Üzenetem azoknak, akik a Földanya Világkorszakának megteremtésében társaim lesznek, és utolsó üzenetem azoknak, akik más utat választanak

(http://szkertekrend.hu/Uzenetem160109.pdf)

 

Kérlek, olvasd el írásomat!

 

Kövér László december 28-án megjelent interjúja és Orbán Viktor január 6-i sajtótájékoztatója egyértelművé tette, hogy a nyugati civilizáció továbbéltetéséhez konföderatív elemeket szándékoznak ideiglenesen alkalmazni, a későbbi, folyamatos visszarendezés érdekében. (Ld. Nyílt levél dr. Kövér Lászlónak - http://szkertekrend.hu/indexi083.html)

 

Az EU tehát továbbél 2016-ban, még akkor is, ha a brit népszavazás várható eredménye esetleg átrendezi az erőviszonyokat és egy átmeneti szétesés után újraalakul, de már az USA leplezetlen befolyása alatt, Európai Egyesült Államokként. 

 

Remélem, érzed, hogy kötelező nemzetmentő tettre felhívás az, ha a „Petíció Magyarország EU-tagságának megszűnéséért” (http://www.peticiok.com/extra_visibility.php?id=130696) petícióhoz csatlakozást kérem.

 

A NATO helyzete és Magyarország NATO-beli tevékenysége is változatlan marad, ezzel fenntartva Magyarország célpont-státuszát a terrortámadást elszenvedő, és önvédelemre kényszerített nemzetek előtt.

Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy az USA terrorista céljainak (politikai és gazdasági hatalom erőszakos megszerzése) nyílt felfedése, és az általa okozott mérhetetlen kár lehetőség szerint helyrehozatalának követelése a Földkerekség további életének feltétele, ezért amikor a „Petíció az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaihoz” (http://www.peticiok.com/enszbt_usa_terrorizmus) című követeléshez történő csatlakozáshoz csatlakozásra szólítok fel, akkor azt az emberiség érdekében teszem.

 

Egyre nagyobb a tábora annak a véleménynek, hogy Oroszországgal kell felváltani az USA-t, vagyis vissza kell váltanunk az EU-ról a KGST helyébe lépett Eurázsiai Gazdasági Unióra, és a NATO-ról az Oroszország által létrehozott katonai szövetségre.

Semmi kétség ne legyen senkiben afelől, hogy azok a politikusok, akik most az EU és a NATO „elkötelezett támogatói”, szükség esetén az EÁGU-t és az újjászervezett Varsói Szerződést is ugyanilyen „elkötelezettséggel” támogatnák. Lehet azt mondani, hogy Churchill cinikus volt és elvetette a sulykot, de állítását nem cáfolják, hanem erősítik az elmúlt 26 év magyar-, európai- és világpolitikai történései: „Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdődik a politika.”

Putyin politikájának kikristályosodását ki kell várni. A konföderáció felé tett lépése a BRICS létrehozásával, Kína gazdaságpolitikájának elindult bukása miatt, egyre tisztábbá válik. Katonapolitikai lépései az USA terrorizmusa hátrányos hatásának ellensúlyozását szolgálják. Meg kell várni azonban, hogy egyértelműsödjék: célja az USA által gyakorolt terrorizmus, mint hódítás-típus végleges megszűntetése, vagy egy, az USA-nál erősebb – és ezzel a megosztottságot fenntartó – terrorista hatalom létrehozása. 

Talán közelebb visz bennünket a tisztánlátáshoz a látszólag vallási, de voltaképpen a diktatúra és a közszabadság közötti ellentétet jelentő síita-szunnita különbség megértése, és ezen keresztül az elgondolkozás azon, hogy Oroszország miért a síiták mellé áll, és az USA miért támogatja a szunnitákat, úgy, hogy az általa létrehozott szunnita tömörülést, a „terroristának” nevezett ISIS-t támadja. (A premissza-rendszerből eredő konklúzió: aki a terroristák szerveződéséhez támogatást nyújt, az maga is terrorista.)

 

Azt mindenkinek látnia kell, hogy Bibó Istvánnak igaza van: a diktatúra egygyökerű, akár szocialista-kommunizmusnak hívják, akár liberális kapitalizmusnak. (Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte -  http://mek.niif.hu/02000/02043/html/699.html)

A – bármilyen név alatt megjelenő - diktatúrának egyetlen alternatívája van: a közszabadság.

  

Kövér László nyilatkozatában kijelentette: „az EU-nak nincs alternatívája”.

Kísértetiesen hasonlít ez a kijelentés a 2010-ig, az EU vezetők által vallottakhoz: „a föderációnak nincs alternatívája”.

Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe” és a „Kiút a válságbólc. tanulmányaim „Summary”-jének megjelenése után ugyanezek az EU politikusok szükségesnek tartották kijelenteni: „én nem vagyok föderalista”. Ezek szerint

-   vagy konföderalisták (mivel ez a kizáró ellentét), csak ügyesen titkolják,

-   vagy igazolják Churchillt.

 

Annak ellenére, hogy „hivatalos” nyilvánossága nincs a konföderalizmusnak, hatása tagadhatatlanul mutatkozik.

Annak kiváltásához, hogy a föderalista eszme tagadása az EU-ban bekövetkezzék, Morvai Krisztina EP-képviselő asszony közvetítő tevékenységének jelentős szerepe van, hiszen az ő felkérésére írtam a tanulmányokat. (Az EP-ben történő elterjesztés még várat magára.)

 

A nyugati civilizáció „fősodratú médiája” (Karen Hudes) által bitorolt tömegtájékoztatási rendszerben a konföderalizmus koreszméjének terjedése korlátozott, csak azoknak a magyaroknak a tevékenységén keresztül érvényesülhet, akik nemcsak érzik, hanem értik is, hogy a föderáció egyetlen – kompromisszummal nem érvényesíthető – alternatívája a Földanya Világkorszakának paradigmája, a konföderáció, amelyet az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere közvetít.

Meghívást küldtem Neked a Földanya Világkorszak csoportba. Eddig nem igazoltad vissza a meghívás elfogadását. Ha elfogadod a meghívást, kérlek, jelezd, mert csak a csoporttal tartom a jövőben a kapcsolatot!

 

Az elmúlt tizennégy év alatt sokakhoz elért a Szent Korona Értékrend gondolkodási mód mintája (paradigmája). Érezhető viszont a bizonytalanság abban a vonatkozásban, hogy miben más a Szent Korona Értékrend a Szent Korona Tanhoz képest. Ez a különbség-nem-érzékelés az ezerkétszáz éves lélek- és agymosás természetes következménye. A választ többször megadtam (részletesen a Paradigmaváltásban).

Néhányan már értik, hogy miért nem lehet elfogadni a Badiny Jós Ferenctől elfordult, volt sumerológusok (Molnár V. József, Szántai Lajos, Pap Gábor és a többiek) zsidókeresztény hiten alapuló (ezért történelemhamisításra épülő) történelem-magyarázatát. Azoknak nem kell ezt magyarázni, akik érzik, hogy miért kell lebontaniuk önmagukban az eredet és a szabadság-fogalom szabadság-akadályát. (Ld. „Meghívás a Földanya Világkorszakának Képviseletére” - http://szkertekrend.hu/indexi084.html és az „Emberközpontú Közgazdaságtan” elkészült része.)

Ennek a hírlevélnek a jobb oldali hasábjában (vagy a http://szkertekrend.hu/ honlap „Könyvek” rovatában) szereplő tanulmányok választ adnak erre a kérdésre. Engedd meg, hogy azt mondjam: attól, aki tenni akar a Földanya Világkorszakáért, nem fogadható el az a kibúvó az ismeretek megszerzése alól, hogy sok a tanulmányok összes terjedelmét jelentő 3000 A/4 oldal. Emlékezz a népdalra: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni.” Aki nem megy, az nem tanul meg dudálni.

Mondhatom: csak az válik a Tudás népe tagjává (megébredtté, beavatottá), akiben az ismeret-minőség és az ismeret-mennyiség, vagyis a tudás („ismeret és tapasztalat kettős egysége” – Aquinói Szent Tamás) felemelkedik a tisztaságot láttató érzelem szintjére. [(Ld. (Hamvas Béla: Tabula smaragdina - Mágia szutra (Hamvas Béla művei 6. – Medio)]

 

Mától csak azokkal leszek kapcsolatban, akikkel társak leszünk a Földanya Világkorszak megteremtésében.

 

Tizennégy éves ismeretátadó munkám befejeződött.

 

A későbbiekben olyan felkéréseket fogadok csak el, amelyek a Szent Korona Értékrend Akadémia általános és szakterületi rendezvényeire – vagyis folyamatszervezői munka indítására - vonatkoznak. Szeretném, ha az első ilyen sorozat után – ha igény lesz rá – átvennék tőlem ezt a feladatot azok, akik beavatottá válnak.

 

Most a legfontosabb dolgom az „Emberközpontú Közgazdaságtan” c. tanulmányom befejezése. Ennek elkészült részeit folyamatosan teszem közzé a Földanya Világkorszak csoport tagjai számára. Az eddig elkészült részeket szíves figyelmedbe ajánlom (a tanulmány címére kattintva éred el). Különösen az „Államháztartás” c. fejezet tartalmaz a világkorszak-váltást különösen jellemző ismereteket.

 

Áprilistól az Összehangolt Önellátás kibernetikai rendszerének informatikai részét kezdem elkészíteni. 

Tehetem ezt azért, mert 1972-es programozó-matematikusi diplomaszerzésem után – előbb hardware-mérnök keresztfiaim, most pedig, a nyáron informatikai mérnökként diplomázó unokám tanulmányainak figyelemmel kísérésével – ismereteimet folyamatosan kiegészítettem, naprakészen tartottam.

Amikor elérkezik az idő, belépnek ebbe a munkába olyan megébredtek, akiknek ilyen irányú a Küldetésük.

__________________________________________

 

A 2016. Nagyszombatján, Szegeden tartandó találkozó egyik feladata Az „Emberközpontú közgazdaságtan” c. tanulmány bemutatása, a másik: a szakterületek folyamatszervezést végző csoportjainak megalakulása.

A találkozó napja és helyszíne egyaránt jelkép.

 

A Jézus-sorsú magyarság Nagypéntekjét a Quedlinburgi Szerződés megkötése jelenti, így vált a 973. év naptári Húsvétja a mi Nagypéntekünkké.

A Nagyszombat a Feltámadás előkészületének jelképe. A magyarság Nagyszombatja 1043 éve tart. Hosszú utat kellett megtennünk, hogy a Magyar Feltámadás reményét megélhessük. A remény éledt fel azzal a megébredéssel, hogy - a Tudás népeként - kötelességünk teljesíteni a Magyar Küldetést, amit a Teremtő iránymutatását közvetítő, Szent Koronával jelképezett Értékrend újjáteremtése jelent. Éreznünk kell azt a kegyelmet, amit ezzel - az Istenszülő feladata egy részének ránk kegyelmezéseként - kaptunk.  

A magyarság legnagyobb ünnepe tehát az idei Nagypéntek, annak a megérzése, hogy reményünk van az évezredes Nagyszombat után a Feltámadásra.

 

A Szent Korona a magyarság történelmét búvópatakként követte, és – amikor szükség volt rá – tiszta forrásként felemelkedett, hogy megmártózhassunk benne – mondta Bálint Sándor.

 

Az utóbbi száz évben harmadszor emelkedik tiszta forrássá a Szent Korona. A felemelkedés helye 1920-ban és 1956-ban egyaránt Szeged volt. Most, harmadszor is a Szegedi Gondolat jelenti a Szent Korona tiszta forrássá emelkedését.

 

Azok számára, akik társaim lesznek a Földanya Világkorszakának megteremtésében, kérem a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét Küldetésük teljesítéséhez.

 

Azoknak, akik ezt a levelet utolsó üzenetemként kapják, köszönöm, hogy lehetőséget adtak maguknak arra, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy létezik a Szent Korona Értékrend.

 

Kelt Szegeden, 2016. Fergeteg havának 9. napján.

Halász József