Az utóbbi napok eseményei mutatják, hogy csak önfelszabadítás tudja a magyarságot – és rajta keresztül az emberiséget – megmenteni.
A migránsok által keltett válság rámutatott arra az okra, ami minden hátrányos következményt kivált.
Bár a „fosodratú média” alkalmazkodik a hatalom PR-politikájához (amely fényévre van a tényalapú politikától), az egyértelmuen látszik, hogy a világ legrosszabb társadalmi- és gazdasági hatékonyságú föderációja, az EU jelenlegi formájában legfeljebb fél évet fog élni.

58. Az ötvenhármak találkozója
2015. 09. 03.

SZER-re hívom azt az ötvenhárom magyar embert, aki már tevőlegesen elkötelezte magát a Szent Korona Értékend Isteni Iránymutatása, a Szabadság Alkotmánya mellett, és azokat, akik lélekben ugyanezt már megtették.
A SZER a Nemzetet érintő legfontosabb dolgokban történő döntés. Most szerét ejtjük egy olyan EGYSÉG kialakításának, amely eszmeileg, jogilag és gazdaságilag újjáteremti Hazánkat.
A Jézusi Tanítás szerint nyíltam meg, amikor leírtam a nyugati civilizáció lélek- és agymosó hatását, mint azt a szabadság-gátat, ami bennem azt váltotta ki következményként, hogy - a várhatóan rövid időn belül bekövetkező - világ-katasztrófát nem előzhetjük meg.
Köszönöm azoknak, akik szintén megnyíltak, és erőt adtak ahhoz, hogy cselekvő szabadként romboljam le önmagamban ezt a gátat.

57. A nyugati- és az ősi civilizáció nyilvános ismertetése
2015. 09. 03.

Az a kor, amelyben most élünk, bebizonyította, amit Bibó István történelmi példákkal alátámasztva levezetett a nyugati civilizáció diktatúrájának szocialista-kommunista és liberális-kapitalista változata egygyökerű, vagyis nem kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentéte egymásnak.
Ugyanez nem mondható el a nyugati- és az ősi civilizációról, amelyek közötti különbség lényeg-meghatározó, vagyis kibékíthetetlen.
Ahhoz, hogy mindenki számára egyértelmű legyen az ősi- és a nyugati civilizáció koreszméje (paradigmája) közötti különbség, és ez alapján az, hogy melyik paradigma szolgálja az egyetemes magyarság és az emberiség érdekeit, a koreszmék három alrendszerét külön-külön, majd rendszerkapcsolati összefüggésében szükséges ismertetni.

56. Fel kell vennem a kesztyűt
2015. 09. 02.

Lehet, hogy Gurabi Ági nem tégla, csak egy félrevezetett ember, akiben megvan a képesség arra, hogy erőt, hitet mutasson, és ezért a magyarság utóbbi két évszázada legsúlyosabb válsághelyzetének kritikus pontig (akár polgárháborúig) fokozására alkalmas legyen.
Az viszont biztos, hogy nem az ő látszat-ereje és látszat-hite az, ami összefogta a különböző szervezetek diktatúrát támogató vezetőit, hanem csak egy eszköz arra, hogy az eddigi különállóságot „nemzeti érzelemmel” indokolva megszűntesse, és a nyugati civilizáció fennmaradását támogató egységet hozzon létre azok ellen, akiknek érdeke, hogy magyarságukat és puszta létüket veszélyeztető szenvedhetetlen iga ne csak lazuljon, hanem szűnjön meg.

55. Az aláírásgyűjtés felelőssége
2015. 09. 01.

Az már biztos, hogy szeptember 9-én tartunk egy egyeztető megbeszélést az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Az eseményt Gurabi Ági szervezi.
Szeretném, ha mindenki érezné és tudná: nem megfutamodás, hanem felelősségtudat az, hogy még most is csak feltételesen veszek részt az aláírásgyűjtés előkészítésében.
Amikor az ember akaratnyilvánítást kér másoktól, akkor felelős azért, hogy az akaratnyilvánítás megalapozott legyen. A NATO- vagy az EU-csatlakozási népszavazás erre a legjobb példa. A pártok nem felelősen viselkedtek egyik esetben sem, hiszen a szavazók nem voltak tisztában azzal, hogy voksolásuknak

54. Köszönő levél Gurabi Áginak
2015. 08. 31.

Gurabi Ági ereje, kitartó hite arra késztetett, hogy lehetőséget adjak véleményem felülbírálatára
Kedves Ági!
Szeretnék egy félreértést eloszlatni: én nem adtam fel a küzdelmet, csupán annak a véleményemnek adtam kifejezést, hogy most nem látom alkalmasnak még az időt a paradigmaváltásra.
Az Ön hite, energiája késztet arra, hogy lehetőséget adjak véleményem felülbírálására.

53. Tovább vagy vége?
2015. 08. 31.

Közleményem alábbi mondatát sokan nyilvános szereplésem végleges és feltétel nélküli befejezésének bejelentéseként értelmezték: „Amennyiben a közvetített Isteni Iránymutatás szerint nem kezdjük el a paradigmaváltást, akkor küldetésem a Földanya Világkorszakának nem erre az időszakára szólt, ezért be kell fejeznem nyilvános szereplésemet.
Egyrészt egyre többen jelzik, hogy részt akarnak venni a munkában, ami azt mutatja, hogy a következő két napon még sok minden történhet, másrészt egy éjszakai telefon arra késztetett, hogy gondoljam át, mit jelent a „paradigmaváltás kezdete”.

52. Önfelszabadító Mozgalom
2015. 08. 28.

Az elmúlt időben sok olyan vélemény és javaslat jutott el hozzám, amely egymásnak ellentmondó megoldást tartalmaz a közös cél (Magyarország szabaddá válása) eléréséhez.
Ma például két orvos javaslatát kaptam meg. Az egyik a kormányhoz intézett petíciót kezdeményez a Schengeni Egyezmény következetes betartását indítványozva, a másik a Dublini III. megállapodás semmibe vételével az idegenek radikális távoltartását javasolja, a hatalom akaratától függetlenül. (A két, EU-tagságunk „hozadékaként” ránk szakadt szerződés lényegileg egymásnak ellentmond, korlátlan teret adva a „vemhes vagy nem vemhes” szabad értelmezésének
Vannak javaslatok a diktatúra egy-egy következményének eltörlése köré összpontosítva a helyzet megoldását, és olyanok is, amelyek arra hivatkozva akarnak diktatúra-döntést, hogy jogilag érvénytelen az alkotmányos rend, kiváltképp az Alaptörvény, és olyanok is, amelyek a nyugati civilizáció paradigmájának módosítását javasolják, amelyet a történeti alkotmányosság és a Szent Korona Tan jellemez.

51. Közlemény
2015. 08. 28.

Az egyetemes magyarság olyan kincset kapott a Szent Korona Értékrenddel, amely a Földanya Világkorszakának paradigmáját határozza meg. Azt a kegyelmet kaptam, hogy ezt közvetítsem.
A megvalósítás ideje elérkezett. Rajtunk múlik, hogy élünk-e a lehetoséggel.
Amennyiben most nem teszünk, akkor néhány emberiség-pusztító emberölto következik, amely után, sok generációval késobbi utódaink kapnak ismét lehetoséget arra, hogy emberhez méltóvá tegyék annak a megtizedelt emberiségnek az életét, amely átvészeli a pusztítást.
Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a „Fentiek” jobbá teszik az emberiség életét, ha mi, lélek-szellem-hús-vér emberek nem teljesítjük Teremtovel kötött Szövetségünk ránk eso részét.
Nagyon rövid ido áll rendelkezésünkre, mert értelmetlen torzsalkodással, a mesélok ópiumától elzsibbadva, öröklött hagyományinkat hamis próféták szavaival torzítva vámpírként szívtuk és köptük ki saját eronket.
Még van néhány nap arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, kinyíljunk egymás elott, és tegyük, amit tennünk kell.

50. Élni vagy meghalni
2015. 08. 27.

A Nemzeti Választási Bizottság 2015. augusztus 26-án hozott, 129/2015. számú határozata – amely megtagadta a Hazánkba törvénytelenül beáramlók eltávolítására vonatkozó népszavazás-kezdeményezést – egyértelmuvé tette, hogy Magyarország biztonságának, a magyar állampolgárok jogainak visszaállítása érdekében tett minden további jogi lépés felesleges.
Magyarország olyan nemzetközi szövetségek tagja, amelyek eloidézték a válsághelyzetet (NATO), de azt megoldani képtelenek (EU).
A népszavazás-kezdeményezés eredményeként olyan népakarat-nyilvánítás volt várható, amely ezeknek a szerzodéseknek a felmondását – közvetve a nemzetek feletti érdekérvényesítésének (föderáció) felváltását a nemzetek érdekérvényesítésének összehangolásával (konföderáció) – jelentette volna, viszont - Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja értelmében „a nemzetközi szerzodésbol eredo kötelezettségekrol a választópolgárok nem élhetnek a közvetlen hatalomgyakorlás eszközével.

49. Maradt szél a vitorlában
2015. 08. 19.

Választási Bizottság az „okafogyott” musort 2008-ban, a Lisszaboni Szerzodés népszavazással történo megerosítésével kapcsolatban.
2015. augusztus 19-éig az új nevu Választási Bizottság még nem tuzte ki a migrációval kapcsolatos népszavazás-kezdeményezo aláírásgyujto-ív hitelesítési ülésének idopontját, aminek – a törvény szerint – augusztusban – tehát 12 napon belül – meg kell történnie.
Elképzelheto – hiszen tényleges következménye nincs -, hogy az ülést mulasztóan, határido utánra tuzik ki.
A Kormány olyan intézkedéseket tesz, amivel azt akarja bizonyítani, hogy a „mindent megtesz” annak érdekében, hogy megakadályozza az illegális határátlépést (a kerítés után a legújabb intézkedés a határvadász század létrehozása.

48. Válasz FÁ-nak
2015. 08. 18.

Végtelen leegyszerusítése a dolgoknak, ha egók összeszikrázásának minosít valaki eszmék képviseloinek vitáját. Az elmúlt tizenkét év tapasztalata azt mutatja, hogy azok élnek az „egózás” fegyverével, akik képtelenek az általuk képviselt eszmével kapcsolatban korrekt eszközökkel érvelni, képtelenek arra, hogy ne egy látszat-felsobbrenduségbe burkolt gunyoros stílussal igyekezzenek megalázni a más eszmeiséget képviselot – elterelve ezzel a figyelmet az eszmék különbségének alapjairól.
FÁ – másokkal együtt - nyilván tudja, hogy nem személyem a lényeg az általam leírt gondolatokban, hanem a gondolattal közvetített eszme.

47. Nyílt levél Bene Gábornak
2015. 08. 17.

Te és a Magyarok Szövetségének „elöljárói” a nyugati civilizáció paradigmájának módosításában keresitek a megoldást (kérlek, most szokásodtól térj el, és ne helyesítsd az esetleg idejétmúlt „elöljáró” titulust, mert ezzel az egészből egy részt ragadsz ki, és eltereled a figyelmet a lényegtől – úgy-e köztudott, hogy ez a demagógia lényege?).
A nyugati civilizáció eszmei alapja a „történeti alkotmányosság” és az annak ideológiai alapot adó Szent Korona Tan.

46. A Nagyboldogasszony nap üzenete
2015. 08. 06.

A szőregi Pálos kolostor-rom romjainál tartott SZER-en hangzott el:
Legutóbb, amikor itt voltunk – emlékeztek rá – akkor azt kértük minden, nálunk erősebb és magosabb erőtől, hogy Nagyboldogasszony napján induljon el a korlátok ledöntése és a megosztottság felszámolása. Ma azt tapasztaltuk, hogy voltaképpen ugyanazt az esküt tettük le, ugyanabban a szellemiségben, fenn a Szent Anna réten, Molnár V. Jóska vezényletével, mint itt. Ennek hatalmas az ereje.

45. Felhívás
2015. 08. 11.

EGYSÉGBE MAGYAR!
Kérek minden magyar embert arra, hogy álljon egymás mellé Hazánk biztonsága és minden magyar állampolgár szabadságjogainak visszaszerzéséért az ezt elérő népakarat érvényesítését szolgáló népszavazás-kezdeményezés sikere érdekében!

44. Géza és Quedlinburg – ellentétes álláspontok ismertetése
2015. 08. 10.

Egy kedves barátomtól kaptam egy levelet, amelyben kifejti ellenvéleményét – bizonyítékokra hivatkozás nélkül – Gézának a 973-as szerződéshez fűződő kapcsolatát illetően.
Válaszomat – és jegyzetként a kapott levél tárggyal kapcsolatos részét – az alábbiakban hozom nyilvánosságra:

43. Nagyboldogasszony napja elé
2015. 08. 06.

Az alábbi anyagot elsosorban azoknak írtam, akik nem tudják, mi a különbség a Szent Korona Tanon alapuló nyugati civilizációs "Történeti" alkotmányosság és az osi civilizációt közvetíto Szent Korona Értékrend alapú "Történelmi" alkotmányosság között. A két paradigma (gondolkodási mód minta, koreszme) hatalomgyakorlási, szabályozási (jogi), biztonsági, társadalomszervezési és gazdasági hatásának összehasonlítását az SzKÉ Akadémia I. fokozata tartalmazza (http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf - 69 – 186. oldal).
Tiszteletben tartom mindenki eszmei hovatartozását, viszont a félrevezetéssel elért „eszmébe-terelést” károsnak tartom, ezért a „minden magyar felelos minden magyarért” elv gyakorlati érvényesítése ez a levél.

42. A porszemmé válás megnyílásunk tiszta forrása
2015. 07. 03.

Aquinói Szent Tamás „porszem elméletét” régóta ismerem, de csak hét éve kezdtem „porszemmé válni”. Nagyon nehéz dolog elfogadni, hogy „amíg azt hiszed, hozzád kell igazodnia a világnak, boldogtalan maradsz”. Elsősorban azért, mert materiálisan értelmezhetetlen a „Fénylő és nélkülözhetetlen porszem” fogalom, amit kegyelemként kap meg az, aki „rájön, hogy csak egy porszem a Teremtmények Porszem-tengerében”.

41. A migrációval kapcsolatos népszavazás-kezdeményezésről
2015. 06. 25.

1. A népszavazás-kezdeményezés nem gyűlöltkeltő, hanem önvédelmi célt szolgál
Gyűlöletkeltő az, aki a kezdeményezés okát szolgáltatta, vagyis az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesi politikáját támogató NATO-államok (Magyarország NATO-tagállam).

40. A Magyar Küldetés
2015. 07. 22.

Molnárfy Tibor mondta: „A Teremto a Szent Koronával az Istenszülo feladatának egy részét kegyelmezte a Magyarságra Magyar Küldetésként, ami akkor is van, ha akarjuk, akkor is, ha nem, és akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem.”
Küldetésem eddigi eredményei bizonyítják Tibor megállapítását.

39. Indulat nélkül
2015. 07. 21.

nehéz írni arról, ami az illegális betelepülokkel kapcsolatos népszavazás-kezdeményezésemmel kapcsolatban történik.

38. Azonnal lépni kell!
2015. 07. 06.

A görögországi választások mindenki számára egyértelmuvé kell, hogy tegyék: az államok feletti érdekérvényesítés (föderáció) visszavonhatatlanul megbukott, Európa egyetemes érdeke, hogy az államok érdekérvényesítésének összehangolását jelento konföderatív gondolkodási mód minta (paradigma vagy korszellem) mielobb felváltsa azt, mint egyetlen lehetséges alternatíva.

37. A megébredtté válásod feltételei rendelkezésre állnak
2015. 07. 01.

A tizenkettedik könyvemmel elkészültem akkorra, amikorra el kellett készülnöm. Ezzel befejeztem azt a folyamatot, amely célja azoknak a feltételeknek a megmutatása, amellyel az anyagtalan és anyagi világ szerves egysége újjáteremtodik. Kündü-feladatom közvetítésre vonatkozó részét teljesítve megébredtté, beavatottá váltam.

36. Gondolatok a Petőfi temetésre
2015. 06. 27.

Minden diktatúra (szocialista-kommunista és liberális-kapitalista) sajátjának tekinti Petőfi Sándort, és azt igyekszik bemosni az agyakba, lelkekbe, hogy a „Magyarok Istenére” esküdve elfogadjuk az ő szabadság-értelmezésüket, ami az embert „emberi tőkének” tekinti, szabadságát a szabadság korlátait elszenvedő (passzív) szabadságnak, és nem cselekvő (aktív) szabadságban élő ingéniumnak, aki mindenkori lehetőségeit és adottságait felhasználja annak érdekében, hogy szabadság-korlátokat ledöntve szeretetben éljen.

35. Az EU alapszerződés felülvizsgálatának következményei
2015. 06. 24.

Orbán "radikális" lépése az EU szétesését, majd egy még teljesebb integrációt (diktatúrát) készített elő.
Erre lehet következtetni a nyugati civilizáció paradigmájának módosítását és nem paradigmaváltást jelentő intézkedésekből: „stratégiai partnerség” multinacionális cégekkel, Tirolle (közgazdasági Nobel-emlékdíjas) Parento-javítást jelentő profit-megosztási játékelméleti tételét alkalmazva, és most a migránsokkalkapcsolatos EU szabályok felrúgása.

34. Tabudöntés a rendszerváltás feltétele
2015. 06. 14.

Tizenkettedik könyvem írása közben most megállok annyi időre, míg ezt a levelet megírom, mert olyan jelzések vannak, mi szerint rövid idő fog rendelkezésre állni ahhoz, hogy rendezzük sorainkat a nyugati civilizáció véresre tervezett végküzdelmének pusztító hatásának kivédéséhez.

33. Mint cseppben a tenger
2015. 06. 02.

Egy nap, amely tükrözi a „nemzeti” oldal bizonytalanságának okát
Az nem megteremteni kell, hanem rá kell ébrednünk arra, hogy érdekeink EGYSÉGE a magyarság EGYSÉGÉnek alapja.
A hétvégi Szittya Világtalálkozó második napján elhangzott előadások az egységet és a megosztottságot egyaránt szolgálták.Azt hiszem, az első napról is elmondható ugyanez, és amikor megismerem a szombati előadásokat, nem kell ezt a megállapításomat visszavonni.

32. A 2015-ös Szittya Világtalálkozó elé
2015. 05. 26.

Hérodotosztól tudjuk, hogy a szkíták (szittyák) a „Fentről kapott Tudás” és a szabadság kettős egységét tartották a legnagyobb értéknek. A szabadságot a szeretet érvényesülésének tekintették hagyományainkon keresztül, a hagyományt pedig a „Fentről kapott Tudás” gyakorlati alkalmazása leképeződésének. Kézai leírta, hogy miként érvényesült a legnagyobb érték a szabad magyarok mindennapjaiban.

31. Szent Korona Értékrend Akadémia
2015. 05. 25.

Létre kell hozni a Szent Korona Értékrend Akadémiáját, mert a Szent Korona Értékrend egy olyan gondolkodási módot jelent, amely alapjaiban tér el mindattól, ami az elmúlt ezerkétszáz évben ismert és alkalmazott volt eszmei, jogi és gazdasági vonatkozásban egyaránt.

30. Válasz Lőrincz Éva írására
2015. 05. 28.

Hazánk szabadsága visszavételének feltételeit teljesíteni kell ahhoz, hogy Hazánk szabaddá váljon. Ez az az eszmei toke, amely társadalmi tokévé válva, a szabadságot visszateremto politikai tokévé erosödik.

29. Továbblépés annak tudatában, hogy nincs egység a diktatúra megdöntését hirdetők között
2015. 05. 22.

A Geri Tibor és köztem immár két hónapja folyó vita tegnap fejezodött be, eredménytelenül.
Vitapartnerem és a mögötte álló szervezet a jelenlegi rendszernek csak az o javaslata szerinti eszközét fogadja el felhasználni, az általam javasoltat nem.

28. A megosztottság feloldása
2015. 04. 28.

Hazánk szabadsága visszavételének feltételeit teljesíteni kell ahhoz, hogy Hazánk szabaddá váljon. Ez az az eszmei toke, amely társadalmi tokévé válva, a szabadságot visszateremto politikai tokévé erosödik.

27. Késztetettségem
2015. 04. 25.

Vizualizáld a Gondoskodó Magyarország világát, melyet József Testvéretek ihletett, Istentol Vezérelt munkája nyomán érkezett közétek!

26. Hova nyitottunk kaput?
2015. 04. 19.

A jó emberek elkezdtek tenni. Igaz, a titkos szuperszervezetnek nevezett gonosz mesterkedései meggyorsították a tett elodázhatatlanná válását, mert önvédelemként váltották ki azt. Putyin 2015. április 16-án mondott szavai adják erre a bizonyítékot:

25. Derűlátó konferencia-értékelés
2015. 04. 15.

Ott voltam a konferencián, és pozitívumként (mint javíthatatlan optimista) azt láttam, hogy a hozzászólók (és nem az előadók) közül hárman (egyharmad) az „íratlan” (Történelmi) Alkotmányhoz visszatérést látják az egyetlen kivezető útnak.

24. Az alkotmányozásról és az alkotmányozási jogról röviden
2015. 04. 13.

Az Alkotmány a társadalmi együttélésre vonatkozó iránymutatás.
Az Alaptörvény az Alkotmány iránymutatásaiból eredo irányelvek megfogalmazása egy történelmi idoszakra.

23. Húsvéti Számvetés
2015. 04. 05.

1. jegyzet

2. jegyzet

Köszöntő
Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrendjének közvetítési folyamata
A békés hatalomátvétel folyamata

22. Meghívó a Húsvéti Számvetésre
2015. 04. 04.

Az Egységet nem létrehozni kell, hanem tudatára kell ébrednünk!

21. Ennek így kellett lennie
2015. 04. 03.

„A Magyarország nevű államból az alkotmányos magyar államba” címmel április 11-én jogi konferenciát rendeznek a Magyarok Házában. Vitaindító előadást tart dr. Boór Ferenc, dr. Bene Gábor és Geri Tibor.
A konferencia – az előadók beállítottságát ismerve – a Történeti Alkotmányosság (Szent Korona Tan, nyugati civilizáció) szellemében fog lefolyni, így természetes, hogy én nem kívánatos személy vagyok ezen a rendezvényen.

20. Konföderatív világ vagy Világháború
2015. 03. 29.

Mindenkit arra kérek, hogy Putyin Szocsiban, 2014. november 23-án elhangzott beszédét nyitottan, fenntartások nélkül fogadja, ne keressen abban összeesküvés-elméletet, ne tekintse azt a titkos szuperhatalom továbbélését szolgáló lépésnek.

19. A koreszmeváltás alapja az alkotmányosság-meghatározás
2015. 03. 26.

Gyanakszom azokra, akik a nyugati civilizáció diktatúrájának egyes következménye ellen emelnek szót, az ok megszuntetésére tett javaslat nélkül.

18. Nyilvános számvetés utolsó hetven évemről
2015. 03. 23.

Húsvét vasárnapján leszek hetven éves. Ezen a napon (17 órától) kell mindenki elott számot vetnem arról, hogy miért voltam hetven évig anyagba leszálltan a Világon, és mit kell még tennem ebben a formában addig, amíg anyagi testem megszunik.

17. Válasz Geri Tibor nyílt levelére
2015. 03. 21.

Geri Tibor nyílt levele (https://www.facebook.com/tibor.geri.16?fref=ts) után semmi kétségem nincs afelől, hogy küldetése van. Csakhogy küldetését nem a Teremtőtől, hanem a cionista diktatúrától kapta.

16. A Történeti alkotmányosság csatanyerése a Történelmi alkotmányossággal szemben a háború elhúzódását eredményezi, de nem akadályozza meg a Szent Korona Értékrend győzelmét 
2015. 03. 19.

Sikerült elérnem, hogy Geri Tibor gyűlölete odáig fokozódott ellenem, hogy begőzölten leleplezte igazi szándékát, a diktatúra továbbélésének kiszolgálását, a nyugati civilizáció Történeti alkotmánya jogfolytonosságának visszaállítására irányuló törekvéssel.

15. Tegyünk, ne csak beszéljünk!
2015. 03. 16.

Kialakult az idegen érdekeket (vagyis a diktatórikus koreszmét) egységben képviselő Parlamenten kívüli ellenzék, két fő irányzattal.

I. rész:

II. rész:

14. Az egységet hirdetok felelőssége
2015. 03. 13.

Azt mindenki érzi ma Magyarországon (sot, Európában és a többi földrészen is), hogy valami lényeges változásra van szükség.

13. Nyílt levél Geri Tibor Úrnak
2015. 03. 10.

Nagyon helyes, hogy nyilvánosságra hozta az április 11-i rendezvénnyel kapcsolatos levelezésünket, hiszen az csupán formailag magánlevelezés, tartalmát tekintve mindenkire tartozik.

12. Hol van az alkotmány?
2015. 03. 09.

Tegnap megkeresett egy felvidéki barátom azzal a kérdéssel, hogy hol olvashatja o el azt az alkotmányt, ami jogfolytonosságát vissza akarjuk állítani.

11. Az alkotmányosság helyreállításáról
2015. 03. 05.

Ez a fogalom az Alkotmány jogfolytonosságának kérdését tartalmazza. Eloször is tisztázni kell, hogy mit értünk Alkotmányon.

10. Érted haragszom, nem ellened
2015. 01. 14.

Az ember azokkal szemben lép fel kritikusan, akikben bízik, és azt szeretné, hogy tevékenységük minél inkább képviselje az o érdekeit is. Ebben az esetben azt kell mondanom, hogy a nemzet érdekeit.

9. Gyanakszom
2015. 02. 09.

Gyanakszom azokra, akik a nyugati civilizáció diktatúrájának egyes következménye ellen emelnek szót, az ok megszuntetésére tett javaslat nélkül.

8. Halkan mondom: gondoljuk meg, hogy mit kell tennünk
2015. 02. 06.

Túl sok a hangos beszéd, a kiabálás sanyarú sorsunkról, a világ bajairól. Azt mondják, hogy aki kiabál, annak nincs igaza.

7. Könyvek a Szent Korona Értékrendről
2015. 02. 02.

Nem mondok le a Szent Korona Értékrenddel kapcsolatos könyvek internetes hozzáférésének biztosításáról, ezért nyilvánvalóan kevesen lesznek azok, akik könyvespolcukon akarják látni ezeket az anyagokat. Ennek megfeleloen az ISBN példányszám-minimum (50 példány) a szükséges és elégséges mennyiség.

6. A mókuskerékről a görög választások kapcsán
2015. 01. 27.

Nagyon agyatlanok vagyunk, ha heurékázunk, amikor a karám kerítésének kitolását ígéroben látjuk a Messiást! Most azt hisszük, hogy a görög választások eredményeként valami lényegesen változik. Hát egy nagy francot! Semmi!

5. A párizsi sajnálatos események és a Nobel-díjak kapcsolata
2015. 01. 19.

A párizsi sajnálatos események keményen lerántották a leplet egyrészt a szabadságnak álcázott szabadosságról, másrészt az ok és az okozat közötti feloldhatatlan kapcsolatról.

4. A koreszmeváltás életfelfogás-váltást jelent
2015. 01. 13.

Célom ezzel az eloadással az, hogy a hagyományaink tisztasága szerinti élet megismerése bizalmat kiváltó meggyozodést adjon az Aranykor koreszméjében, és ennek a kettos egysége, a Teremto és az Ember Szövetségébe vetett hit tegyen bennünket a megébredt Istengyermekek által alkotott Tudás Népévé.

3.Kapcsolattípus váltás
2015. 01. 05.

A Minőség forradalma valóban gyökeres változtatást, radikális lélegzetvételt jelent. Egyben azt is mutatja, hogy mi a radikalizmus.

2. Az olyan nemzetnek, mint a miénk, még lélegzetet vennie is radikálisan kell
2015. 01. 03.

A Minoség forradalma valóban gyökeres változtatást, radikális lélegzetvételt jelent. Egyben azt is mutatja, hogy mi a radikalizmus.

1. A Minőség Forradalma
2015. 01. 02.

A Minőség Forradalma mélymagyarságunk felemelkedését jelenti, hígmagyarságunk megszűntetésével.