148. Örvendjünk!
2016. 12. 21.

147. A Magyar Advent befejezo Szerének videója
2016. 12. 19.

A Magyar Advent befejező Szerének videója elkészült.
Itt adom közre.
A dia címe: http://nemzetiegyseg.com/Aranyvasarnapi_Szer.pptx.

146. A Földanya Világtörténelmi korszakának eszméjét Jézus határozta meg
2016. 12. 08.

A Világkorszak-váltás teljes koreszme (paradigma) váltást jelent. Eszmeit, szabályozásit és gazdaságit. Ebben a sorrendben.
Csak úgy lehet ezt elérni, ha megtervezzük a váltási folyamatot. Ekkor látjuk, hogy miért kell előbb az előző Világkorszak válságát jelentő okot megszűntetni és ezzel ellentétes eszmeiséget uralomra juttatni.
A Jupiter (a Teremtő Fény Fiának csillaga) – és a Szaturnusz (a Halál csillaga, Izrael csillaga) harcának hossza dönti el, hogy mennyi földi idő alatt születik újjá a Földön élő emberiség. Az Újjászületés elkezdődött. Az, hogy melyik erő győz, nem kétséges, éppúgy, ahogyan a Názáreti Jézus születésekor sem volt az.

145. A Kormányos Rendszer bemutatója
2016. 12. 08.

Elkészültem a Szent Korona Kormányos Rendszerének bemutató anyagával. Linkje: http://nemzetiegyseg.com/.
Két video mutatja be: „A porszemmé válásról” és „A Szent Korona Értékrend Kormányos Rendszerének bemutatása”.
Szeretettel kérlek, ha tenni akarsz Magyarország újjászületéséért, készülj Aranyvasárnapra!

144. Érzed, amit a szél fúj? Látod, amit nézel?
2016. 12. 07.

„Na és hány évig bírják még az emberek,
Hogy szabadnak lenni nem szabad?”
Bob Dylan dala, a „Blowin' in the Wind” a hatvanas évek forradalmi indulója volt. A hatalmasságok itthon tiltották, odakinn tűrték, az emberek lelkük mélyén mindenhol támogatták. A három „T” ilyen módon érvényesült.
A dal mindaddig időszerű, amíg diktatúra nyomorítja az embereket. Tehát most is él minden kérdése, hiszen végtelen úton járunk, keresve, hogy hol és mikor lesz belőlünk Ember, de a bombák légnyomásától nem érezzük a megbékélés szellőjének fuvallatát, és gyáván vaknak tetetjük magunkat, hogy ne kelljen látni, amit nézünk, és nem tudjuk, meddig bámulunk még felfelé, remélve, hogy valaki más majd felderíti számunkra az eget.

143. Közbülső gondolat Aranyvasárnap elé
2016. 11. 16.

Az Aranyvasárnapi Szerre készülve egyre erősebben érzem, hogy azokkal az emberekkel kell kapcsolatban lennem, akik alapkérdésekben azonosulni tudnak az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerével.
Egyszerű rendezőelvet kell érvényesíteni: az emberközpontúságot az anyagközpontúsággal szemben.
Nem részletezem, csak jelzem, hogy a világpolitikai történések arra mutatnak, hogy a nyugati civilizáció koreszméje azoknál is megbomlott, akik ennek szószólói.

142. A fogalmakról Október 23. kapcsán
2016. 10. 24.

Ha tudod, hogy ez az eszme egy látszat-konföderalizmus, akkor már nem az a kérdés, hogy alkalmas-e az egységteremtésre, hanem az, hogy kik azok, akik ezt beveszik.
A látszat-konföderalizmus azt jelenti, hogy a gazdasági és katonai érdekeink fölött a titkos szuperszervezet (illuminátus, háttérhatalom, Washington - Wall Street – London – Tel Aviv tengely - a megnevezés tetszés szerint választható) érdekei érvényesülnek, így a nemzetek érdekeinek összehangolása (nemzetállami szemlélet) nem érvényesülhet, de meghirdetése jól beadható gumicsont. Ezt a gumicsontot lehet különböző ízben tálalni. A pártok szerepe ennek a sokízűségnek a biztosítása.

141. Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
2016. 10. 21.

Azért rendhagyó ez az emlékezés, mert – általában véve – Ötvenhatot a szocializmus elleni felkelésként, forradalomként szokták értékelni.
Nagyon furcsa ezt látni-hallani, akkor, amikor a diktatúra egy másik változatának vagyunk jelenleg is rabjai. Annak a változatnak, ami megvalósításáért – téves következtetés szerint – 1956 fellépett.
Ez hazugság.
Bibó egyértelműen leírta – és levezette történelmi adatok alapján - , hogy a szocialista-kommunista és a liberális kapitalista diktatúra azonos gyökerű, mindegyik egy osztálynak, egy társadalmi rétegnek az elnyomását jelenti egy másik társadalmi réteg felett. Azt mondhatjuk, hogy a szocialista-kommunizmus és a liberális kapitalizmus egyaránt a kirekesztők és a kirekesztettek társadalmi formáját valósítja meg, vagyis mind a kettő az emberek és az államok szabadságát veszi el.

140. Megmenekül a Magyarság?
2016. 10. 08.

Az október 2-i népszavazás eredményét nem kommentálom, csupán annyit jegyzek meg, hogy többen szavaztak az EU ellen, mint 2003-ban a csatlakozásra.
Az nem lehet senki előtt sem kétséges, hogy a négy liberális alapelvből kettő ellen a magyarság már fellépett.
A „tőke szabad áramlása” alapelv elvetését a földtörvénnyel kapcsolatban mondta ki a magyar társadalom, bár nem formális népszavazással, hanem a népakarat spontán megnyilatkozásával.
A „letelepedés szabadsága” alapelv bukott meg október 2-án.
Négyből kettő. A maradék kettő (áru- és szolgáltatás szabad áramlása) szintén érdekeinkkel ellentétes, hiszen a magyar értékek kiszolgáltatottságát jelenti.

139. Két megjegyzés
2016. 09. 25.

1.
A kibernetikai rendszer fő képlete a „Játékelmélet” helyére lépő „Helyzetmegoldás” közgazdaságtani tétel, amely részei az egyes igény-lehetőség párok rendszerszemléletű összehangolását végzik.
2.
Néhányan azt is kétségbe vonják, hogy létezett a Quedlinburgi Szerződés. Egy nyugati civilizációt védelmező ember a minap azt mondta, hogy ezt én találtam ki. Lehet, hogy a tanulmányaimban lévő történelmi bizonyítékokat kevésnek tartják, vagy egyszerűen arról van szó, hogy amit a hivatalos történészek (beleértve a zsidókereszténység alapján álló „nemzeti” megmondóembereket nem fogadnak el, az nincs.
Nem elég ezen eltűnődni, hanem látni kell azt, hogy ezzel a Szerződéssel vált erőszakosan hatálytalanná a Szabadság Alkotmánya, és helyébe lépett a félrabszolgaságot ránk erőszakoló „történeti alkotmányosság”.

138. Egy sarkalatos különbség a nyugati és az ősi civilizáció koreszméje (paradigmája) között: a migráció oka és következménye
2016. 09. 24
.

Egyszer már ki kell mondani, kérem, hogy mi a migráció oka. Az, kérem szépen, az Egyesült Államok és a NATO terrorista háborúja, amit a Világ ellen folytat. Nem minekünk kell megoldani a migrációt, hanem az Egyesült Államoknak! Őneki a kötelessége, hogy állítsa vissza azt a helyzetet, amit a terrorista támadásaival, háborúival lerombolt.
Kérem szépen! Azt kell mondani, hogy ebben mi is sárosak vagyunk, mert a NATO-tagságunkon keresztül mi kengyeltartója vagyunk az Egyesült Államoknak.

137. Tájékoztatás hét pontban
2016. 09. 20.

Szűk három hónapom van a kormányosi (kibernetikai) rendszer bemutató-anyagának kidolgozására. Ahogyan haladok a munkával, úgy érzem egyre határozottabban, hogy olyan társadalomszervezés megoldást kaptunk hagyatékul atyai eleinktől, ami nemhogy nem őskövület (anakronizmus), hanem a mai korra alkalmazva az egyetlen megoldás a világméretű és sokrétű válság megszüntetésére.
Az Európai Tanács lengyel elnöke, Donald Tusk a brexittel kapcsolatban beismerte, hogy a nyugati politikai civilizáció megbukott. Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere a megbukott rendszer teljes ellentéte.
Ennél fogva nem vagyok hajlandó semmilyen vitára senkivel az alábbi – bizonyítékokkal több helyen alátámasztott – megállapításokkal kapcsolatban.

136. Az őszödi beszéd tizedik évfordulóján: Halász József felszólalása
2016. 09. 17.

Egyértelművé vált, hogy céljában nem volt egységes a Kossuth téri Forradalom.
Az elmúlt tíz év alatt sem sikerült közös nevezőre jutni a „vezetőknek”.
Számomra egy héttel a tízéves évforduló-emlékezés előtt, a szegedi Virág cukrászda teraszán folytatott beszélgetés fogalmazta meg a következtetést: az eszmei különbségek személyes ellentétekbe csomagolása gyűlöletkeltést és nem megegyezést szolgál.”

135. Készülve a Kossuth téri Forradalom tizedik évfordulójára
2016. 09. 11.

Így kezdődik a Magyar Torony ledöntésének szere:
„Másként gondolkodunk.
Másként értelmezzük a történelmet, mint ahogy a fősodratú média és politika teszi, ezért is vagyunk ilyen kevesen, mert ez nem divatos.
Nem divatos azt mondani, hogy nem István alapította Magyarországot, a Magyar Államot.
Nem divatos azt mondani, hogy fél-rabszolgaságban élünk, és ez pedig Géza hazaárulásának köszönhető, amit a 973-as Quedlinburgi Szerződés megkötésével ért el.”

134. Koreszme-váltás
2016. 09. 05.

Most az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének megvalósíthatósága bizonyításán dolgozom. Bemutató-szinten Aranyvasárnapra készülök el ezzel, amit a Föld szívcsakrájánál, Dobogókőn ismertetek.
Ezzel a feltételezés (hipotetikus)- és hiány-következtetés (szillogisztikus) alapú, nyugati civilizáció eszmei alapját váltom ki.
A megvalósíthatóság olyan kritérium, amely egy eszme létjogosultságát vagy bukásra ítéltségét mutatja. Egyben biztosítja vagy kizárja olyan társadalmi tőke kialakulását, amely gyökeres változást előidéző társadalmi, politikai és gazdasági alapú politikai tőkét hoz létre, vagy létrejöttét lehetetleníti.
Még egy általános gondolat: egy önmagában álló ország elszigetelhető, és élete - a gyakorolt eszme legtökéletesebben bizonyított megvalósíthatósága ellenére - visszarendeződik abba az állapotba, amelyet megszűntetett.

133. Gondolatok a kormányzó (kibernetikus) rendszer felépítése közben
2016. 09. 02.

Sajnos, a kazár Bulcsú olyan képzetet keltett 940 táján, Konstantinnál tett látogatása eredményeként (aki ezt publikálta a magyarok gondolataiként), amely az ősi civilizációból eredő kettős fejedelemség társadalomszervezési intézményét egy diktatórikus rendszer kiszolgálójaként fogalmazta meg, mintegy egyenlőségjelet téve ez és az egyszemélyes önkényuralom (királyság) között. Ezt teszi helyre a néhány évtizede nyilvánosságra került Magyar (Paralel) Biblia és a Pusztaszeri Vérszerződés. Ez utóbbi eredetünk, szabadságfogalmunk és társadalomszervezési rendszerünk irányelveit tartalmazza a Magyar Bibliában közvetített Isteni Iránymutatásra épülve.

132. A Magyar Torony ledöntésének szere
2016. 08. 20.

Így kezdődik a Magyar Torony ledöntésének szere:
„Másként gondolkodunk.
Másként értelmezzük a történelmet, mint ahogy a fősodratú média és politika teszi, ezért is vagyunk ilyen kevesen, mert ez nem divatos.
Nem divatos azt mondani, hogy nem István alapította Magyarországot, a Magyar Államot.
Nem divatos azt mondani, hogy fél-rabszolgaságban élünk, és ez pedig Géza hazaárulásának köszönhető, amit a 973-as Quedlinburgi Szerződés megkötésével ért el.”

131. Le kell döntenünk az ezeregyszáz éves lélek- és agymosással épült Magyar Tornyot!
2016. 08. 19.

A Teremtő által ránk kegyelmezett feladat, a Magyar Küldetés teljesítésének feltétele, hogy elvégezzünk magunkon egy fájdalmas „műtétet”: a Magyar Torony lebontását. Ez a torony az ezeregyszáz éves lélek- és agymosással épült.

130. A mai magyar szavak és kifejezések azonossága a hun-szkíta nyelvvel
2016. 08. 11.

Hosszú ideig ismeretlen volt a nyelvészek számára a hun nyelv, mert mindössze 3 ital nevét  ismertük.
Az Iránban nemzeti kincsként őrzött kódex és a  Krétai kódex azonban most feltárja a hun nyelv rejtelmeit. A kódexek . 500 körül illetve 700 táján készültek. Végtelenül érdekes a két kódex által feltárt hun nyelv összevetése a mai magyar nyelvvel:

129. A Hatalom tyúkszemének legérzékenyebb pontja
2016. 08. 05.

Többen jelezték, hogy ok sem érik el a Földhivatal adatbázisát.
Ez azt mutatja, hogy most léptem a titkos szuperhatalom lábújának legérzékenyebb pontjára.
Nem az az érdekes, hogy én vagy más tölti le az összes település földterületének jellemzoit, hanem az, hogy ha valaki letölti és összeveti a KSH népszámlálási adataival, akkor könnyuszerrel rájön arra, hogy nem igaz az az állítás, mi szerint mi idegen gyámság nélkül életképtelenek vagyunk.

128. A megoldásról
2016. 08. 05.

A nyugati civilizáció paradigmája megbukott.
Ez vitathatatlan, hiszen a tényt legfőbb képviselői (pl. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke) is beismerik, és mindenki tapasztalja, hogy a bukás következményei tovább mélyítik a válságot.
Érthető, hogy mindenki megoldást keres.
Mivel mindannyian a nyugati civilizáció társadalomszervezési rendszerszerében élünk (ebben „szocializálódunk”), ennek hibáit „leplezzük le” és a leleplezett hibát igyekszünk megszűntetni, de elkerüli a figyelmünket, hogy a hiba nem önmagától keletkezett, hanem kialakulásának feltételét adó oknak a következménye, ebből eredően úgy megszüntetni, hogy ne ismétlődjék meg, csak az ok kiiktatásával lehet.
A hiba kapcsolatainak feltérképezésével találjuk meg az okot. Ezzel kerülhetjük el, hogy oknak lássunk egy másik következményt (pl. az EU-t a migránsválság okának).
Ezt a szükséges elemzést gátolja az a szemellenző, amellyel a szocializáló környezet gátolja tisztánlátásunkat.

127. Műhely-társakat keresek
2016. 07. 30.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerét megvalósító, tapasztalati adatokon álló lelki- és szellemi létrehozására olyan alkotóHELYet kell létrehozni, amely előkészíti a Magyar Küldetés teljesítését.
A településekre vonatkozó tapasztalati adatok azt bizonyítják, hogy a magyar ÉLETTÉR megadja mindazokat a feltételeket, amelyek biztosítékai annak, hogy Magyarország a Szent Korona Tagok cselekvő szabadságban élő jóléti állama legyen. Ezzel adunk mintát az emberiségnek az emberi életre.
Kérem azokat a magyar embereket, akik magukénak érzik a Szent Korona Értékrend Iránymutatását és Irányelveit, valamint az alábbi területeken ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, vegyenek részt a jövő-építő MűHELY-munkában.

126. Részösszegzés
2016. 07. 23.

Úgy látszik, az elmúlt 22 év nem koptatott sokat programozási tudásomon. Ma már ugyanolyan biztonsággal készítek algoritmusokat, amiket ugyanolyan biztonsággal tanítok meg a számítógéppel (kódolok át), mint 1994-ben.
Ehhez az kellett, hogy „előbányásszam” azt a fejlesztő-környezetet – és annak kiszolgálására egy múzeumi korú számítógépet -, amellyel két évtizede dolgoztam
zavartalanul tudok a jogi megoldásokra is átváltani, sőt elemzéseket is végezni, mintha nem a programozás lenne a „fő csapásirány”.
Ezért kettős tevékenységet folytatok: a rendszerfejlesztési tervem napi lebontása szerint elvégzem a folyamatszervezési- és programozási feladataimat, e mellett figyelem az eseményeket és Naplóbejegyzésekben nyilvánosságra hozom az azokkal kapcsolatos észrevételeimet.
Aki úgy érzi, a fentiekben az öndicséret igen ronda bűnébe estem, azt arra kérem – legyen bár tíz, húsz, harminc vagy negyven évvel fiatalabb nálam (71 éves múltam) – mutassa be, ő mire képes, és ha hasonló eredményt fel tud mutatni, akkor készséggel írom le: „Ugyanannyit teszek, mint XY” (itt az ő neve fog szerepelni).

125. A rovás-hagyaték értékéről
2016. 07. 22.

Sokan azt fogják mondani, hogy ez az írás „összeesküvés-elméletet” tartalmaz. Mindenki szíves értékelésére bízom ennek eldöntését.
Ma jutott el hozzám az a hír, ami arról tájékoztat, hogy a Kúria határozata szerint Magyarországon a közigazgatásban nem használható a székely-magyar rovásírás. (http://tudnodkell.info/nahat/v/a-kuria-dontott-tilos-a-rovasiras/)
Röviden így lehet összefoglalni ennek a kúriai értelmezésnek a lényegét: A latin nyelv és a latin betűkészlet ezeregyszáz éve a Római Birodalom rabszolgatartó társadalmi gyökerére emlékezteti a nyugati civilizáció fél-rabszolgaságában élő „európai polgárokat”.
A székely-magyar rovásírás ezzel szemben annak a közszabadságnak a jelképe, amelyet 907-ben nyíltan sikertelenül támadtak, 973-ban viszont Géza hazaárulásával sikeresen szüntettek meg a fél-rabszolgaságot ránk erőltetve.

124. A Teremtő üzeneteinek anyagra gyakorolt hatásáról
2016. 07. 17.

Folyamatosan kapok közvetített üzeneteket. Most először tartom szükségesnek, hogy ezek bennem keltett visszahatását leírjam (reagáljak rá). Nem azért mulasztottam el eddig, mert értelmetlennek tartom azokat, nem is azért, mert nem értem meg az üzenetek átvitelét (metafórisztikus értelmezését) jelen korunkra. Mégcsak nem is azért, mert olyan kifejezések vannak bennük, amelyek – szerintem – „nagyzolóan” idegenek nyelvünktől (pl. hátráltató helyett „negatív”, előrevivő helyett „pozitív”, teremtő erő helyett „energia” stb.).
Én is közvetítek, de a Lélek és az Anyag kapcsolatának eszmei, szabályozási és feltétel-biztosítási kapcsolatrendszerének kifejtésével, ami ugyanannak az „üzenet-csomagnak” része, amit – mások mellett – Magdi és Eszter közvetít.
Pusztán azért nem írtam le a visszahatásokat, mert azokat eddig túl elvontnak tartottam ahhoz, hogy az én „földhöz ragadt” gondolataimmal társítani tudjam. Az volt az érzésem, hogy az üzenetek fertőző hatástól mentesek (sterilek), márpedig minden az ellentétek harcának eredménye, ezért nem tartottam azokat megtermékenyítésre képeseknek (ezt ugyanaz a latin eredetű kifejezés jelenti, mint az előzőt: steril).

123. Az egység érdekében
2016. 07. 10.

A mostani helyzet a 907 előtti megismétlődése.
Ezért hadba kell szólítani minden szabad magyart, ahogyan 904. (Kurszán meggyilkolása) után eleink tették.
Ez az írás vészhelyzetet jelző KÜRT, hadba szólító VÉRES KARD.
Ebben a helyzetben a Pusztaszeri Vérszerződést kell követnünk. Ennek 6. pontja így rendelkezik:
„Aki a kürt és véreskard hadbaszólításon önként nem jelenik meg, az ellene van a „Tíz-nyíl Szövetségnek", ezért, ha elmaradásának okát nem tudja a tizedesi intézménynél igazolni, örök szolgaságba taszíttassék!”
Létre kell hozni Nemzetünk védelmében a mai kor Tíz-nyíl Szövetségét, ami meghatározza és képviseli az egyetemes magyarság érdekeit.

122. Az alkotmányosság hatályosságáról
2016. 07. 07.

Amikor az „Alkotmányos Ellenállás” képviselői Szegeden megkerestek, akkor felvetettem, hogy érdemi vitát csak akkor van értelme folytatni, ha az általuk képviselteket egy részletes megoldással bizonyítják. Ezt a felvetést „ővön alulinak” minősítették, mondván, tudom, hogy nekik nincs részletes megoldásuk, és azért keresik a kapcsolatot, mert ők „előkészítik a feltételeket” a Szent Korona Értékrend alkalmazásának.
Miután alapvető eltérés van a két eszmei tőke között, a kapcsolódás alapjai jelenleg nem adottak.
Az alábbiakban ennek okát írom le.

121. A Huxit-ról
2016. 07. 06.

Az EU-ból kilépés nagyon felelősségteljes lépés. Össze kell vetni a kiszolgáltatottságunk következtében előálló hátrányokat azokkal az előnyökkel, amelyeket az EU-n kívüliség jelent. Külön-külön érvelni semmi más, mint az emberek tudatos félrevezetése.
Az összevetésnek egyértelmű az eredménye: a nyugati civilizáció gazdaságközpontú társadalomszervezési rendszerének fenntartása mellett a hátrányok erősebbek az előnyöknél.Ezzel azonos hatású az Orbán-megoldás, a látszat konföderatív társadalomszervezés, ahol a gazdaság és a védelem integrált, a többi terület látszat-konföderalisztikus „nemzetállami” érdekképviselet.
Ebből az következik, hogy felelősen csak teljes paradigmaváltással együtt lehet kezdeményezni Magyarország kilépését az EU-ból, vagyis az ősi civilizáció emberközpontú társadalomszervezési rendszerének alkalmazásával.  
Véleményem és eddigi tevékenységem figyelmen kívül hagyása nem lehetséges, hiszen tény, hogy én tettem eddig a legtöbbet az EU-ból kimaradásunk, majd kilépésünk érdekében.
Az igazság-alapú ismeretterjesztésben nemcsak nem támogatott egyetlen média vagy párt által sem, de igyekeztek minden eszközzel gáncsolni. Mára minden tv-ből (beleértve a „nemzetieket” is) kitiltottak.

120 A kész jót, vagy a tervezett bizonytalant választod?
2016. 07 03.

Úgy gondolom, nem volt felesleges a „tisztulás” elindítása, ahogyan a következő alkalom - megemlékezés Nagyboldogasszony napjáról - sem lesz az.
Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere „kulcsrakészen” szolgálatra kész. A berendezést – a használhatóság kellékét, a kibernetikai (kormányos) rendszert – most készítem, Aranyvasárnap lesz a „házavató”. Addig csak Boldogasszony Anyánkkal kialakult tévhitek eloszlatásán veszek részt.
Szeretném, ha mindenki elgondolkozna azon, hogy a szeretettel megáldott emberi együttélést – amely minden élethelyzetre emberközpontú megoldást ad – kell-e választania, vagy olyan ígéret beteljesülésére kell-e várnia, ami néhány hátrányos helyzetre megoldást ad, de nem látja azoknak a hatását más élethelyzetekre.
A kérdés tehát: A kész jót fel lehet-e váltani a tervezett bizonytalannal?

119. Fogalompontosítások
2016. 06. 26.

Ez a naplóbejegyzés durva, sérto azok számára, akik „tudományosságukkal” félrevezették és félrevezetik a magyar embereket.
Senki nem képes ugyanis elorevivo gondolatokat közölni úgy, hogy az általa használt fogalmak értelmezésével ne legyen tisztában. A „köztiszteletben álló” megmondóemberek ezt teszik.
A demagógia (az igazság egy részének kiemelése és igazságként kezelése) és a tudatos tény-elferdítés nemcsak erkölcstelen, hanem – a jelenlegi jövo-meghatározó idoben – hazaárulás is. Erre hívom fel a figyelmét a nyugati civilizáció továbbélését szorgalmazó minden „köztiszteletben álló” megmondóembernek, akár történelmi, akár vallási, akár jogi, akár közgazdasági területen fejti ki áldatlan tevékenységét.

118. Gyakorlattá vált a nyugati civilizáció föderalista társadalomszervezési rendszerének bukása
2016. 06. 24.

Többen mondják, hogy elérkezett a Magyar Küldetés ideje. Így igaz. A kérdés az, hogy „Magyar Küldetésen” az Istenszülo ránk kegyelmezett feladatának végrehajtását, vagy a zsidókereszténységgel ránk kényszerített megosztottság egy változatának továbbvitelét értjük-e.
Az elso értelmezés a helyes, de most még az utóbbi szemlélet az uralkodó, hála a köztiszteletben álló megmondó-embereknek.

117. Ismét a paradigmaváltásról Trianon kapcsán
2016. 06. 09.

Azok váltották ki belolem, hogy ismét Trianon kapcsán írjak a paradigmaváltásról, akik nem értik, hogy a nyugati civilizáció és az osi civilizáció kibékíthetetlen ellentétei egymásnak.
Felkértek ugyanis, hogy köztiszteletben álló jogászok társaságának tagjaként képviseljek egy tiltakozást, amely Trianon kapcsán a magyarságot ért gyulöletkeltés leleplezését és a magyarság igazának bizonyítását szolgálja, sot a petíció megszövegezésének feladatával is megtiszteltek.
A felkéro véleménye szerint a Trianoni szerzodés egyetemes magyar ügy, felette áll minden politikai érdeknek. Ez igaz, csakhogy a két koreszme másként értelmezi a Trianoni szerzodés okát és következményeit.

116. "A hatalom-elosztásról és a megosztottságról" c. bejegyzés kiegészítése
2016. 06. 04.

Kína és Oroszország egyaránt a nyugati civilizáció paradigmája szerint él.
A „nyugati civilizáció” kifejezés ugyanis nem földrajzi, hanem eszmei kötodésu, és az eszmei alapból eredoen kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentéte az „osi civilizációnak”.
Amikor a 2008-ban kezdodött világválság hatására - közel tíz éve - létrehozták a (Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság értékcserén alapuló gazdasági együttmuködése), esély volt arra, hogy a konföderatív szellem érvényesüljön a politikai vezetésben, de ma már nem.
A Putyin által létrehozott Eurázsiai Gazdasági Unió – éppúgy, mint az EU - eltér a konföderatív szemlélettol. Nemcsak nevében föderatív szövetségi állam (Unió), hanem meghirdetett paradigmájában is diktatúra, mert ugyanarra a négy liberális alapelvre épül, amelyre az EU.
Ugyanúgy katonai szövetséget hoznak létre az orosz-kínai tengely mentén, mint a NATO.

115. A paradigmaváltásról Trianon kapcsán
2016. 06. 03.

Trianon olyan "Miért?", amely a nyugati civilizáció paradigmájának igazságtalan társadalomszervezését legszemléletesebben bizonyítja, mert a Szent Korona államalapító (magyar) nemzete mellett minden államalkotó nemzet számára élettér-csonkítást jelent. 
Magyar kérdéssé szukítése tehát alapvetoen elhibázott. Ennek tudatosítása minden érintett számára kulcskérdés. 
A szerzodés eddig titkosított pontjának nyilvánosságra hozása felgyorsítja azt a folyamatot, amely eredményeként Európa konföderatív társadalomszervezésre áll át, a jelenlegi föderatív EU-t felváltva.

114. Mi a radikalizmus?
2016. 05. 24.

Az ausztriai államelnök-választással kapcsolatban tisztázni a „radikalizmus” fogalmát.

Mindenekelőtt le kell szögezni: a Jobbik, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom és az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nem radikális.

A „radikalizmus” (latin radix = gyökér) gyökeres átalakítást jelent, márpedig ezek a politikai formációk nem a jelenleg uralkodó, nyugati civilizációs gondolkodási mód mintát (paradigmát) akarják megszűntetni és egy ennek ellentétét jelentő koreszével felcserélni, hanem a nyugati civilizáció szellemét akarják megváltoztatni, látszat-konföderatív társadalomszervezési rendszerrel.

113. A kibernetikus szemlélet a Földanya Világkorszakának koreszméje
2016. 05. 04.

Az eddig végzett tevékenységemhez jogi és rendszerszervezői ismereteim adtak „hátteret”. Ha nem lennének ennek a közvetített feladatvégzésnek 13 tanulmányban kifejtett, társadalomszervezési alternatívát jelentő eredményei, az általa kiváltott negatív visszacsatolásokis elegendőek lennének ahhoz, hogy egyértelmű legyen: a nyugati civilizáció gondolkodási mód mintájának biztosítéka a diktatúra.

112. Anyák napja
2016. 05. 01.

Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
 

 

Miért nincs szó, fogalom? Mert Ő minden. Az eredet, a szabadság, amit Tőle kaptam, Tőle kaptál.

Ő a letéteményese a legszentebb emberi közösség, a család feladatainak: a családi egység védelmének, a magzat védelmének, a gyermek védelmének, az anya védelmének és a szülő védelmének.

111. Felkészülés a kormányos-személetu (kibernetikus) rendszer alkalmazására
2016. 04. 25.

A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszerének, mint gondolkodási mód mintának (paradigmának) a rendszerszemléletű közvetítése befejeződött.
Az eszmei részparadigma az eredet és a szabadság természetes értelmezésével visszaállítja
- az iránymutatás isteni eredetét, ezzel a szabályozási- (jogi-) részparadigmát és
- a gazdaság emberközpontú értelmezésével a feltétel-biztosítási részparadigmát.
A társadalomszervezési rendszer közvetítése alapot ad arra, hogy annak kormányos-személetű (kibernetikus) alkalmazására felkészüljünk.
Mostantól - kündü-feladatom második részeként - ennek informatikai alapelemeit kell elkészítenem.

110. A „Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere” c. eloadás tartalomjegyzéke
2016. 04. 20.

A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere az ősi civilizáció iránymutatásainak közvetítését jelenti.
Előző tizenhárom tanulmányom különböző megközelítésben írja le ezt a rendszert, mintaként mutatva be Magyarországot, kivetítve ezt az értékrendet Európán keresztül a Földanya Világkorszakára.
Két honlap szolgál az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének ismertetésére: a Szent Korona Értékrend (http://szkertekrend.hu/) és az EU_NO_EK_YES (http://eu-no-ek-yes.com/) internetes oldalcsoportok.
Az eddigi tanulmányok összefoglalását tartalmazza ez az írás.
Szükségesnek tartom azokat a fogalmakat egyértelműsíteni, amelyek alapvető eltérést jelentenek a nyugati- és az ősi civilizáció között.
Szükségesnek tartom továbbá azt, hogy áttekintést adjak a Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszerének közigazgatási rendszeréről.

109. Meghívó a „Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere” c. eloadásra
2016. 04. 13.

Nagyon szeretném, ha 21-én a Polgári Mulatóban találkoznánk 18 órakor.
Mivel nem jelentkezett egy szakvizsgával rendelkező jogász sem, az EU-népszavazás hitelesítését elutasító NVB-határozattal kapcsolatban nem nyújtok be felülvizsgálati kérelmet a Kúriához.

108. Összegzés a folytatáshoz
2016. 04. 05.

Amit az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere eszmei-, jogi- és gazdasági koreszméjének (paradigmájának) ismertetéseként el kellett végeznem, azt megtettem.
- Eszmeileg az eredet és a szabadság,
- jogilag az Isten Iránymutatás alkotmányossága,
- gazdaságilag a gazdaságközpontú közgazdaságtant felváltó emberközpontú közgazdaságtan meghatározása
adja az alapot.

107. Kinek vagy minek a szócsöve a "nemzeti" média?
2016. 03. 30.

Tájékoztatlak arról, hogy 31-én, csütörtökön dönt az NVB az EU-ból kilépésünkre vonatkozó népszavazás-kezdeményezés hitelesítéséről vagy a hitelesítés megtagadásáról. A tárgyaláson nem veszek részt, mivel hozzászólási jogom nincs, és videofelvételt ugyan készíthetek, de azt nyilvánosságra nem hozhatom. Viszont még aznap megkapom a határozatot, amit közzéteszek és az alábbiakban leírt alternatívák közül a határozattal aktuálissá váltat továbbgondolhatom.

106. Kényes helyzetben van az NVB a népszavazás-kezdeményezések elbírálásakor
2016. 03. 29.

Tájékoztatlak arról, hogy 31-én, csütörtökön dönt az NVB az EU-ból kilépésünkre vonatkozó népszavazás-kezdeményezés hitelesítéséről vagy a hitelesítés megtagadásáról. A tárgyaláson nem veszek részt, mivel hozzászólási jogom nincs, és videofelvételt ugyan készíthetek, de azt nyilvánosságra nem hozhatom. Viszont még aznap megkapom a határozatot, amit közzéteszek és az alábbiakban leírt alternatívák közül a határozattal aktuálissá váltat továbbgondolhatom.

105. Egyelőre nem látom elérkezettnek az időt arra, hogy intenzívebbé tegyük kapcsolatunkat a Mátyás Király Köztv-vel
2016. 03. 28.

Sajnálom, de egyelőre nem látom elérkezettnek az időt arra, hogy intenzívebbé tegyük kapcsolatunkat.
Mások a prioritásaink, mások a jövőkép-elképzeléseink.
A Mátyás Király Köztévé honlapját olvasva azt látom, hogy a nyugati civilizáció, a Szent Korona Tan és a gazdaságközpontú rendszer Nálatok szinte kizárólagosan uralkodik.
Tudod, jó lenne egy olyan fórum, ahol végre olyan tényalapú, érv-ütköztető vita lenne alapoktól elindulva tematizált részletekig, amely lehetőséget adna arra, hogy az emberek megismerjék azokat az alternatívákat, amelyekről véleményt kell alkotniuk ahhoz, hogy saját sorsuk irányítását a kezükbe vehessék.

104. A Jézus-sorsú Magyarság ezeregyszáz éve tartó Nagypéntekje véget ért!
2016. 03. 27.

A Jézus-sorsú Magyarság ezeregyszáz éve tartó Nagypéntekje véget ért!

Nagyszombattal elkezdődött felkészülésünk

az anyagtalan és anyagi világ egységét hozó Feltámadásra!

 

Kérem a Magyarok Istenét, hogy segítse ennek megérzéséhez minden magyar embert, aki a zsidókereszténység lelki igája alatt szenved!

103. A Nagyszombati Szer elokészítése
2016. 03. 24.

Amikor – közel egy éve – éreztem, hogy meg kell írnom a Pénzközpontú közgazdaságtan alternatíváját, az Emberközpontú közgazdaságtanról szóló tanulmányt, határidőt is kaptam: Nagyszombatra el kell készülnöm.
Nos, ma befejeztem. Feltettem a szerveremre (http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf), kérlek, legalább „lapozz bele”, hogy lásd, miért fontos a Nagyszombati Szer, ahol ezt ismertetem, annak a diának a segítségével, ami szintén letölthető (http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_kozgazdasag.pptx).

102. Mindenkihez! - Szabadságunk visszavétele fennmaradásunk feltételévé vált!
2016. 03. 22.

A mai brüsszeli támadások miatti felháborodás értelemszerűen irányul a következményből a hivatalos kommunikáció által okká előléptetett „bűnbak” ellen.

Aki ennek felül, az társ-tettessé válik abban a lehetséges nemzet-megsemmisítésben, ami saját városát, települését Brüsszel sorsára juttatva következhet be.

 

Akár akadjuk, akár nem, fel kell végre ébredni:
a brüsszeli (korábban: párizsi) események következményei annak a politikai és hatalom megszerzésére és megtartására irányuló erőszaknak, vagyis a terrorizmusnak, amelyet évtizedek óta folytat az USA és a NATO az emberiség ellen, Vietnámtól Afganisztánon keresztül Irakig, Szíriáig és - tervezetten - Iránig.

101. A provokátorságról
2016. 03. 21.

A „provokáció” szó eredeti értelmében (latin provocatio - Burián: „Latin – magyar szótár” – Franklin Társulat Budapest 1941) fellebbezést, versenyre kihívást jelent.
Ilyen értelemben elfogadom a „provokátor” jelzőt. (Brindza Andrást többször „kihívtam versenyre”, legutóbb 2015 őszén, de ő kihívásomat elhárította.)

100. Megemlékezés március 15-rol tanúságtevo idoben
2016. 03. 15.

Ma 1848. március 15-éről többen meg fognak emlékezni. A diktatúrák „ha legyőzni nem tudod, állj az élére és vezesd sajt utadra!” módszere szerint egy közös lesz a nyilvános megemlékezésekben: saját eszmei elődjüknek fogják feltűntetni 1848-at.

99. Csak az EU-tagság felmondása érdekében tartom helyesnek népszavazás-kezdeményezés indítását
2016. 03. 14.

Számítanom kellett volna a népszavazás-kezdeményezés hatására, de nem tettem, ezért a kialakult helyzetet csak olyan módszerrel tudom kezelni, ami szavahihetőségemet kérdőjelezi meg. Azért kellett ezt vállalnom, hogy felelősség-tudatom és következetességem ne sérüljön.
Hála Istennek, van egy ember a józan paraszti ésszel megáldott magyarok között – ez a Magyar Te vagy -, aki figyelmeztetett a három kérdés együtt indításának veszélyére.
Gondolj bele: mit lehetne kezdeni egy olyan „nemzeti egységgel”, aminek a másodlagos megosztottság ellenpólusai, a liberális, kommunista pártok és szervezetek éppúgy tagjai, mint a különböző keresztény alapon álló pártok és szervezetek. (Ezért nem értem, hogyan képzeli Vona Gábor a Jobbik „néppártként” működését, különösen a nyugati civilizáció paradigmája alapján.)

98. A szabadság visszaszerzéséhez miért van szükség a három népszavazás-kezdeményezés egységére?
2016. 03. 13.

Magyarország politikai és gazdasági szabadságát az EU-tagság, katonapolitikai függetlenségét a NATO-tagság és pénzügyi önállóságát az IMF-tagság gátolja.
A három szövetség hatása egymásra épül. Ha egyből kilépünk, a másik kettő hátrányos hatása tovább érvényesül.
Szabadságunk visszavételének egyetlen módja az, hogy a Bilderberg-Szabadkőműves szuperszervezet mindhárom ránk vetett igáját lerázzuk magunkról.

97. A szabadság visszaszerzésének feltételei
2016. 03. 11.

Biztos vagyok abban, hogy nincs mindenkinek ismeretanyaga az EU, a NATO és az IMF tagságunk mibenlétéről és következményeiről.
Ezért írtam meg „A szabadság visszaszerzéséhez miért van szükség a három népszavazás-kezdeményezés egységére?” c. anyagot. (Levelem végére másolom.)
Március 15. előtt nagyon időszerű mindenkinek elgondolkozni a szabadságról és a diktatúráról, a három nemzetközi szerződésen keresztül, és ha egyetért írásommal, akkor támogatni a három népszavazás-kezdeményezést. Ezért írásomból készítettem egy szórólapot.

96. A szabadság-akadályok feloldásának kezdeményezése
2016. 03. 11.

A mai brüsszeli támadások miatti felháborodás értelemszerűen irányul a következményből a hivatalos kommunikáció által okká előléptetett „bűnbak” ellen.

Aki ennek felül, az társ-tettessé válik abban a lehetséges nemzet-megsemmisítésben, ami saját városát, települését Brüsszel sorsára juttatva következhet be.

 

Akár akadjuk, akár nem, fel kell végre ébredni:
a brüsszeli (korábban: párizsi) események következményei annak a politikai és hatalom megszerzésére és megtartására irányuló erőszaknak, vagyis a terrorizmusnak, amelyet évtizedek óta folytat az USA és a NATO az emberiség ellen, Vietnámtól Afganisztánon keresztül Irakig, Szíriáig és - tervezetten - Iránig.

95. Elindítom a NATO-ból és az IMF-ből kilépésünkre irányuló népszavazás-kezdeményezést
2016. 03. 10.

David Lipton, az IMF vezérigazgató-helyettese megkongatta a vészharangot kedden azzal, hogy „erősödik egy új világgazdasági válság kirobbanásának veszélye, és ennek elkerüléséhez azonnali keresletösztönző intézkedésekre van szükség.” (Ld. levél végén)

 

Ez közvetlen veszélyhelyzetet jelent számunkra és önvédelmi kötelezettségünk, hogy megszüntessük azt az okot, amely számunkra elviselhetetlen következményeket vetít előre. A kínálat ilyen agresszív manipulálása eddig nem volt a keresletre, mint ebben a fenyegetésben.

Ez maga után vonja azoknak az embereknek a menekülését Hazájukból, akik eddig még erre nem szánták el magukat.

A NATO-t irányító USA ezzel bebizonyította, hogy a gazdasági és politikai hatalom megszerzése érdekében indított népirtó (terrorista) háborút, „demokrácia védelme” fedőnév alatt.

94. Az EU-ból kilépésünk érdekében indított népszavazás-kezdeményezésről
2016. 03. 08.

Az „Akarja-e, hogy a Magyar Országgyűlés kezdeményezze Magyarország kilépését az Európai Unióból?” kérdést feltevő népszavazás-kezdeményezés tartalmilag az elmúlt 12 év alatt immár harmadszor kerül az NVB (korábban OVB) elé.
Az első két esetben megtagadta a hatóság a hitelesítést, arra hivatkozva, hogy a kérdés nemzetközi szerződésre vonatkozik, amellyel kapcsolatban az Alkotmány (később az Alapszerződés) megtiltja a népszavazást. Ez az indok figyelmen kívül hagyta az Alkotmánybíróság arra vonatkozó határozatait, mely szerint az uniós jog az autonóm magyar jogrendszer része, vagyis nem nemzetközi szerződés, tekintettel arra, hogy a Csatlakozási szerződést nem automatikusan, hanem a 2004. évi XXX. törvénnyel került a magyar jogrendszerbe.

93. Az EU-ból kilépésünk érdekében indított népszavazás-kezdeményezésről
2016. 03. 06.

Ismét népszavazás-kezdeményezést indítottam el EU tagságunk megszuntetése érdekében.
Súlyos jogállamiság-válságot élünk át. Mivel a jog az uralkodó paradigma kiszolgálója, a jogállamiság-válság az azt meghatározó nyugati civilizáció eszmei bukásának következménye, éppúgy, mint a politikai, társadalmi és gazdasági válság.
Ebben a helyzetben számba kell venni azokat a következményeket, amelyek a válság kiterjedésével hátrányosan érintik Magyarországot, a Magyarságot. Meg kell állapítani, mi az áldozat, ami elfogadható a „szenvedhetetlen iga” megszűntetésének áraként.
A várható hátrányos következmények elleni védekezésre ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak, elsősorban azokat, amelyeket a - nemcsak a kormány, hanem minden parlamenti párt által képviselt - rendszer kínál fel önmaga ellen. Ezek legfeljebb egzisztenciális, esetleg néhány emberre kiterjedő személyi áldozatot követelnek, így élni kell velük.

92. Tájékoztatás népszavazás kezdeményezésről
2016. 03. 04.

Ismét népszavazás-kezdeményezést indítottam el EU tagságunk megszuntetése érdekében.
Súlyos jogállamiság-válságot élünk át. Mivel a jog az uralkodó paradigma kiszolgálója, a jogállamiság-válság az azt meghatározó nyugati civilizáció eszmei bukásának következménye, éppúgy, mint a politikai, társadalmi és gazdasági válság.
Ebben a helyzetben számba kell venni azokat a következményeket, amelyek a válság kiterjedésével hátrányosan érintik Magyarországot, a Magyarságot. Meg kell állapítani, mi az áldozat, ami elfogadható a „szenvedhetetlen iga” megszűntetésének áraként.
A várható hátrányos következmények elleni védekezésre ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak, elsősorban azokat, amelyeket a - nemcsak a kormány, hanem minden parlamenti párt által képviselt - rendszer kínál fel önmaga ellen. Ezek legfeljebb egzisztenciális, esetleg néhány emberre kiterjedő személyi áldozatot követelnek, így élni kell velük.

91. A két Szent Korona Alkotmányosság-értelmezés hatása a társadalomszervezésre
2016. 02. 29.

Bertha Szilvia nekem címzett levelében ezt írja: „Önről megbízható körökben is azt tartják, hogy az egyik, ha nem A legkomolyabb Szent Korona Alkotmány tudor.”

Ez a megállapítás megtisztel, de nem azt jelenti, hogy a többi „Szent Korona Alkotmány tudorral” (és az alkotmányosság által meghatározott társadalmi és gazdasági területek képviselőivel) lényegi kérdésben azonos a véleményem. Többszöri érv-ütköztetésre vonatkozó felkérésem kudarcba fulladt, e helyett „összeférhetetlen” bélyeget kaptam azoktól a „köztiszteletben álló személyektől”, akikkel nem személyi, hanem eszmei ellentétben állok. Ennek következményeként csak véletlenszerűen kapok lehetőséget arra (pl. Turul Világtalálkozó), hogy nyilvánosság előtt (pl. a Szent László Akadémián) ismertessem álláspontomat.

A lényegi különbség a paradigma-meghatározásban van. Akik elkerülik a nyilvános vitát, a nyugati civilizáció Szent Korona Tan alapján álló társadalomszervezési rendszerének koreszméjét követik, én pedig az ősi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített gondolkodási mód mintáját képviselem.  

90. Levélváltás Bertha Szilviával
2016. 02. 25.

Ön ezt a kérdést teszi fel: „Hol ér véget a kommunikáció, és hol kezdődik a tartalom?”. Erre Churchill ad választ: „Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdődik a politika.”

Amikor a nyugati civilizáció által kiváltott következményekkel szemben lépünk fel (legyen az Trianon, gyermekszám-fogyás, oktatási, egészségügyi helyezet stb.) az ok feltárása és az azzal szembeni alternatíva meghatározása nélkül, akkor a kommunikáció elhagyja a tartalmat.

Szeretném, ha József Attila felszólítása érvényesülne: „Az igazat mondd, ne csak a valódit!”

89. A Szent Korona Értékrendrol a nemzeti egység jegyében
2016. 02. 22.

A beszédet felkérésre írtam, de nem hangozhatott el.

88. Kiegészítés "A leleplezés és a tett közötti különbségről" írásomhoz
2016. 01. 21.

Ezt tudnod kell, de nem „leleplezésként”, hanem - kiegészítendő előző levelemet - a „cselekvő szabadság” érvényesítési kényszerének bizonyítékaként.

Egyelőre több ilyen „bizonyítékot” nem küldök. Aki ezek alapján sem érzi és érti, miért kell a elfogadni a meghívást a Földanya Világkorszakának képviseletére, annak egyelőre felesleges minden szó.

87. A személyből énné alázódás hatásáról
2016. 01. 20.

A „Család” című fejezetet írása közben úgy éreztem, meg kell szakítanom az írást, mert valami nagyon fontos dolgot kell pontosítani. A könyvespolcról „rám szólt” egy könyv, amit azonnal el kellett olvasnom. Ez Sarkadi Imre „Elvesztett Paradicsom” című drámája volt. Egy mondatot kellett megkeresnem, ami az 51 évvel ezelőtti olvasáskor csak nyomot hagyott, de pontosan nem maradt meg, mert akkori, 20 éves fejemnek nem volt fontos.

 

Zoltán, a nagy sikerű orvos úgy érzi, mindent megengedhet magának, és elszabadult egója miatt megöl egy embert. Hatalmas erővel tör rá az önértékelés kényszere, és ekkor mondja a keresett mondatot, egy példán keresztül. Cselédkönyves (ma úgy mondják: „rezidens”) orvos korában egy idős ember életét megmentette. „Akkor az volt számomra a fontos, hogy az az ember életben maradjon, de most már az, hogy én életben tartsam.

86. A leleplezés és a tett közötti különbségről
2016. 01. 20.

Ezzel az írással nem állok be a „leleplezők” közé.

Megosztok egy hírt, de nem azért, hogy felhívjam a figyelmet a nyugati civilizáció 2016 első negyedévében bekövetkező összeomlására, hanem azért, hogy rámutassak annak természetszerű következményre, a törvényszerűen bekövetkező Korszakváltásra, vagyis a nyugati civilizáció paradigmájáról az ősi civilizációéra (a föderációról a konföderációra) történő átállás önvédelmi kényszerére.

Ennek a részletes leírása található a Szent Korona Értékrend honlapon, megvalósításának elméleti alapjai pedig a most készülő „Emberközpontú közgazdaságtan” c. tanulmányban (az elkészült, több mint 100 oldal itt olvasható). A gyakorlati megvalósítás eszközét, az informatikát alkalmazó kibernetikai rendszert áprilistól kezdem kidolgozni.

85. Üzenetem azoknak, akik a Földanya Világkorszakának megteremtésében társaim lesznek, és utolsó üzenetem azoknak, akik más utat választanak
2016. 01. 09.

Kövér László december 28-án megjelent interjúja és Orbán Viktor január 6-i sajtótájékoztatója egyértelművé tette, hogy a nyugati civilizáció továbbéltetéséhez konföderatív elemeket szándékoznak ideiglenesen alkalmazni, a későbbi, folyamatos visszarendezés érdekében. (Ld. Nyílt levél dr. Kövér Lászlónak - http://szkertekrend.hu/indexi083.html)

 

Az EU tehát továbbél 2016-ban, még akkor is, ha a brit népszavazás várható eredménye esetleg átrendezi az erőviszonyokat és egy átmeneti szétesés után újraalakul, de már az USA leplezetlen befolyása alatt, Európai Egyesült Államokként.