205. Zéró tolerancia a politikai korrektségnek 1.
2017. 09. 25.

Annak ellenére, hogy a mai nap a médiában a németországi választásokról szól – amelyek eredménye kapcsolódik a fenti idézethez – a sorozatot egy olyan bizonyítékkal kezdem, amely ennél sokkal egyértelműbben támasztja alá állításomat.

204. Zéró tolerancia a politikai korrektségnek
2017. 09. 25.

Divat zéró toleranciát (tűréshatár nélküliséget) hirdetni bizonyos viselkedésekre, jelenségekre.

Részleges toleranciát a hatalom résztvevői alkalmaznak, amikor saját érdekükben a velük szemben álló pártok, szervezetek olyan véleményét, tulajdonságát akarják „őszintén” feltárni.

Hiányzik a zéró tolerancia hirdetése arra a szemléletre, amire leginkább alkalmazni kell: a politikai korrektségre. Én megteszem.

203. Az Egységgé válás elkezdődött
2017. 09. 22.

A Teremtő és az Ember közötti Szövetség visszaállítása c. listán szereplő videokról néhány mondatban.

I. „Az Egységgé válás elkezdődött”

II. Az Egység megalapozása

III. Szövegegyeztetés

IV. Eskütétel bevezető

V. Eskütétel szövegértelmezés

VI. Eskü

202. Áldás és áldozat
2017. 09. 15.

Áldást gyakran kérünk. Azt viszont kevesen akarják érteni, hogy az áldás egy természetes kettős egység egyik pólusa, aminek a párja az áldozat.

Arról az áldásról akarok beszélni, amit azért kérünk a Teremtőtől és Boldogasszony Anyánktól, hogy biztosak legyünk abban, hogy amit tenni akarunk, Nemzetünk, az Emberiség, a Világmindenség érdekében, az helyes, és azok számára, akiktől az áldást kérjük kedves, akaratával azonos.

201. Nemzetiség, istenhit – túllépve a politikai korrektségen
2017. 09. 10.

Ezt a dolgozatot Álmos fejedelmünk buzdító mondatával ajánlom, mely szerint:

„A derekasságot nem a nép nagy száma, hanem a lélek bátorsága szabja meg.”

(Anonymus: Gesta Hungarorum)

200. Túllépés a politikai korrektségen
2017. 09. 06.

Én úgy értelmezem a „politikai korrektségen túllépést”, hogy egy esemény teljes okára, okozatára és megoldására adandó válaszokat tárjuk fel (az arisztotelészi hármas kérdésre adott válasszal), nem pedig az, hogy egy kérdést kiemelünk és önmagában elemzünk, mintegy függetlenítve az októl és a következmény hatásától. Ez színtiszta demagógia, vagy, ahogy József Attila értelmezi, az „igaz” részét képező „valódi” önállósulása („Az igazat mondd, ne csak a valódit!”)

199. Tiszta vizet a pohárba!
2017. 09. 04.

Rátki Zoltán egyik levelében „kevély”, „dölyfös”, „pökhendi”, „hisztis”, „félművelt” jelzőkkel illetett.

Tudom, mások is osztják véleményét, ezért szeretném, ha tiszta vizet öntenénk a pohárba.

Én az ősi civilizáció Szent Korona Értékrendjének társadalomszervezési rendszerét közvetítettem, követem és annak tisztaságát védem.

Vagyis „koppányos” vagyok.

198. A fenyegető jel már megérkezett
2017. 09. 03.

Az észak-koreai hidrogénbomba kísérlet több százmillió ember életét közvetlenül fenyegető jel, ennek lehetőséget készít elő a Harvey és az Irma nevű trópusi vihar és Trump „bezárkózó” politikája.

Izrael politikája, amellyel ismét ki akarja vonni magát az ENSZ határozatai alól, különösen kényes kérdéssé válik az USA számára ebben az egyébként is kutyaszorító helyzetben.

Európa rövid időn belüli kettészakadását jelzi Marcon francia elnök az EU-n belüli „Euro Unió” előrevetítésével, amely a Nyugat válságának nem a végét jelenti.

197. A párhuzamosok találkoznak
2017. 08. 31.

Lendvay Katika néhány napon belül második alkalommal közvetít olyan üzenetet, amely megerősíti a Teremtő és az Ember közötti Szövetség visszaállításának időszerűségét.

Az első üzenetből is négy fő gondolatot emeltem ki (István vagy Koppány? - http://szkertekrend.hu/indexi195.html), a tegnapiból is.

196. Testreszabott feladatok a Teremtővel kötött Szövetségünk visszaállításához
2017. 08. 25.

A Hétfájdalmú Boldogasszony napját követő nap délutánját, éjszakáját együtt töltöm a pusztaszeri Pusztabíró tanyáján azokkal, akik úgy érzik, annak a Szerződésnek alkotó részesei kell, hogy legyenek, amelyet a következő napon, a fogadalomtétel napján meghatározunk sorsunk őseinkhez méltó alakításában.

195. István vagy Koppány?
2017. 08. 21.

1.    Nem az a kérdés, hogy a nyugati civilizációról az ősi civilizációra történő paradigmaváltás megtörténik-e, hanem az, hogy mikor.

2.    A két koreszme egymásnak antagonisztikus (kibékíthetetlen) ellentéte, ezért közöttük átmenet nincs, nem úgy, mint a szocializmus és a kapitalizmus között volt, amelyek egygyökerűek.

3.    A nyugati civilizáció hatalmát addig tudja megtartani, amíg a megosztottságot állandósíthatja.

4.    A Quedlinburgi szerződéssel ránk kényszerített fél-rabszolgaság szenvedhetetlen igáját nemcsak Rákóczi érezte, hanem mi is és most is. Az ezerkétszáz évvel ezelőtti Tiborc panasza visszaköszön abban az egy mondatban, amit Ilyés Gyula 1950-ben írt a zsarnokságról.

Ennek a kiszolgáltatottságnak törvényszerű következménye a felelős-keresésből eredő „széthúzás, irigykedés, egymás gyalázása, gyűlölködés” – ahogyan Morvai Krisztina kommentelője írta.

5.    A Lendvay Katalin által közvetített üzenet idézett részét csak úgy lehet értelmezni, hogy a Szent Korona Tagok legszentebb „kis közösségét”, a családot kell először az ősi civilizáció értékrendjével letisztítani. Ez alkotja meg a természetes összefogást, és ez űzi ki lelkünkből a nyugati civilizáció átkát, a széthúzást, a bűnbak-keresést.

194. Augusztus 20 másként értelmezve
2017. 08. 20.

Eddig lehetett „szőr mentén” beszélni arról, hogy a nyugati civilizáció és az ősi civilizáció, a zsidókereszténység és a tiszta egyistenhit között lényegi különbség van.

 

Mostantól ez nem elég.

Szembe kell néznünk egy olyan veszéllyel, ami már a 2018-as választásokon át akarja venni a hatalmat, egy látszólagos rendszerváltással, ami az önmagáért élő emberre épít, felszámolva a nemzeti egoizmust”.

193. A rendszerváltásról
2017. 08. 18.

Több ember, csoport, szervezet, párt mondja magáról, hogy „rendszerváltó”.

A jelenlegi rendszer diktatórikus. A rendszerváltás tehát az jelenti, hogy a diktatúrát váltja fel, egy diktatúrával ellentétes, közszabadságon alapuló rendszerre.

192. Közlemény
2017. 08. 14.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének közvetítőjeként tájékoztatok mindenkit arról, hogy

a Szent Korona Értékrend

rendszerváltó (paradigmaváltó) társadalomszervezési rendszere

a nyugati civilizációval kibékíthetetlen ellentétben álló koreszmét (paradigmát) fogalmaz meg eszmeileg, szabályozási rendszerét (jogrendszerét) és feltétel-biztosítási (benne gazdasági) elveit tekintve.

A Szent Korona Értékrend nem közpréda tárgya, ezért az annak alapját képező, a Teremtővel kötött Szövetségünk tartalmát közvetítő Isteni Iránymutatás és az ebből eredő Irányelvek változtatásához, illetve az azokba való betoldáshoz, vagy az azokból történő kivágáshoz és a részek pártprogramokba beültetéséhez

nem járulok hozzá .

191. Egy új, szent és örök Magyarországot teremtünk
2017. 08. 12.

Kilenc évvel ezelőtt, 2008. Nagyboldogasszony napján Pilisszántón Szerét ejtettük az ősi civilizáció koreszméjét közvetítő Szent Korona Értékrend zászlaja szentelésének. A szentelést a Pálos rend üzenetének továbbéltetője, néhai Árva Vince atya végezte, az ősistenhitet képviselő Tatus közreműködésével.

 

A „Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése” Szer kezdő eseménye a kilenc évvel ezelőttinek természetes folytatása. Csak Tatus és én képviseljük a folyamatosságot, mivel Vince atya földi léte néhány éve véget ért.  

A hely a két Szertartásnál a Pilis két szakrális területe.

190. Mennyi a kettő?
2017. 08. 09.

Jézus mondta: „a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.” (Lk. 16:8)

 

A világ fiainak okossága a mammont szolgálja, a világosság fiaié Istent.

A mammon múlandó, Isten örök.

189. Harmincnégy nap
2017. 08. 03.

A Nagyboldogasszony napja és a Hétfájdalmú Boldogasszony napja közötti harmincnégy nap a „Teremtővel kötött Szövetségünk megerősítése” Szerének időtartama.

Utoljára Szövetség-megerősítő Szert 894-ben tartottak őseink Pusztaszeren, ugyanígy harmincnégy nap időtartamban, a két Boldogasszony nap között. Akkor is és most is a nemzetegyesítő erőre a Nyugat Atilla-szellemétől való félelme – és ennek következtében fenyegetése - miatt volt szükség.

Akkor szabadságunk megvédése, most szabadságunk visszaszerzésének önvédelmi kötelessége az ok.

188. Felhívás a magyarsághoz
2017. 08. 01.

Mindenki, akinek a Szent Korona a korona-csakrája, vegyen részt abban a folyamatban, amely újjáteremti az anyagtalan és anyagi világ egységében a Teremtő Iránymutatása szerint élő Emberiséget, a magyarság mintaadásával.

187. Elkezdődött Peresz és Zoltai szándékának valóra válása
2017. 07. 20.

Simon Peresz 2007-ben kilátásba helyezte, hogy Izrael felvásárolja Lengyelországot, Magyarországot és Romániát*, Zoltai Gusztáv pedig 2011-ben kinyilatkozta, hogy a zsidók országalapítók Magyarországon**.

Az Orbán (V4) - Netanjahu találkozó megadta a lehetőséget arra, hogy a kivásárlás megtörténjen és a hatalomgyakorlásban pedig meghatározóvá váljék a zsidó érdekérvényesítés.

186. Egy Facebook bejegyzésre Brindza Andrásnak és Medveczky Zoltánnak
2017. 07. 19.

A Nemzeti Zöld Koalíció és a Pászthy-Tóth Erzsébet valamint Bene Gábor által képviselt NEM-párt minden lényegi kérdésben azonosan fogalmazza meg a paradigma-módosítást (nem paradigma-váltást!).

Mindkettő történeti alkotmányosság (Szent Korona Tan) alapján áll.

Mindkettő „átmentett” (mondhatom: plagizált) alapként fogalmazza meg a Szabadság Alkotmányát, mindkettő meghatározatlan felépítésű és feladatú kétkamarás törvényhozás bevezetését helyezi kilátásba, mindkettő kötött mandátumot ígér, jogi alap nélkül.

185. A Szövetség megerősítése elé
2017. 07. 14.

A koreszmeváltásnak először az emberekben kell megtörténnie, a nyugati civilizáció által ezer éve elvett gondolkodási jog visszaszerzésével.

A június 21-i jogrendszerről folytatott beszélgetés az első lépés volt ennek elérésére.

 

A július 26-i, „Gazdaságközpontú vagy emberközpontú társadalomszervezés” című vita is sokakat fog elindítani a gondolkodás jogának visszavétele felé, és az ott elhangzottak azokban, akik már megébredtek a MAGgá válásra, megérlelik a szándékot arra, hogy a Teremtő és az Ember közötti, hatezer évvel ezelőtt kőbe vésett Szövetséget velük együtt megerősítsük Boldogasszony anyánk oltalmát kérve, az Ő emléknapján.

184. A pohár betelt
2017. 06. 04.

Ma kaptam egy levelet. A feladójával személyesen soha nem találkoztam. Nem emlékszem arra, hogy valaha is váltottunk volna levelet. Tehát nem mondhatom, hogy ismerősöm, de azt igen, hogy barátom – ha a szó belső azonosságot kifejező értelmezésére gondolok.
A levél küldője a következőt írja: „Nem ismerek még egy olyan embert, aki tizenegy évvel ezelőtti önmagával mindenben azonos.”, és csatolt egy linket, amely a Magyarságtudományi Intézet honlapjának egyik írására mutat. (Halász József dr.: Az amerikai mintát csak Magyar Bálint követi? 2006. május 16.)

183. A „nemzeti egoizmus” felvállalása
2017. 05. 18.

Vége a beszariságnak, a patópálkodásnak, az önmagunk-körül-keringésnek, a megalkuvásnak!

 

Az a „példa-statuálás”, amit tegnap a fél-konföderatív EU Európai Egyesült Államokká alakítása érdekében az Európai Parlament elkövetett azzal, hogy a tagországok hatalomgyakorlóinak a feje fölé helyeztek az önérdekeik érvényesítésének veszélyeztetését jelentő Damoklész-kardot, önvédelemre kell, hogy késztesse a magyar embereket, színvallással leleplezve a dísz-magyarokat és kiválasztva azokat, akiket az EU-19-es gén vezérel nemzetünk megmentésére.

Az összes EU- és Magyar parlamenti képviselőt magában foglaló hatalomgyakorló-kaszt (ezt a bagázst „elit”-nek is nevezik) olyan mértékű bizalom-deficitben szenved, hogy alóluk az ország kivétele végrehajtható feladat.

182. A szabadkőműves-elmélet elveszítette elmélet jellegét
2017. 05. 17.

Az összeesküvés-elméletek akkor válnak veszélyessé, ha túllépnek "elmélet" jellegükön. A szabadkőműves-elmélet most veszítette el "elmélet" jellegét.
Német külügyminiszter:meg kell kezdeni az Európai Egyesült Államok létrehozását

181. A kötelezettségszegés következménye
2017. 05. 15.

Az Európai Parlament 2017. május 17-ére napirendre tűzte „Magyarországi helyzetről” cím alatt két „Állásfoglalásra irányuló indítványt” (a Fidesz EP-s frakciója a PPE, valamint egy négypárti egység, amelyben Jávor Benedek is az előterjesztők között szerepel). az indítvány célja

megállapítása, hogy Magyarország kötelezettségszegést követ el, ezért vele szemben szankciókat kell életbe léptetni.

A két indítvány a menekültügyi és a felsőoktatási törvényt, illetve a civil szervezetekről szóló szabálytervezetet tartja az „európai értékekkel” – kiemelten az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával - ellentétesnek.

180. Munkamegosztás
2017. 05. 12.

Az egylelkű emberek kapcsolatának megteremtése az első feladat. Ehhez a jelenkor lehetőségét kell felhasználnunk.

Ki az, kik azok, akik érzik és értik, hogy a kapcsolat lehetőségének megteremtése az ő feladata (feladatuk)?

Ha Te vagy az, kezdd el a munkát! Én máris jelentkezem és nyitott vagyok arra, hogy a kapcsolat-lánc egyik szeme legyek! Értesíts, hogy felvettél! 

179. Nyílt levél Lázár János úrnak
2017. 05. 08.

Tisztelt Miniszter úr!

Tisztelettel kérem, érdeklődjék annál a személynél, aki Önnek a Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez az ötletet adta, hogy

1.  Miért nem vette át teljes egészében a 2002. Nagyboldogasszony napján nyilvánosságra hozott „Gondoskodó Magyarország” című nemzetprogram „I. A program alapja” c. fejezetének „A program nemzeti vagyonunk értékeire épül” címét teljes egészében, miért csak annak anyagra (gazdaságra) vonatkozó elemeit?

178. Összegzés
2017. 05. 06.

A nyugati civilizáció koreszméje halálos sebet kapott a történelemtől. Az a titkos háttérhatalom (de nevezhetem nevén is: Jahve, azaz a Sátán) érdeke – és ennek érvényesítésén dolgozik -, hogy kimúlása után elkezdődjék újjászületése, azt szajkózva minden lehetséges eszközzel, hogy az anyagközpontúságnak nincs alternatívája.

 

A Teremtő Irányelveinek megismerése mutatja nekünk azt, hogy lehet egy emberközpontú világot is választani. Ennek közvetítése egy olyan eszmei tőkének az áttörését jelenti, amely mindaddig harcot vív (és harcra hív) a kibékíthetetlen ellentétet jelentő fél-rabszolgasággal szemben, amíg az emberiség vissza nem veszi Istentől kapott szabadságát.

177. Nyílt levél Erdős László honvéd ezredes úrnak
2017. 04. 27.

Összegzésül: a CEU-val és a Soros-birodalom nemzetrombolásával kapcsolatos kormány-ellenzék sárdobálás folytatása csupán egy jól megtermett gumicsont, amely eltereli a figyelmet a lényegről, a 2008 óta tartó – a nyugati civilizáció paradigmájából eredő gazdasági túlkínálat által kiváltott – erkölcsi-, társadalomi-, politikai- és gazdasági válság okáról, amely már minden nemzet számára végveszélyt jelent.

 

Magyarán: Önök is a pártok közötti hatalmi harcba akarják bevonni az embereket, fokozva a társadalmi megosztottságot. Ez pedig a jelenlegi helyzetben felülmúlhatatlanul és megbocsáthatatlanul nemzetellenes magatartás.

176. Tisztaforrás Mozgalom
2017. 04. 25.

Tisztelettel bejelentem, hogy a mai napon, azaz 2017. Szelek havának (április) 25. napján, elindítom a

 

Tisztaforrás Mozgalom

 

megalakulását, amely 2017. Ígéret havának (május) 3. napján, a Szent Korona Értékrend Akadémia videokonferencia-sorozatának megkezdésével történik meg.

 

A Tisztaforrás azt jelképezi, hogy a Szent Korona búvópatak állapotából Tisztaforrássá emelkedett és azok, akik benne megmártóznak, tesznek azért, hogy az Isteni Iránymutatás érvényesüljön.

A Mozgalom szó magyar értelmének megfelelően - mozog (tesz) egy embertömeg - a Tisztaforrásban megmártózottak újjáteremtik az ősi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített társadalomszervezése szerint a Szent Korona Országát, a Gondoskodó Magyarországot.

 

A Mozgalom zászlóbontását 2017. Új kenyér havának (augusztus) 20. napján tartjuk, amikorra Budapesten és minden megyében legalább egy településen el kell kezdődnie a társadalomszervezésnek.

175. Soros és társai elkerülhetetlenné teszik az önvédelmet
2017. 04. 23.

A nyugati civilizáció diktatórikus rendszerének fenntartó ereje a megosztottság növelése, a megosztott társadalom tagjai közötti természetes különbségeket gyűlöletforrássá alázva. Így lehet hazugul azt állítani, hogy a társadalom érdeke az emberek, nemzetek feletti érdekérvényesítés, a föderáció, hiszen a gyűlöletkeltő különbségek miatt lehetetlen az érdekérvényesítés összehangolása (konföderáció).

174. Eredetünk fontossága
2017. 04. 21.

A történelem-hamisításnak nem lenne jelentősége jelenkorunkra, ha a Nimród-származás elferdítése nem hatna ki az Isteni Iránymutatás követésére, ami Nimród isteni leszármazottjain, Hunoron és Magoron át követhető ezer évvel ezelőttig, a 973. Húsvétján kötött Quedlinburgi Szerződésig.

Ha elfogadjuk a Nimróddal kapcsolatos – ó- és újszövetségi - történelemhamisítást, akkor Hunor és Magor nem a Csodaszarvassal jelképezett Isteni Iránymutatást követi, hanem pusztán vadászkalandot él át.

A történelemhamisítás célját Kajafás határozta meg: „Ha az ő (Jézus – HJ) emléke megmarad, az ő népe magára talál!”

173. A Szent Korona Értékrend Akadémiáról
2017. 04. 19.

Szeretettel kérek mindenkit, gondolja át: tud-e és akar-e időt és fáradtságot szánni arra, hogy egy ismeretátadási sorozaton megismerje a Szent Korona Értékendet.

Ha igen, akkor kérem, jelezze, hogy az alábbiakban ismertetett rendezvénysorozatot május első hetében elindíthassuk. A részvétel élő- vagy az internetes helyszínen lehetséges. (Az élő helyszín Szegeden lesz.)

A részvétel nem kötött sem iskolai végzettséghez, sem korhoz.

172. A magyar és a zsidó értékrendről
2017. 04. 16.

Jelkép jellege van annak, hogy most, amikor Jézus keresztre feszítésére és feltámadására emlékezünk, arról a nemzetről írok, amely értékrendje ellentétes volt Jézuséval és ezért őt megalázó, kigúnyoló módon meggyilkolta.

A mózesi értékrend Jahve Isteni Iránymutatására épül, amely a gyűlöletet, egymás eltaposását, kiirtását teszi életelemmé, az emberiséget származása szerint kirekesztőkre és kirekesztettekre (választottakra és gójokra) megosztva. Ezzel szemben Jézus a Teremtő Isteni Iránymutatását közvetítette, a szeretet, a sorsközösség-viselést az azonos sorsú emberekkel, a kötelezettségek és jogok összhangját tartja a „normális létről szóló tanítás” (Hamvas Béla) alapjának.

171. Ismét elrendelték, hogy „a magyarok kiirtassanak”!
2017. 04. 16.

Sajnálom, hogy felelőtlenül és károsan mondták a „nemzeti” emberek az elmúlt években, hogy „végigviszik az országon a véres kardot”.

Most érkezett el ugyanis az ok arra, hogy minden magyar érezze és értse: nem lehet tovább húzni-halasztani a cselekvést!

A CEU-üggyel keltett hisztéria tényleges célja a nyugati civilizáció továbbéltetése, a zsidó értékrend teljessé tételével, a szabadkőművesek taktikai eszközeivel.

Vagyis ismét kiadták a parancsot: „Ugros eliminandos esse!”, vagyis a magyarok kiirtassanak.

907-ben megvédtük szabadságunkat és életünket. Ma vissza kell szerezni 973-ban elrabolt szabadságunkat, hogy életünket megvédhessük.

170. Húsvéti kívánság az egyetemes magyarságnak
2017. 04. 13.

Kérem a Magyarok Istenét,

támassza fel Jézus-sorsú Nemzetünket,

vessen véget a Magyar Nagypénteknek,

amit 973. Húsvétján tett ránk szenvedhetetlen igaként

Géza és a Jézust eláruló zsidókereszténység.

169. Felgyorsult a folyamat
2017. 04. 12.

Két januári levelemben leírtam, hogy a 2008-as válsággal indult folyamat 2017-ben végéhez ér.

Szombaton Dobogókőn előadást tartottam „Veled Európa, de nélküled EU” címmel, amely után több együttműködési lehetőséget ajánlottak fel. Ezeket énemmel el kellett volna fogadnom, de személyem a kísértéseknek ellenállt, így tegnap azokat visszautasítottam.

Ma kaptam egy levelet, amelyben Tar Terézia Elina asztrológusként támasztotta alá januári írásaimat. Levelében a következőket írja:

Nem élhetünk úgy, hogy megszegjük a Teremtő által nekünk adott törvényeket, ártva ezzel magunknak és másnak. Lelki vakságban szenvedők már nem látják, hogy mikor követnek el bűnt, annyira természetessé vált. Végtelen az Isteni Kegyelem, de vannak határok! Változtatnunk kell viselkedésünkön!

Szellemi Harc folyik emberek, népek, országok, földrészek között. Az Égi Nagy Jel ennek a véget érését jelzi. Természetesen nem egyik pillanatról a másikra, ez egy folyamat.

168. A Tisztaforrás felemelkedett
2017. 04. 08.

Néhány felkérést kaptam Dobogókőn és az előadás hatására. Át kell gondolnom sok mindent, és ehhez az a szembesülés ad alapot, amelyet a könyvek és a video szerkesztésekor, valamint ott, Dobogókőn kaptam.

A szerverre feltettem a CD anyagát. Link: http://nemzetiegyseg.com/Eletmu_resz/index_ER.html

167. A hatalmi és a földrajzi kétsebességesség
2017. 03. 26.

„Az EU túlzottan központosított lett és eltávolodott az emberektől” - mondta Raffaelle Fitto az EU-csúcsot előkészítő EP-vitán.  

A március 25-én, az összes EU-tagállam miniszterelnöke által aláírt „Római Nyilatkozat” azt bizonyítja, hogy nem csökkent, hanem nőtt a távolság az európai emberek és az EU között.

166. Fények a megvilágosodáshoz
2017. 03. 17.

Rövidesen várható az USA és a NATO - Trump választási kampányában leleplezett -, migrációt kiváltó háttér-tevékenységének (Al-Kaida és az ISIS létrehozása), mint kiváltó oknak a megjelölése, ezzel az USA és a NATO terror-tevékenységével kiváltott emberiség-ellenes helyzet következményeinek (közte a migráció) felszámolása, az eredeti állapot – lehetőség szerinti - visszaállítása válik szükségessé, és a kárt okozók kötelességévé.
Ezzel felértékelődika nyugati civilizáció egyetlen választási lehetőségének (alternatívájának) koreszméje (paradigmája), és az azt ismertető, „Veled Európa, de nélküled EU!” rendezvény jelentősége.

165. Kérdések a magyarsághoz Március 15-én
2017. 03. 15.

Miért a Magyarok Istenére esküszünk és nem Jahvéra
Ki a Magyarok Istene? Milyen iránymutatást kapunk tőle a Szent Koronával?
Miért Jahvének és nem a Magyarok Istenének napvilága ragyog be minden ház ablakán?

164. Meghívó 2017. 04. 18-ra
2017. 03. 12.

A rendezvény azt a konföderatív társadalomszervezési rendszert ismerteti, amely az EU tagországok állampolgárai többségének (amely a legnagyobb – bár hivatalosan be nem jegyzett – érdekérvényesítési csoportosulás) véleményét, akaratát fogalmazza meg, így az ezt leíró könyv-sorozat ténynek megfelelő megnevezése (a Juncker által ismertetett dokumentum-tervezettel szemben): „Fehér könyv-sorozat.

163. Ezt kapd el, ne a náthát!
2017. 03. 10.

Érezd a különbséget! Én a személyeken keresztül az általuk képviselt eszmét támadom, de úgy, hogy az annak ellentétével állítom szembe gondolatiságukat; az „Ezt kapd el, ne a náthát!” cimzettjei viszont kinyilatkozva (tényeken alapuló érvek nélkül) neveznek őskövületnek, hazaárulónak, istentagadónak, összeférhetetlennek és még jó néhány „nem úriember” kategóriába tartozónak, valamint rágalmaikkal megbélyegeznek, megtagadnak és rekesztenek ki.
És végül azoknak, akik a címzettekhez nem tartoznak:
Tegyétek dolgotokat úgy, ahogyan a Tudás Népe tagjainak kötelessége!

162. Lelkiismeret = a Lélekből eredő ismeret
2017. 03. 09.

A kísértések elfogadásának vagy elutasításának helyességét vagy helytelenségét az bizonyítja, hogy döntésünkkel közelebb jutunk-e ahhoz, hogy porszemmé váljunk (Aquinói Szent Tamás megfogalmazása), vagy - ahogyan az amerikai őslakosok (indiánok) mondják - „közeledünk a Lelkek országához”
Többen azt mondják, írják, amikor az atyai eleink hagyományaiban őrzött tisztaságot megvédem a nyugati civilizáció koreszméjével szemben, hogy én vagyok a nemzet lelkiismerete.
Zavartan fogadom ezt a jelzőt, mert igaztalannak érzem. Egy kísértésre adott válaszom helytelenségének felismerése világosította meg bennem, hogy miért igaztalan az egómnak hízelgő „dicséret”.

161. Az első gyula-feladat végrehajtásának üdvözlése
2017. 02. 23.

A tizenöt magyar ember egyetért a miért-re adott válaszban, hiszen a „szenvedhetetlen igát” mindannyian érezzük, a mit-re adott válasz is egyértelmű: el kell szakadni az igagyártó nyugati civilizációtól, a gazdaság-központúságtól, a zsidókeresztény Szent Korona Tan megosztottságot „szentesítő” eszméjétől, de vita van a hogyan-ra adott válaszban a nyíltság és a burkoltság, valamint az egész és a rész egymáshoz való viszonyában.
Egy nagyon fontos áttörés történt ma Magyarország Szent Korona Értékrend szerinti újjászületésével kapcsolatban: Vargáné Mohácsi Ágnes elvégezte az első gyula-feladatot.

160. A migráns-ügy megoldása a Szent Korona Értékrendben
2017. 02. 14.

Az EU migráns-politikája csődöt mondott. A közvetlenül érintett tagországok önálló megoldást keresnek. Ezeknek az országoknak az önálló megoldásai összehangolhatatlanok az EU szabályozásával, valamint a többi tagországa törvényeivel.
Mivel a Lisszaboni Szerződés Működési Szabályzatának 288. cikke kötelezően írja elő (erre az esetre vonatkozóan is) az EU-jog alkalmazását, az önálló megoldást választó országuk – azért, hogy szabadságuk visszaszerzésének lehetőségét megtartsák - kénytelenek lesznek gyökeres (radikális) lépést tenni: kilépni az EU-ból (erre a Lisszaboni Szerződés Általános Rendelkezéseinek – továbbiakban EUÁ - 50. cikke lehetőséget ad).

159. A társadalomszervezésrol röviden
2017. 02. 12.

Az írás alapján kérlek, döntsd el:
-    szerinted munkám döntés-előkészítésként támpontot ad az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezéséhez, és ez jelenti a tényleges rendszerváltást, vagy
-    egyetértesz azzal az ellenem megfogalmazott állítással, mi szerint Szegedről akarom meghatározni, hogy hogyan szervezzék életüket a különböző településeken lakók.
Ez utóbbi esetben marad a tisztelet egymás iránt, de kapcsolatunk folytatása okafogyott.

158. Magyarország újjáteremtése
2017. 02. 04.

Ne csodálkozz azon, hogy azok, akik látását korlátozza a nyugati civilizáció szemellenzője, félreértelmezik Donald Trump elnöki beiktatási beszédét.
Ez a hitvallás koreszme (paradigma) váltást közvetít a világot a globalizmussal válságba sodró gazdaságközpontú rendszerről az emberközpontú rendszerre.
„Ettől a naptól kezdve, egy új jövőkép fogja irányítani országunkat.”

157. Levélváltás Lehner Ellával
2017. 01. 29.

Úgy gondolom, Ön nem fogadja el, hogy az Isteni Iránymutatás - az Ön szavaival: Isten Terve -, („ami már meg VAN”), közvetítésére egy Halász József nevű ember kapta meg a kegyelmet.
Tevékenységem ezt a kegyelmet bizonyítja, de ha Ön ezt nem fogadja el, kérem, ismertesse bizonyítékokkal alátámasztva (empirikus és nem hipotetikus vagy szillogisztikus módon), hogy Ön szerint mi az az Isteni Terv - részekre bontva, de rendszerként -, amit „hagynunk kell kibontakozni”.

156. Visszafordíthatatlanul elkezdődött
2017. 01. 27.

Egyre több jel mutatja, hogy világszerte, így Magyarországon is visszafordíthatatlanul elkezdődött a nyugati civilizáció koreszméjének a felváltása az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerével.

155. Ütemezés
2017. 01. 25.

A „Rendhagyó és különleges levélben” (http://szkertekrend.hu/indexi150.html) leírtak igazának bizonyítása januárban elkezdődött.
Ez azt jelenti, hogy Nagyboldogasszony napi „erőfelmérés” történelmi jelentőségű lesz.
A továbbiakban minden erőmmel azon kell lennem, hogy amikor az anarchia megelőzéséhez szükséges lesz, minden település, minden társadalmi csoport számára elérhető legyen a Kormányos Rendszer, mint döntés-előkészítő eszköz.

154. A Trump-stratégia és a szabadkőművesek
2017. 01. 23.

Trump kampánya elindította a megakadályozhatatlan világrend-váltással szembeni ellenszegülést.
Az ellenszegülés élére nyíltan álltak a szabadkőművesek.
Trump győzelme az ellenszegülést világméretűvé fokozta, a szabadkőművesek létrehozták a Magyarországi Nagyoriens szervezésével az erre „szakosodott” új szabadkőműves páholyt, “Felvilágosodáshoz” névvel.
Trump stratégiai céljait ésszerű taktikai kompromisszumokkal tette megvalósíthatóvá.
A szabadkőművesek a kompromisszumok meghiúsítását akarják elérni olyan eszmei tőke meghirdetésével, amelyet a nyugati civilizáció nemzeti elkötelezettségű (vagy önmagukat annak hirdető) támogatói eszméjéből „ollóztak”. Ezzel megvalósítják a diktatúra „ha nem tudod legyőzni, állj az élére” elvét, kompromittálva azokat, akiktől eszmei tőkéjüket lopták.

153. Első lépés az Új Világtörténeti Korszak beteljesülése felé
2017. 01. 21.

Ne csodálkozz azon, hogy azok, akik látását korlátozza a nyugati civilizáció szemellenzője, félreértelmezik Donald Trump elnöki beiktatási beszédét.
Ez a hitvallás koreszme (paradigma) váltást közvetít a világot a globalizmussal válságba sodró gazdaságközpontú rendszerről az emberközpontú rendszerre.
„Ettől a naptól kezdve, egy új jövőkép fogja irányítani országunkat.”

152. A „nemzeti minimum”-ról
2017. 01. 18.

Tekintettel arra, hogy ily módon az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének Isteni Iránymutatása került előtérbe, szükségesnek tartom ezzel kapcsolatos fogalmakat tisztázni, azzal a céllal, hogy a félreérthetetlen értelmezés egyirányba vezesse (és egységesítse) a különböző személyeket, szervezeteket.

151. A pusztítás lélektanáról
2017. 01. 17.

Többen felvetették a nyugati civilizáció továbbélését támogatók részéről, hogy az ősi civilizáció szerinti társadalomszervezéssel elvesznének azok az értékek, amelyek az elmúlt ezerkétszáz évben jöttek létre.
Szükségesnek tartom ennek tisztázását azok számra, akik nem értik a Szent Korona Értékrend koreszméjét.

150. Rendhagyó és különleges levél
2017. 01. 15.

Nemcsak érzem, de tudom is, hogy nagyon rövid időn belül jövőnket meghatározó változást élünk meg.
Azt már közvetítettem, ami ahhoz kell, hogy a változás minél kisebb veszteséggel járjon. Vagyis a kündü feladatnak ezt a részét elvégeztem. A megvalósítás gyula-feladat, aminek végzésére nem vagyok sem felkészítve, sem feljogosítva.
Érzem, hogy a már megvilágosodottak között egyre többen vannak azok, akik erőt és kitartást is kaptak.
Azt is érzem, hogy a nyugati civilizáció támogatói között elkezdődött a megvilágosodás.
Közülük az, vagy azok, akik vezetői tulajdonsággal rendelkeznek, az eszmei tőke társadalmi tőkévé váltását kell, hogy előkészítsék.
Aki a Szent Korona Értékrend iránti alázat kegyelmét megkapta, elkezdi a képviselet- és ismeretátadás szervezést.
Tudnom kell, hogy ki, vagy kik azok, akik ebben a munkában mellettem állnak.

149. Készüljünk 2017. Új Kenyér (augusztus) havára
2017. 01. 11.

Két – egymástól független – forráscsoportból kapott adatok összefésülése egyértelmű bizonyítékot szolgáltat arra, hogy felelősséggel kijelentsem:

 

a 2008-tól jegyzett erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság még ebben az évben végkifejletét éri el, a május 28-tól november 12-ig tartó időszakban úgy, hogy Jézus Urunk (pártus mágusok által bizonyított) tényleges születésnapján, augusztus 11-én a Fény Fiának csillaga visszafordíthatatlanul győzedelmeskedik a Halál csillaga felett.